Svētdiena, 25.09.2022
Rauls, Rodrigo

Pasākumu plāns

2021. gada JŪNIJA mēneša darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

16.06.

15.00

Bezmaksas juridiskās konsultācijas

Pāvilostas novada pašvaldībā

pēc pieraksta

Vērgales pagasta pārvaldē

17.06.

9.00

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā,

Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,

2. stāva zālē.

9.30

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

9.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

10.00

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

28.06.

10.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

attālināti

29.06.

09.30

Domes sēde

attālināti