Trešdiena, 12.05.2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Pasākumu plāns

2021. gada MAIJA mēneša darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

20.05.

9.00

Sociālo jautājumu komitejas sēde

attālināti

9.30

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

9.30

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

10.30

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

18.05

15.00

Bezmaksas juridiskās konsultācijas

Pāvilostas novada pašvaldībā

pēc pieraksta

Vērgales pagasta pārvaldē

25.05.

10.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

attālināti

27.05.

09.30

Domes sēde

attālināti