Sestdiena, 10.06.2023
Malva, Anatols

Pakalpojumi

E-iesniegumi

Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Pāvilostas novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • e-pasts:  dome@pavilosta.lv
  • iesniegumu iestādei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv
  • iespēja uzdot jautājumu Pāvilostas novada domei, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju
    (lauks pieejams lapas labajā malā)

 

    Pāvilostas novada dome nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu.

Papildus MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem, pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus: noformētam tekstam – DOC; elektroniskajām tabulām – XLS; portatīvā dokumenta formātu PDF.

  


 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Preces nosaukums

Izcenojums

PVN 21%, EUR

Cena

bez PVN, EUR

ar PVN, EUR

Kopēšana:

 

 

 

1 A4 formāta lapa

0,07

0,02

0,09

1 A3 formāta lapa

0,14

0,03

0,17

1 A4 formāta lapa abpusēji

0,12

0,03

0,15

1  A3 formāta lapa abpusēji

0,24

0,05

0,29

Informācijas iegūšana no datora:

 

 

 

Melnbalta 1 A4 formāta izdruka

0,07

0,02

0,09

Krāsaina 1 A4 formāta izdruka

0,36

0,08

0,44

Melnbalta 1A3 formāta izdruka

0,14

0,03

0,17

Ieraksts diskā, atmiņas kartē

0,28

0,06

0,34

Skenēšana 1 lappuse

0,21

0,04

0,25

Melnbalta 1 A4 formāta izdruka abpusēji

0,12

0,03

0,15

Krāsaina 1 A4 formāta izdruka abpusēji

0,61

0,13

0,74

Melnbalta 1 A4 formāta izdruka abpusēji

0,24

0,05

0,29

Dokuments no arhīva ar kopijas apliecinājumu 1 lappuse

1,42

0,30

1,72

Internets par 1 minūti

0,04

0,01

0,05

Fakss Latvijas teritorijā par 1 lappusi

0,14

0,03

0,17

Fakss ārpus Latvijas teritorijas par 1 lappusi

1,42

0,30

1,72