Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Budžets 2010

Pāvilostas novada domes budžeta izpilde par 2010.gadu

Pāvilostas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu  izpilde 2010.gadā

Pāvilostas novada domes pamatbudžeta izdevumu izpilde, atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2010. gadam

Pāvilostas novada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2010. gadam

Pāvilostas novada domes izdevumu izpilde 2010. gadā, atbilstoši ekonomiskajām funkcijām


GROZĪJUMI

Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 projekta apstiprināšanu

 
 
 
 
 
 

Pāvilostas novada pašvaldības BUDŽETS 2010. gadam.

 

 
 

Saistošie noteikumi Nr.1 " Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2010. gadam "

 

1.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2010.gadam””

 
 

Pāvilostas novada pašvaldības budzets 2009. gadam, Pāvilostas novada domes saistošie noteikumu Nr. 6