Piektdiena, 06.08.2021
Aisma, Askolds

Statistika

Pāvilostas novada domes 2018. gada darba statistika

 

       2018. gadā notika 15 domes sēdes, no tām 3 ārkārtas un 12 kārtējās domes sēdes. Kopā izskatīti 363 jautājumi.

     Katrā no sēdēm pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone ziņoja par administrācijas un iestāžu darbu, aktuālu jautājumu gadījumā, ziņojumu papildināja Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. Alfrēda Magones prombūtnes un atvaļinājuma laikā par administrācijas un iestāžu darbu ziņoja domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

     30.08.2018. sēdē dome lēma par deputāta Mārtiņa Dēvica pilnvaru izbeigšanu, pamatojoties uz personīgo iesniegumu.

     07.09.2018. ārkārtas sēdē dome apstiprināja deputātes Ārijas Paipas pilnvaras.

        Deputātu individuālais domes sēžu apmeklējums skatāms zemāk attēlā.