Pirmdiena, 27.03.2023
Tālrīts, Gustavs, Gusts

UZ SKOLU KLĀTIENĒ!

UZ SKOLU KLĀTIENĒ!

03.09.2021

     1. septembra rīts Pāvilostā uzausa saulains, kas vēl vairāk radīja svētku sajūtu gan skolēniem, kuri ar ziediem rokās atkal mēroja ceļu uz skolu, gan skolotājiem, kuri pēc garā vasaras brīvlaika atkal priecājās satikt savus skolēnus. Ir atkal satikšanās prieks!

     Svinīgā Zinību dienas atklāšana notika Pāvilostas pamatskolas “pakavā”. Ar sveicienu visiem klātesošajiem skolas direktore Marita Rolmane aicināja svinīgi sagaidīt skolas 1. klases un 9. klases audzēkņus. Skanot simboliskajam skolas zvanam, Zinību dienas pasākumam piepulcējās septiņi 9. klases audzēkņi un audzinātāja Anna Kaže, kā arī sešpadsmit 1. klases skolēni un audzinātāja Inta Priedoliņa. Šogad 1. klasē mācīsies - Dārta ANSONE, Juris BIKSĀNS, Rolands CIGLIS, Markuss DZENIS, Hanna JANSONE, Niks JANSONS, Kristena KOKMANE, Roberts KOKMANIS, Krists Kristers KREICBERGS, Kristers OZOLS, Pēteris PRIEDOLIŅŠ, Ance Karolīna PUTNIŅA, Ralfs ROZENBERGS, Santa TUMPELE, Ance VĒRNIECE un Leonards ZAMARITIS.

     Direktore Marita Rolmane visiem klātesošajiem nolasīja Valsts prezidenta Egila Levita uzrunu un sveicienu Zinību dienā, kā arī pastāstīja par aktualitātēm un vasarā paveiktajiem remonta darbiem skolā – ir atjaunotas skolas centrālās ieejas kāpnes un sporta zāles ieejas platforma. Vēl noslēgumā skolas direktore izteica vēlējumu  klātienes mācību procesu noturēt pēc iespējas ilgāk, un lai veiksmīgs, zināšanām bagāts, Jaunai mācību gads, izturību pedagogiem, vecākiem, neatlaidību un velmi mācīties izglītojamiem!

       Savukārt direktores vietniece Aina Jakovļeva pastāstīja par jaunumiem tām klasēm, kurām šogad jāapgūst uz kompetencēm virzīts mācību saturs, jaunie vērtēšanas kritēriji un atgādināja jau par esošo kārtību pārbaudes darbos un mācību olimpiādēs. Ar skaistu vēlējumu jaunajā mācību gadā skolēniem, vecākiem un pedagogiem direktores vietniece uzsvēra, ka mūsu visu  lielā cerība ir mācības klātienē.

       Turpinājumā tika īpaši sveikti šī mācību gada pirmklasnieki, kuriem skola pasniedza mazu dāvaniņu – atstarotāju un krāsainos zīmuļus, lai drošāks un krāsaināks ir jaunā dzīves posma iesākums Pāvilostas pamatskolā. Kā arī skolēni ar skaistiem  ziediem sveica savas klases audzinātājas un citus skolas pedagogus un tehniskos darbiniekus.

    Jaunajā mācību gadā nelielas izmaiņas arī pedagogu sastāvā:

 • 1.klases audzinātāja, priekšmetu skolotāja - Inta Priedoliņa, 9.klases meitenēm mācīs mājturību un tehnoloģiju.
 • 2.klases audzinātāja - Gaida Benete, priekšmetu skolotāja 2.klasē, mācīs latviešu valodu 4.klasei.
 • 3.klases audzinātāja – Alla Lācīte, mācīs datoriku, kā arī būs skolotāja palīgs.
 • 4.klases audzinātāja – Baiba Arāja, ir ģeogrāfijas, bioloģijas un dabaszinību skolotāja, sociālais pedagogs.
 • 5.klases audzinātāja -  Ilze Ozoliņa, angļu valodas skolotāja.
 • 6.klases audzinātāja – Dace Bunka, mūzikas un teātra mākslas skolotāja.
 • 7.klases audzinātāja – Ārija Paipa, vēstures un sociālo zinību skolotāja.
 • 8.klases audzinātāja – Solveiga Ansone, matemātikas, fizikas, ķīmijas, inženierzinātņu skolotāja.
 • 9.klases audzinātāja - Anna Kaže, latviešu valodas skolotāja.
 • Andris Paipa – vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģijas, dizaina un tehnoloģiju skolotājs.
 • Inita Zingnika - mājturības un tehnoloģijas skolotāja.
 • Ludmila Vasiļčika – krievu valodas skolotāja.
 • Iveta Arāja pasniegs mācību priekšmetus 3.klasē.
 • Direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja – Aina Jakovļeva.
 • Skolas direktore Marita Rolmane, matemātikas skolotāja.
 • Sportu un veselību 3.-9.klasēs mācīs Iveta Rozenberga.
 • Logopēdijas nodarbības 1.- 4.klašu skolēniem vadīs Liene Leite.

  Šī mācību gada jaunums ir fakts, ka pēc ilgāka pārtraukuma Pāvilostas pamatskolā atsāks darboties jaunsardzes pulciņš jaunsargu instruktora, seržanta  Sergeja Ahmaduļina vadībā. Instruktors uzrunāja klātesošos skolēnus, aicinot būt savas valsts patriotiem ne tikai darbojoties jaunsardzē, bet arī cītīgi mācoties, jo Latvijai nepieciešami gudri un spēcīgi iedzīvotāji.

  Svinīgajā pasākumā par godu mācību gada iesākumam par muzikālo noskaņojumu gādāja skolas mūzikas skolotāja Dace Bunka un skolnieces Gerda Lācīte un Līva Zamarīte.

            Pāvilostas pamatskolā 2021./2022. mācību gadu uzsāka 80 izglītojamie.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

Foto un video: M. Kurčanova

 

Pāvilostas pamatskolas 1. klase un audzinātāja Inta Priedoliņa

Pāvilostas pamatskolas 9. klase un audzinātāja Anna Kaže

 

 

 

 

 

« Atpakaļ