Pirmdiena, 29.05.2023
Raivis, Raivo, Maksis

Pāvilostas dejotāji saņem Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstus

Pāvilostas dejotāji saņem Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstus

23.11.2020

       Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga valsts svētku ietvaros trim vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārsils” dalībniekiem pasniedza Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstus, kas bija paredzēti pasniegt 2020. gada aprīlī VPDK “Mārsils” 20 gadu jubilejas koncertā, bet valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ pasākums tika pārcelts uz rudeni, kas atkal nenotika, tāpēc tika pieņemts lēmums tās pasniegt valsts svētku mēnesī.

 

ATZINĪBA Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārsils” ilggadējai vadītājai DAIGAI CĀBELEI par nozīmīgu ieguldījumu latviešu skatuviskās dejas mākslā, Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā un novada kultūrvides veidošanā, sveicot kolektīva 20 gadu jubilejā.

      Par būtisku ieguldījumu kultūras darbā Pāvilostā, par ilggadēju, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību tautas dejas attīstībā, par nepārtrauktu vidējās paaudzes deju kolektīva vadīšanu 12 gadu garumā no 2005. - 2017.gadam. Daiga Cābele sāka dejot Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvā neilgi pēc kolektīva dibināšanas 2000.gadā. Vairākus gadus Daiga Cābele bija aktīva kolektīva dalībniece ar dabīgu talantu tautas dejā. Pierādot savas spējas, 2005.gadā Daiga Cābele kļuva par deju kolektīva vadītāju. Daiga Cābele uzsāka kolektīva vadīšanu bez pieredzes un izglītības, bet pavisam drīz Daiga Cābele ieguva gan nepieciešamo izglītību, gan pieredzi kolektīva vadīšanā, jo Daigai Cābelei ir acīmredzams talants gan dejošanā, gan dejas pasniegšanā. Deju kolektīvs Daigas Cābeles vadībā Liepājas deju apriņķa skatē ir startējis ar ļoti labiem rezultātiem – 2016.gadā skatē iegūstot 43.2 punktus, kolektīvs ierindojās pirmajā vietā savā grupā Liepājas deju apriņķī. Jāpiebilst, ka Daiga Cābele vienlaicīgi gan vadīja kolektīvu, gan pati dejoja. Kolektīva vadīšanas laikā 12 gadu garumā ir nomainījušies daudzi desmiti dejotāji. Kā vadītāja Daiga Cābele piedalījusies 2 Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos. Daigas Cābeles vadīšanas laikā deju kolektīvs ticis pie nosaukuma “Mārsils” un kolektīva logo. Paralēli vidējās paaudzes deju kolektīva vadīšanai, Daiga Cābele daudzu gadu garumā ar ļoti labiem rezultātiem vadīja bērnu deju kolektīvus. Daiga Cābele vidējās paaudzes deju kolektīvu “Mārsils” vadīja līdz 2017.gadam, bet “mīlestība pret deju” nav zudusi – Daiga Cābele turpina dejot. Daiga Cābele kā deju kolektīva dalībniece ir ļoti atsaucīga, aktīva, iesaistās visos kolektīva pasākumos un notikumos, it īpaši ar radošām idejām priekšnesumu sagatavošanā, Daiga Cābele ir kā nerimstoša dejotprieka paraugs visiem dejotājiem.

 

ATZINĪBA Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārsils” dejotājai LIGITAI EIHVALDEI par ilggadēju, godprātīgu un radošu ieguldījumu kolektīva darbībā, Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā un attīstībā, sveicot kolektīva 20 gadu jubilejā.

    Par aktīvu, ilggadēju un priekšzīmīgu darbību Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvā “Mārsils” 20 gadu garumā kopš deju kolektīva dibināšanas 2000. gadā. Ligita Eihvalde dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā “Mārsils” kopš deju kolektīva dibināšanas un, kopā ar vīru Daini Eihvaldu, ir vienīgie dejotāji, kuri bija klāt pie kolektīva dibināšanas un dejo vēl šobrīd. Kā jau ikvienā kolektīvā, ir bijuši kāpumi un kritumi, mainījušies dejotāji un vadītāji, bet Ligita Eihvalde ir palikusi uzticīga savam hobijam un savai brīvā laika pavadīšanas aktivitātei – tautas dejām. Ligita Eihvalde ir ar stipru raksturu, vienmēr gatava mācīties, pilnveidoties un katru reizi izdarīt vairāk un labāk. Ligita Eihvalde kopā ar deju kolektīvu ir piedalījies 4 Dziesmu un deju svētkos, pāris gadus dejojusi kolektīvā kopā arī ar savu dēlu. Ligita Eihvalde ne tikai ir ilggadēja kolektīva dalībniece un dejotāja, bet arī aktīvi iesaistās kolektīva pasākumu, braucienu plānošanā un organizēšanā. Ligita Eihvalde neliedz savu padomu un palīdzību arī praktisku darbu veikšanā kolektīvā labā – piemēram, mēģinājumu tērpu apdrukas nodrošināšanā, aktivitāšu organizēšanā un citos. Vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja un Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadība uzskata, ka piešķirot Ligitai Eihvaldei LNKC Atzinības rakstu, būs iespēja pateikties par ieguldījumu Pāvilostas tautas dejas tradīcijas saglabāšanā, tas sniegs motivāciju turpināt dejot vēl daudzus gadus un arī motivēs pārējos dejotājus kļūt par ilggadējiem kolektīva dalībniekiem.

ATZINĪBA Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārsils” dejotājam DAINIM EIHVALDAM par ilggadēju, godprātīgu un radošu ieguldījumu kolektīva darbībā, Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā un attīstībā, sveicot kolektīva 20 gadu jubilejā. Par aktīvu, ilggadēju un priekšzīmīgu darbību Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvā Mārsils 20 gadu garumā kopš deju kolektīva dibināšanas 2000. gadā. Dainis Eihvalds deju kolektīvā dejo kopš deju kolektīva dibināšanas un, kopā ar sievu Ligitu Eihvaldu, ir vienīgie dejotāji, kuri bija klāt pie kolektīva dibināšanas un dejo vēl šobrīd. Dainis Eihvalds savas dejas prasmes šo 20 gadu garumā ir būtiski pilnveidojis, bez jebkādas iepriekšējas dejas pieredzes ir kļuvis par uzticamu, patstāvīgu un vienu no labākajiem dejotājiem savā kolektīvā. Dainis Eihvalds kopā ar deju kolektīvu ir piedalījies 4 Dziesmu un deju svētkos, dejojis arī kopā ar savu dēlu Matīsu. Dainis ar sievu Ligitu arī savā dēlā ir ieaudzinājuši dejas mīlestību, jo Matīss turpina dejot tautas dejas. Dainis Eihvalds ir ne tikai aktīvs dejotājs, bet labprāt iesaistās kolektīva aktivitātēs, pasākumos un notikumos. Nevilcinoties uzņemas papildus pienākumus un tos veic godprātīgi. Dainis Eihvalds ir bijis aktīvs arī sponsoru piesaistē. Vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja un Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadība uzskata, ka piešķirot Dainim Eihvaldam LNKC Atzinības rakstu, būs iespēja pateikties par ieguldījumu Pāvilostas tautas dejas tradīcijas saglabāšanā, tas sniegs motivāciju turpināt dejot vēl daudzus gadus un arī motivēs pārējos dejotājus kļūt par ilggadējiem kolektīva dalībniekiem.

 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga

 

Foto: M. Kurčanova

 

 

 

« Atpakaļ