Otrdiena, 18.06.2024
Madis, Alberts

Atzīmē nozīmīgas darba jubilejas

Atzīmē nozīmīgas darba jubilejas

23.11.2020

Ko darbam devi, tas simtkārt zels.

Un darbs vien tevi uz augšu cels.

                                      /Rainis/

      Nu jau piecus gadus par tradīciju kļuvis novada svinīgajos pasākumos sveikt Pāvilostas novada pašvaldībā strādājošos, kuriem kalendārajā gadā svinama apaļa darba jubileja. Un šogad valsts svētku ietvaros domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons sveica:

 

Vērgales pagasta muzeja vadītāju MIRDZU SĪPOLU

55 gadu darba jubilejā.

      Mirdza ir ienācēja no Rucavas. Bet nu jau pēc 55 nostrādātiem darba gadiem Vērgalē kļuvusi par savējo. Tālajā 1964. gada decembrī Mirdza Sīpola Ģeistautu pamatskolu nomainīja pret darbu Vērgales 8 gadīgajā skolā.

      Mirdza Sīpola pēc Latvijas Universitātē iegūtā diploma ir vēstures  skolotāja. Bet nācies būt ne tikai skolotājai. Mirdza strādājusi arī par skolas mācību daļas vadītāju un direktora vietnieci audzināšanas darbā. Mirdza ir arī muzikālā konkursa “Vērgales  sniegpulkstenītis” krustmāte.

       Šobrīd Mirdzas Sīpolas  pārziņā ir Vērgales  pagasta muzejs un rūpes, lai Vērgales pagasta vēstures liecības tiktu saglabātas  nākamajām paaudzēm.

        Mirdza ir ļoti godīga, izpalīdzīga, pretimnākoša, labestīga, sirsnīga un vēl un vēl.

      Atbalstot akciju “Apceļosim Latvijas muižas un pilis” sagaidot tūristus un ciemiņus, Mirdza vienmēr rada sajūtu, ka  katrs te Vērgalē ir  mīļi gaidīts!

 

Ulmales bibliotēkas vadītāju LITU ŠILDERI

30 gadu darba jubilejā.

     Lita Šildere - Pāvilostas novada Ulmales bibliotēkas vadītāja, savas darba gaitas uzsākusi kā Ulmales kultūras nama vadītāja. Aktīvi iesaistījusies sabiedriskajās aktivitātēs un kultūras darba organizēšanā.

      Viņa ir mērķtiecīga, atsaucīga sava darba entuziaste. Ilgus gadus regulāri rūpējas par Ulmales bibliotēkas  lasītāju interesēm un labsajūtu, kā arī bibliotēkas tēla veidošanu un sakoptu  apkārtējo vidi.

 

 

Pāvilostas PII “Dzintariņš” darbinieci LĀSMU LANKU

20 gadu darba jubilejā.

    Jau 20 gadus Lāsma Lanka gatavo pirmsskolas iestādes bērniem brokastis, pusdienas un launagu. Ar mierīgu garu un apdomu Lāsma rūpējas, lai katram bērnam būtu pagatavots viņa veselības stāvoklim atbilstošs ēdiens.

     Lāsma pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” kolektīvā iekļaujas kā atsaucīga, izpalīdzīga, labestīga, draudzīga, pozitīvi noskaņota un tieša darba biedrene. Viņa ir kārtīga, akurāta, mīl tīrību. Lāsmai piemīt drosme un neatlaidība pieņemt izaicinājumus un pārvarēt grūtības. Viņa ļoti mīl savu ģimeni un mājdzīvniekus.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marita Kurčanova

 

Foto: M. Kurčanova

« Atpakaļ