Otrdiena, 18.06.2024
Madis, Alberts

Latvijas valsts svētkos pateicas novadniekiem

Latvijas valsts svētkos pateicas novadniekiem

23.11.2020

     Nezūdoša tradīcija Pāvilostas novadā ir ik gadu valsts svētkos pasniegt Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumus. Šogad valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ svinīgie pasākumi Vērgales kultūras namā un Pāvilostas pilsētas kultūras namā nenotika, bet tas nemazināja faktu, ka mūsu novadā dzīvo, strādā, mācās un aktīvi darbojās daudzi cilvēki. Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons dienu pirms Latvijas dzimšanas dienas klātienē devās sveikt tos nominantus, kurus novadnieki bija izvirzījuši Pateicības raksta vai augstākā novada apbalvojuma saņemšanai.

     Šogad titulu “GADA NOVADNIEKS 2020” saņēma Vērgales pagasta zemnieks Mārtiņš AKERFELDS par bioloģisku saimniekošanu un savas saimniecības paplašināšanu dažādās lauksaimniecības nozarēs.

     Savukārt nomināciju „Labais darbs novadam 2020” saņēma Pāvilostas vidusskolas absolvents Mihaēls DOROŅINS par Pāvilostas skolas un novada tēla popularizēšanu, uzrādot augstus rezultātus olimpiādēs, Zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un nozīmīgu ieguldījumu fizikas stundu veidošanā internetvidē.

        Bet Pāvilostas novada domes PATEICĪBAS RAKSTUS šogad saņēma:

 • Rinalds STIRNA, Guntis ARĀJS, Andris ERMSONS, Ivars LAPIŅŠ, Egils PORIŅŠ, Modris ZAUERS, Viktors KAZBUĶIS un Aivars DONIS par atbildīgu  un apzinīgu ieguldījumu Pāvilostas novada labiekārtošanas darbos;
 • Iveta OZOLA par profesionālu un radošu iesaisti Pāvilostas novada pašvaldības stādījumu veidošanā;
 • Jons KALĒJS par iniciatīvu Ploces kluba telpu kosmētiskā remonta veikšanai un Ploces ugunsdzēsēju piemiņas istabas izveidē;
 • Raitis LIEĢIS par atbalstu un sava brīvā laika ieguldīšanu Ploces kluba remonta darbos un Ploces ugunsdzēsēju piemiņas istabas izveidē;
 • Nadežda SKUDROVSKA  par ieguldīto darbu Vērgales kapu un kapličas apkārtnes sakopšanā;
 • Igors TARANS par ieguldīto darbu Saraiķu kapu sakopšanā;
 • Skaidrīte BLŪMA par ieguldīto darbu Ziemupes kapu sakopšanā;
 • Vizma ALSEIKA par atsaucību, sapratni un laipnību, apkalpojot Vērgales pagasta iedzīvotājus;
 • Vita BRAŽE par apzinīgu darba pienākumu pildīšanu, atspoguļojot Vērgales pagasta notikumus;
 • Māra ŠVĪTIŅA par laipnību un godprātīga darba veikšanu, apkalpojot Vērgales pagasta iedzīvotājus;
 • Anita SPRUDZĀNE par izpalīdzību un sapratni darbā ar apmeklētājiem, par pašvaldības pozitīvā tēla veidošanu un uzturēšanu.

        Arī Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele šogad klātienē sveica katru foto-video konkursa “TVER 2020 MIRKĻUS PĀVILOSTAS NOVADĀ” uzvarētāju - Jāni Siliņu par fotogrāfiju “Jahtu sarunas”, Kristapu Unguru par fotogrāfiju “Pāvilostas mols” un Maritu Kurčanovu par fotogrāfiju “Kur beidzas Dzintaru iela”, kā arī atzinības rakstu saņēmējus – Vairu Butāni un Mihaēlu Doroņinu.

      Ik gadu pašvaldības rīkotā konkursa “SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS NOVADĀ” nominanti tiek godināti un sveikti valsts svētku pasākumā, bet šogad ieviesto pulcēšanās ierobežojumu dēļ konkursa komisijas pārstāve Vizma Ģēģere  svinīgi pasniedz apbalvojumus konkursa laureātiem:

 • Pāvilostas novadpētniecības muzejs - sakoptākā iestāde novadā.
 • Viesnīca  “OTTO”- jaunais tūrisma piedāvājums novadā.
 • Brīvdienu māja “Zvejnieksēta” (Dzintaru ielā 36) - sakoptākais īpašums novadā (skats no malas).
 • Dzintaru iela 10 - zaļākais namiņš Pāvilostā.
 • Zaharovu ģimene Parka ielā 23 - sakoptākais daiļdārzs Pāvilostā.
 • Daudzdzīvokļu māja Sakas ielā 14  - sakoptākais daudzdzīvokļu nams Pāvilostā ar dekoratīvu puķu grozu.
 • Liene Volenberga - daudzdzīvokļu mājas košākais puķu balkons Pāvilostā.
 • Lauku sēta “Ķuķi”-  sakoptākais lauku īpašums novadā.
 • Iveta Ozola, “Jauneglieni” -  dekoratīvais mājas nosaukums un norāde. 
 • Rudzāju ģimene, “Eglieni”- gaumīgi sakoptais iebraucamais ceļš.
 • viesu māja “Sunset” - par organisku iekļaušanos piejūras ainavā.
 • Inese Dimanta - par Grīņu vietas un stāstu atdzīvināšanu.
 • Lauku sēta “Dārdedži” - par mazbērnu veidotiem mākslinieciskiem akcentiem dārza noformēšanā.
 • SIA “Egļu Mežniecība” - par lauku sakoptību.
 • SIA “Kalniņkalni 1” - par uzņēmuma veiksmīgu darbību un attīstību.
 • SIA “Pindstrup Latvia”, Ploces iecirknis - par darba kultūru.
 • Metodistu nams “Lejnieki”  - par senas vietas atdzīvināšanu.
 • Godiņu ģimene, “Godiņu piedzīvojumu platforma” - par netradicionālu tūrisma piedāvājumu.
 • Ainars Vigulis, z/s “Sproģi”  - par lauku sakoptību.

 

Rakstu veidoja sabiedrisko attiecību speciāliste

Marita Kurčanova

 

 

Plašāku fotoreportāžu skatieties  FOTOGALERIJĀ

 

Foto: M. Kurčanova

 

« Atpakaļ