Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

Par labdarību pateicību saņem arī Pāvilostas baptistu draudze

Par labdarību pateicību saņem arī Pāvilostas baptistu draudze

23.03.2020

      Jau sesto gadu Latvija ir pievienojusies starptautiskai iniciatīvai, kuras mērķis ir lūgties un atbalstīt bāreņus. 3. novembrī Latvijas kristīgās draudzes tiek aicinātas atzīmēt Bāreņu svētdienu, lūdzoties gan par bērniem, kas dzīvo bērnunamos, gan arī par cilvēkiem, kas viņus adoptē, kļūst par audžuģimenēm vai mentoriem šiem bērniem.

       Pāvilostā š. g. 3.novembrī katrā no draudzēm tika domāts, lūgts par tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ atrodas valsts aprūpē.

      Arī mēs četru draudžu sastāvā - Pāvilostas baptistu draudze, Sakas baptistu draudze, Pāvilostas-Sakas vasarsvētku un Liepājas Sion draudzes -  pie apmēram līdzīga līdzekļu īpatsvara esam saziedojuši kopā 580 EUR! Tā ir mūsu iespēju mērogos liela summa – sirsnīgs paldies jums visiem!

       Vēl mūsu draudžu dāvanai savu personīgo daļu 760 EUR apmērā ienes viena ģimene (kura vēlas palikt anonīma), tā kā mūsu kopīgais ieguldījums invalīdu bērnu namam ir 1340 EUR. Tas nav nosacīti – šis cilvēks ar šo savu ziedojumu gribēja pievienoties tieši mūsu kopīgajam draudžu mērķim.

         Atgādināšu, ka filiālē "Liepāja" tiek sniegti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem.

         Valsts svētku nedēļā tikām aicināti piedalīties darbiniekiem veltītajā pasākumā, kura laikā no bērnu nama darbinieku puses  mums, kā pateicības zīme, bija uzdāvināta skaista balta Alpu vijolīte. Mēs bijām teikuši, ka to - paldies-vārdu nedrīkstam piesavināties tikai savai draudzei, bet nodosim to visiem jums - kā sirdssiltu sveicienu par atbalstu, mīlestību, rūpēm, lūgšanām.

        Gribu personīgi pateikties čaklajām adītājām, kuras ziedoja savu laiku, lai sarūpētu zeķes mūsu atbalstāmajiem.

       Paldies ikvienam pavilostniekam, kurš ielicis savu artavu no sava mazumiņa šo bērnu vajadzībām. Viņi tiešām to spēj novērtēt, priecājas par katru jaunumu un savās emocijās to neslēpj.

       Labklājības ministre Ramona Petraviča šā gada 4. martā, valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiālē "Ezerkrasti", klātesot sociālajiem partneriem, brīvprātīgā darba veicējiem un vairākiem desmitiem uzņēmēju, atklāja Labestības gadu.

      Labklājības ministrija sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru un sociālajiem partneriem šogad visos valsts reģionos rīkos īpašu labestības akciju – kustību Latvijas sabiedrības dažādu paaudžu tuvināšanai un saliedēšanai. Akcijai plānoti trīs tematiskie posmi, kas būs veltīti senioru tālākizglītībai, senioru un jauniešu paaudzes tuvināšanai, sadarbībai, savstarpējai zināšanu, prasmju un pieredzes apmaiņai. Par pasākuma patronesēm kļuvušas uzņēmēja Ilze Jurkāne, modes māksliniece Elita Patmalniece un žurnāliste Velta Puriņa.

          Labestības gada atklāšanas pasākumā labklājības ministre īpaši pateicās un pasniedza pateicības rakstus vairāk nekā 70 Latvijas uzņēmējiem, kuri pērnā gada beigās veikuši ziedojumus vai kā citādi palīdzējuši valsts sociālās aprūpes centru darba un centru iemītnieku dzīves kvalitātes uzlabošanai.

        Pateicības raksts tika nodots arī mūsu rokās un gribam atgādināt, ka šis paldies no Labklājības ministrijas puses ir pateicība jums ikvienam. Tiem, kuri nesavtīgi ziedojuši finanses, laiku un ieguldījuši šajā kalpošanā daļu no sevis.

           Ja vēlies pievienoties mūsu komandai, atbalstīt un darboties - mīļi aicināti!

      "Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts."

                                                                                                                                                    Sal. Pam. 11:25

 

 Sanita Grigorjeva - bāreņu svētdienas koordinatore Pāvilostā

 

Tikšanas Rīgas Ezerkrastu aprupes centra "Kurzemes" atbalstītāji ar Labklājības ministri Ramonu Petraviču

 

 

« Atpakaļ