Ceturtdiena, 25.07.2024
Jēkabs, Žaklīna

Vērgales pamatskolā darbs neapstājas

Vērgales pamatskolā darbs neapstājas

26.05.2020

      Kā jau zināms visā valstī no 12.marta tika izsludināta ārkārtas situācija, kas ikviena dzīvē ienesa virkni dažādu izmaiņu un korekciju. Šī situācija radikāli mainīja arī skolu un skolēnu dzīvi. No 23.marta ārkārtas situācijas dēļ skolēnu un skolotāju darbs notika attālināti. Arī Vērgales pamatskolā.

     Nenoliedzami ikvienam skolēnam un skolotājam tas bija jaunums, tika iegūta jauna pieredze, dažiem sagādāja zināmas grūtības, bet kopumā mācību darbs  veiksmīgi turpinājās. Kopumā raugoties  uz esošo situāciju skolotāji atzina, ka skolēni strādāja apzinīgi. Darbs notika dažādās vietnēs – uzdevumi.lv, soma.lv un e – klase, kā arī izmantojot ZOOM programmu. Šo programmu vairāk izmantoja klasēs, kurās mācās vairāk kā 10 skolēnu. Savukārt klasēs, kur mācās mazāks skolēnu skaits, bieži mācību process norisinājās Skype vietnē. Vērgales pamatskolas direktora vietniece Anda Blūmane atzīst, ka mācību norise attālināti patiesībā ir liels izaicinājums ne vien  skolēniem un skolotājiem, bet arī vecākiem. Ikdienā skolā ar bērniem strādā skolotājs, taču šobrīd situācija ir sarežģītāka. Bieži ar uzdoto bērnam palīdz tikt galā vecāki. Daudzās ģimenēs nākas iegādāties jaunus datorus un telefonus, lai tiktu galā ar mācību vielu. Savukārt skolēniem šis laiks ir devis lielu lēcienu uz priekšu, darbojoties ar tehnoloģijām. Ja agrāk datorā un telefonā bērni mēdza skatīties tikai interesantās lietas, tad tagad virtuālajā vidē tiek meklēta lietderīga un noderīga informācija. Daudziem skolēniem ir uzlabojušās sekmes mācībās, tiek iesniegti kvalitatīvi, pārdomāti un rūpīgi izpildīti darbi.

       Vērgales pamatskolas direktors Gints Juriks stāsta, ka šis laiks skolā tiek izmantots lietderīgi, lai gan skolēni skolu neapmeklē, rosība skolā nav rimusi. Skolas tehniskie darbinieki veic dažādus sakopšanas darbus. Tiek uzpostas skolas telpas, kurām ikdienas steigā nav bijis laika pievērst tik lielu uzmanību kā gribētos, skolas apkārtnē tiek veikti apkārtnes sakopšanas darbi. Agrāk kā citus gadus skolā sākušies remontdarbi. Tika veikts skolas jumta remonts un nomainīti 80 jumta dakstiņi. Vislielākās pārvērtības šobrīd piedzīvo Vērgales pamatskolas fizikas kabinets, kurš nebija remontēts vairākus gadu desmitus. Pēc remonta kabinetā būs ekrāns un citas jaunas ierīces fizikas mācību stundu pilnvērtīgai norisei.

        Skolas bibliotēkā tiek intensīvi strādāts pie jauno grāmatu un burtnīcu iepirkuma. Bet nākamajā mācību gadā, ar 2020.gada 1.septembri arī Vērgales pamatskolā 1., 4. un 7.klasē skolēni sāks mācīties pēc jaunas metodes, kas nozīmē, ka notiks pakāpeniskas pārmaiņas saturā un pieejā.

      Vērgales pamatskolas skolotāji visiem skolēniem un vecākiem vēl veiksmi un izturību arī turpmāk un cer uz drīzu tikšanos 1.septembrī Vērgales pamatskolā! 

 

Vita Braže

 

Foto: V. Braže

 

  

« Atpakaļ