Svētdiena, 23.01.2022
Strauta, Grieta

Pāvilostas vidusskolas skolnieks digitāli rekonstruē Lilienfeldu dzimtas Upesmuižas pili

Pāvilostas vidusskolas skolnieks digitāli rekonstruē Lilienfeldu dzimtas Upesmuižas pili

03.03.2020

     Šī gada 28. februārī Liepājas Universitātē norisinājās Kurzemes reģiona 11. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference, kurā ar savu darbu “Lilienfeldu dzimtas īpašuma Sakas-Upesmuižas kompleksa centrālās ēkas digitāla rekonstrukcija” humanitāro zinātņu nozarē pēc pirmās atlases kārtas bija arī uzaicināts Pāvilostas vidusskolas 12.klases skolnieks MIHAĒLS DOROŅINS, darba vadītājs skolotājs Andris Paipa.

       Mihaēla darbu bija recenzējusi LU datorinženierijas pasniedzēja, izglītības zinātņu maģistre Ilva Magazeina: “Darbs ir labi strukturēts un viegli uztverams. Autors pārliecinoši un pēc nozīmes izmanto arhitektūras terminus. Pievienotie ēkas trīsdimensionālās vizualizācijas  attēli liecina, ka darba autors pārzina modelēšanas paņēmienus un materializācijas iespējas. Secinājumi ir analītiski, izriet no iegūto rezultātu analīzes un interpretācijas un sniedz pilnīgas atbildes uz izvirzīto pētījuma jautājumu vai hipotēzi”.

       Konferencē bija uzaicināti skolēni no Rojas, Valdemārpils, Druvas un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, gan no Talsu un Ventspils Valsts ģimnāzijām, tas ir, visi, kas pirmajā atlases kārtā bija ieguvuši vairāk par 40 punktiem. M. Doroņina pirmās kārtas punktu summa bija 78 punkti.

      Mihaēls zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) “Lilienfeldu dzimtas īpašuma Sakas-Upesmuižas kompleksa centrālās ēkas digitāla rekonstrukcija” aizstāvēja veiksmīgi, prezentācijā uzstājās pārliecinoši, kā rezultātā ieguva Kurzemes reģiona 11. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences 1. pakāpes diplomu.

          M. Doroņina darbs tiek virzīts atlasei uz 3. posma Valsts ZPD konferenci, kas norisināsies 2020.gada 3. un 4. aprīlī.

 

Pāvilostas vidusskolas

kulturoloģijas, tehniskās grafikas,

mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas

skolotājs Andris Paipa

 

Foto: A. Paipa

 

M.Doroņins ZPD lasījumos

M.Doroņins ar pirmās pakāpes diplomu (gan vāciņā...)

Sakas-Upesmuižas kompleksa centrālās ēkas digitāla rekonstrukcija, pretskats (Autors: Mihaēls Doroņins)

Sakas-Upesmuižas kompleksa centrālās ēkas digitāla rekonstrukcija, 3/4 skats (Autors: Mihaēls Doroņins)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša uzruna ZPD lasījumu konferences dalībniekiem LIEPU

 

 

« Atpakaļ