Pirmdiena, 15.04.2024
Gastons, Aelita

PĀVILOSTAS NOVADA DELEGĀCIJA POLIJĀ TIEKAS AR SADARBĪBAS PARTNERIEM

PĀVILOSTAS NOVADA DELEGĀCIJA POLIJĀ TIEKAS AR SADARBĪBAS PARTNERIEM

01.10.2019

         2018. gada martā starp Lebas pilsētu Polijā un Pāvilostas novada pašvaldību tika noslēgts sadarbības līgums, kur daži no punktiem paredz starp abām pašvaldībām veidot vienotas piejūras attīstības stratēģiju un stiprināt partnerattiecības galvenajās ekonomiskās attīstības jomās - uzņēmējdarbībā, tūrisma attīstībā, vides aizsardzībā u. c. Kā arī līgums paredz, ka, lai tiktu īstenota šī līguma noteikumi un pieredzes apmaiņa un zināšanu nodošana starp pašvaldībām, tiks izveidotas attiecīgas delegācijas, kas atbildīgas par sadarbības koordinēšanu.

        Šī līguma ietvaros Pāvilostas novada pašvaldības delegācija, kuras sastāvā ietilpa pašvaldības administrācijas darbinieki, domes priekšsēdētājs un deputāti, no 26. līdz 29. septembrim tika uzaicināta apmeklēt Lebu, lai piedalītos sadraudzības pilsētu kongresā.

       Organizatori no Lebas administrācijas puses uz kongresu bija aicinājuši arī sadarbības un sadraudzības partnerus no Vācijas (Ķelnes, Hamburgas, Brēmenes), no Neringas pašvaldības Lietuvā un no Šveices. Taču diemžēl pēdējās divas pašvaldības dažādu apsvērumu dēļ šajā reizē konferencē nevarēja piedalīties, bet apstiprināja savu dalību turpmākajās sanāksmēs un projektos.

       Konferenci atklāja Lebas mērs Andrzej Strzechminski, bet to turpināja mēra vietniece Eva Kaplana, kura pavēstīja, ka konference tiek organizēta, lai stiprinātu sadarbību un sadraudzību, īstenojot kopīgus starptautiskus projektus, tādējādi risinot iesaistīto partnervalstu iedzīvotāju ekonomiskās un sociālās problēmas.

 

No kreisās: Lebas mēra vietniece Eva Kaplana un mērs Andrzej Strzechminski.

 

     Kā arī pastāstīja, ka konferences dalībniekiem un pārējiem iesaistītajiem partneriem, savstarpēji sadarbojoties, vajadzētu izstrādāt programmu sadarbībai nākamiem pieciem gadiem, kurā tiktu risināti tādi jautājumi kā ekonomikas stiprināšana, dabas un jūras aizsardzība, klimata pārmaiņās u. c., kā arī aicināja dalīties ar jau gūto pieredzi, risinot šādas vai līdzīgas problēmas.

     Konferences turpinājumā Lebas mērs nedaudz iedziļinājās tajās problēmas, kuras skar tipiskas tūrisma pilsētas jeb kūrortpilsētas, kā piemēram, demogrāfisko novecošanos jeb izteikts vecāka gadagājuma iedzīvotāju īpatsvars, dabas un jūras aizsardzība, dabas resursu taupīšana u. c. Mēra vietniece Eva Kaplana, kura ir arī atbildīgā par Eiropas savienības fondu līdzekļu piesaisti Lebas pilsētai, atzina, ka visu iesaistīto pušu kopējā problēma ir pareiza ES naudas apgūšana, aicinot izsvērt tās lietas, kas ir aktuālas katrā no partnervalstīm un būtu īstenojamas piesaistot ES fondu finansējumu.

       Pēc diskusijām un apspriedes nelielās darba grupās, katra partnervalsts prezentēja savu redzējumu un aktuālās tēmas, kuras būtu īstenojamas piesaistot ES fondu finansējumu. Gala rezultātā visas iesaistītās puses vienojās vairāk iepazīties ar šobrīd pieejamajām ES projektu programmām, lai saprastu, kādas aktivitātes ir iespējamas īstenot, lai sasniegtu izvirzītos projektu mērķus un risinātu aktuālās problēmas. Pāvilostas novada pašvaldība izvirzīja tādas tēmas kā – pašvaldības dzīvokļu fonda palielināšana jeb jaunu dzīvojamo māju būvniecība, mazināt demogrāfisko novecošanos novadā, programmas “Town twinning” (iedzīvotāju dažāda mērķgrupu apmaiņa starp valstīm vai sadarbības pilsētām) īstenošana, Baltijas jūras piekrastes glābšanas stacijas izveide un aprīkojuma iegāde, vēsturisku objektu renovācija u.c.
        Vēl konferences izskaņā Lebas mēra vietniece Eva nedaudz prezentēja Lebā īstenotos projektus sadarbībā ar citām partnervalstīm un pilsētām Polijā. Kā arī tika izrunāts turpmākais veicamo darbību plāns un grafiks, jo jau pirmais projekts ir paredzēts iesniegt līdz 2020. gada 1. februārim.


Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

foto: Mikal Salata, M. Kurčanova

 

Sadarbības partneri no Ķelnes, Hamburgas un Brēmenes.

Pārstāvji no Pāvilostas novada pašvaldības

darbs grupās

 

« Atpakaļ