Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Pāvilostas bibliotēkā vienlaicīgi atklāj divas izstādes

Pāvilostas bibliotēkā vienlaicīgi atklāj divas izstādes

21.01.2019

      Lai gan ierasts, ka gada sākums un janvāra mēnesis ir klusāks un mierīgāks laiks, tomēr Pāvilostas bibliotēkā 16. janvāris bija radošuma, krāsainības un notikumiem bagāta diena, jo tika atklātas divas izstādes vienlaicīgi.
     Pasākumu atklāja Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas dzintaru apstrādes skolotāja Solveiga Vārna, kura klātesošajiem pastāstīja, ka dažādas rotiņas sākusi gatavot būdama pavisam maza meitene toreizējā pionieru namā Liepājā. Gan toreiz un arī šobrīd Solveigai ļoti patīk strādāt ar dzintaru un nupat jaunatklājums ir arī jūras izskalotie stikliņi, kas labi izskatās gan krellēs, gan gredzenos, gan rokassprādzēs. Bet šobrīd Solveiga Vārna aktīvi darbojas Liepājā studijā "Zītars". Rotu meistare aicināja ikvienu apmeklēt skolas mākslas nodaļas dzintara apstrādes nodarbības, kur izpasuties radoši un izgatavot sev kādu smukumlietu.
      Savukārt Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas direktore Inga Šnore pastāstīja, kā aizsākusies sadarbība ar Solveigu. Viss noticis aizgājušajā vasarā, ciemojoties studijā "Zītars", Liepājā, kur ļoti iepatikušies redzētie darbi. Direktorei necerot uz pozitīvu iznākumu un atbildi, tomēr piedāvājusi Solveigai darboties Pāvilostas skolā dzintaru apstrādē. Un patīkams bija pārsteigums, kad Solveiga piekritusi sadarbībai un strādāt Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā. Šobrīd Pāvilostas bibliotēkā ir apskatāma tik neliela daļa no skolotāja Solveigas Vārnas darinātajām rotām, tomēr tās ir ļoti skaistas un interesantas. Dzintara apstrādes skolotāja ļoti priecājās par savām skolniecēm, kas ar lielu aizrautību darbojas dzintara apstrādes nodarbībās.

       Par otro izstādi, ko arī atklāja šajā dienā, pastāstīja mākslas nodaļas skolotāja Inita Zingnika. Izstādē ir apskatāmi 2017./2018. mācību gada Pāvilostas mākslas skolas valsts konkursa darbi – ilustrētas dzejoļu grāmatiņas. Katram audzēknim bija jāizvēlas kāds dzejolis un jāizveido grāmatiņa ar saviem zīmējumiem. Kad Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola uzzināja par šo konkursu, viņa piedāvāja bērniem izvēlēties arī kādu no mūsu novadā dzīvojošās rakstnieces Ilzes Jackēvičas-Voitkevičas bērnu dzejolīšiem. Tā tapa grāmatiņas ar viņas dzejoļiem par Kriksīti un Kripatiņu, rūķiem un ziemu. Grāmatiņās ir ilustrēti arī citu autoru darbi – Ineses Zanderes, Ilgas Bērzas, Jāņa Baltvilka, Leona Brieža, Raiņa u.c.  Ik gadu valsts konkursā tiek izvirzīta cita, atšķirīga tēma, bet šī tēma par dzejoļu ilustrāciju bērniem likās ļoti saistoša, tāpēc ar lielu interesi tapa izstādē apskatāmie darbi. Liels nopelns un atbalsts bērniem grāmatiņu darināšanā ir arī bijušajai skolotājai Rutai Ozolai.

       Izstāžu atklāšanas pasākumā viesojās arī dzejniece Ilze Jackēviča-Voitkeviča, kas ir viena no novada literātēm, kas raksta arī bērnu dzejoļus. Ilze atklāja, ka tā pa īstam rakstīt sāka 1996. gadā, kad mācījusies 9. klasē un skolotāja uzdevusi iemācīties Ziemassvētku dzejoli. Bet atrast dzejoli, kas tik ļoti patiktu, lai to no galvas iemācītos, Ilze nevarējusi, tāpēc bija jāizdomā pašai Ziemassvētku dzejolis. Skolotāja novērtējusi meitenes veikumu, ieliekot augstāko atzīmi. Tā aizsākās dzejoļu rakstīšana. Nupat dzejniece izdevusi divus dzejoļu krājumus, kurus Ilze uzdavināja arī Pāvilostas bibliotēkai. Dzejoļu autore bija ļoti priecīga par bērnu radošumu un izdomu, atzīstot, ka dažus viņus dzejoļus, kas ilustrēti kā grāmatiņa, ir pat grūti atpazīt. Taču ir liels prieks, ka mūsu novadā dzīvo tik radoši bērni, ar kuriem ir jālepojas ik dienas. Ilze atzina, ka nākotnē ir plāns sarakstīt pasaku grāmatu par puteklīti Rūdi, kam ilustrācijas varētu lūgt uzzīmēt mākslas nodaļas bērniem. Savukārt mākslas nodaļas skolotājas labprāt piekrita šādai sadarbībai.

     Pāvilostas bibliotēkā gan Solveigas Vārnas veidotā rotu izstāde, gan mākslas nodaļas bērnu ilustrēto grāmatiņu izstāde un gleznojumu izstāde "Dzintargraudi" būs apskatāma līdz pat februāra beigām.


Rakstu veidoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova un

skolotāja Inita Zingnika

 

Foto: M. Kurčanova 

« Atpakaļ