Svētdiena, 25.09.2022
Rauls, Rodrigo

KURZEMES PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI IEPAZĪST KAIMIŅVALSTI BALTKRIEVIJU

KURZEMES PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI IEPAZĪST KAIMIŅVALSTI BALTKRIEVIJU

20.03.2018

    Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji, laikā no 4. līdz 7. martam, labās prakses apgūšanas brauciena ietvaros, devās oficiālā vizītē uz Baltkrieviju, Vitebskas apgabalu. Kurzemes delegācijai līdzi devās arī Saeimas deputāte N. Kleinberga. Latvijas delegācijas vizīti palīdzēja organizēt Latvijas Konsulāta Vitebskā konsuls Uģis Skuja, kurš pavadīja Latvijas delegāciju visas vizītes laikā.

   Vizītes sākumā Latvijas delegācija devās uz Oršas rajona izpildkomiteju. Izpildkomitejas priekšsēdētājs A.Pozņaks neslēpa gandarījumu par Latvijas delegācijas vizīti, kas bija pirmā šāda mēroga Latvijas pārstāvju vizīte Oršas rajona izpildkomitejā. Tā bija pirmā vizīte Baltkrievijā arī lielai daļai Latvija delegācijas pārstāvju. Oršas rajonā ir 15 ciemi, kopā dzīvo 156 tūkstoši iedzīvotāju, un ir liels skaits dažādu rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumu. Latvijas delegācijas pārstāvjiem bija daudz jautājumu Baltkrievijas pusei - rajonu pašpārvaldes, uzņēmējdarbības un tūrisma jomās, lai izprastu iespējamos saskarsmes punktus un sadarbības virzienus. KPR attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa iepazīstināja ar Latvijas teritoriāli administratīvo iedalījumu un pārvaldi valstī, aicinot Oršas izpildkomitejas pārstāvjus atbildes vizītē uz Latviju, lai tuvāk iepazītu un rastu iespējamus kaimiņvalstu sadarbības virzienus uzņēmējdarbībā vai tūrismā nākotnē.

Pēc vizītes Oršas rajona izpildkomitejā Latvijas delegācijai bija iespēja iepazīt Oršas lepnumu - linu fabriku, kuras aizsākums ir 1930.gadā.

 

      Vizītes otrajā dienā Latvijas delegācija apmeklēja Vitebskas pilsētas izpildkomiteju. Izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniece Z.Koroļova, kas ir atbildīga arī par ārējiem ekonomiskajiem sakariem, izteica prieku par Latvijas delegācijas vizīti no Kurzemes. Vitebskas pilsētas izpildkomitejai jau kopš 1995.gada esot cieša sadarbība ar Daugavpili un Rēzekni, un pagājušajā gadā, Starptautiskā ekonomikas forumā laikā Vitebskā, ar šīm divām Latvijas pilsētām tika parakstīta vienošanās par sadarbību uzņēmējdarbības, kultūras, izglītības un tūrisma jomā. Vitebskā dzīvo 377 tūkstoši iedzīvotāju, kas iedzīvotāju skaita ziņā ir otrs lielākais apgabals Baltkrievijā aiz Gomeļas apgabala. Vitebskā šobrīd darbojās vairāk nekā 200 veiksmīgu uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu, t.sk. 14 uzņēmumi ar Latvijas kapitālu.

      Vizītes turpinājumā Latvijas delegācija apmeklēja Vitebskas speciālo ekonomisko zonu (Vitebskas SEZ), kuras teritorijā tiek realizēti 39 investīciju projekti ar kapitālieguldījumiem no 13 pasaules valstīm. Šobrīd SEZ teritorijas uzņēmumos kopā ir nodarbināti vairāk nekā 10 tūkstoši darbinieku. Vitebskas SEZ pārstāvis D.Čepeļņikovs iepazīstināja delegāciju ar Vitebskas SEZ uzņēmējdarbības attīstības tendencēm, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmēju iespējām uzsākt uzņēmējdarbību Baltkrievijā.

     Vizītes noslēgumā Latvijas Konsulāta Vitebskā konsuls U. Skuja informēja, ka š. g. 5. un 6. septembrī, sadarbībā ar Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas Vitebskas nodaļu tiek organizētas Latvijas uzņēmēju un kultūras dienas Vitebskā ar moto “Parādi Latviju, iepazīsti Baltkrieviju”. U. Skuja aicināja delegācijas pārstāvjus izskatīt iespēju dalībai Latvijas uzņēmēju un kultūras dienās Vitebskā, rodot sadarbības iespējas starp Latvijas un Baltkrievijas uzņēmējiem, kā arī iepazīstināt Baltkrievijas uzņēmējus ar tām iespējām, kuras piedāvā sadarbība ar Latvijas uzņēmējiem. Tika panākta vienošanās, ka Latvijas konsuls Vitebskā U.Skuja tiks uzaicināts, uz kādu no turpmākajām attīstības padomes sēdēm, lai pārrunātu jautājumus par iespējamu dalību Latvijas uzņēmēju un kultūras dienās Vitebskā, un iespējami precīzi izzinātu interesi par vēlmēm potenciālo sadarbības partneru piesaistei no Baltkrievijas puses.

 

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija

Tālr. 67331492

e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv

www.kurzemesregions.lv

 

 

« Atpakaļ