Ceturtdiena, 07.07.2022
Maruta, Alda

Pāvilostas zvejnieki sadarbības un pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklē Lebas pilsētu Polijā.

Pāvilostas zvejnieki sadarbības un pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklē Lebas pilsētu Polijā.

22.03.2018

     Pērnā gada septembrī Pāvilostas novadā viesojās Lebas (Polija) pašvaldības delegācija. Polijas delegācijas viesošanās reizē tika nolemts, slēgt starp abām pašvaldībām sadarbības līgumu, kas veicinātu ne tikai ekonomisko sadarbību, bet arī sadarbību kultūras, sporta, izglītības un sociālajā jomā.

    2018. gada februārī Pāvilostas novada pašvaldība saņēma vēstuli no Lebas pašvaldības ar uzaicinājumu ierasties Lebā, lai parakstītu sadarbības un sadraudzības līgumu.

    Lebas delegācijai viesojoties Pāvilostā 2017. gada septembrī, savstarpējās diskusijās izskanēja ierosinājumi gan par sadarbību uzņēmējdarbības veicināšanai, uzsvaru liekot uz zvejniecību, gan kopīgu ES projektu īstenošanu savās pašvaldībās. Tā kā Leba arī ir mazās ostas pilsēta Polijā un galvenās uzņēmējdarbības nozares ir tūrisms un zvejniecība, pievienoties Pāvilostas novada pašvaldības delegācijai braucienā uz Lebu Polijā tika aicināti arī Pāvilostas komerczvejnieki: zv/s “Kaija”, SIA “AJA 3”, SIA “Lagūna L”, SIA “Santa VV” un SIA "Aisbergs JV". 

    Vizītei Lebā no 12. līdz 15. martam Pāvilostas novada delegāciju pārstāvēja: domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova un trīs Pāvilostas komerczvejnieki – Jānis Vīgants SIA “Aisbergs JV”, Jānis Pētermanis zv/s “Kaija” un Ēriks Freidenfelds SIA “Santa VV”.

       Pirmajā viesošanās dienā Lebas domē svinīgi tika parakstīts sadarbības un sadraudzības līgums, kurā tika minēts, ka, ņemot vērā starptautiskos sakarus starp Baltijas jūras baseina valstīm, cenšoties paplašināt sadarbību starp Polijas Republiku un Latvijas Republiku, pilsēta Leba un Pāvilosta novada pašvaldība vienojas slēgt sadarbības un sadraudzības līgumu, kas balstīts uz centieniem veidot savstarpēji draudzīgas attiecības, veidojot vienotas piejūras attīstības stratēģiju, abas puses centīsies veidot un stiprināt partnerattiecības galvenajās ekonomiskās attīstības jomās, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmējdarbībai, tūrisma attīstības veicināšanai, kultūrai, vides aizsardzībai, izglītībai un zinātnei.

      Turpinājumā Pāvilostas novada delegācija tika iepazīstināta ar Lebas pašvaldības administrāciju un tās darbu. Administrācijas apskates laikā un iepazīstoties ar pašvaldības darbiniekiem, varēja secināt, ka dažas pašvaldības funkcijas ir līdzīgas, bet citas atšķirīgas.

      Pēc viesošanās administrācijas ēkā, Pāvilostas novada delegācija tika aicināta apskatīt vairākus zivju pārstrādes uzņēmumus Lebā - “ASAR”, “DOS” un “Art Fish”. Uzņēmumi pārstrādā gan vietējās jūras zivis – brētliņas, reņģes, lašus, mencas u.c., gan arī iepērk zivis no citiem uzņēmumiem un citām valstīm. Zivju pārstrādes uzņēmumu gatavotā produkcija ir ļoti kvalitatīva un garda, kā arī izceļas ar interesantu apstrādes metodiku un pieeju zivs produkcijas pasniegšanā.

      Vizītes laikā Pāvilostas novada delegācijai bija iespēja tikties ar Lebas zvejnieku apvienības vadītāju, kurš izrādīja nesen kā rekonstruēto zivju apstrādes, uzglabāšanas un tirgošanas ēku, kas par ES fondu naudu pārbūvēta Lebas zvejnieku apvienības vajadzībām un kura pielāgota visām zvejnieku prasībām. Šis ir piemērs, ka, zvejniekiem apvienojoties lielākā apvienībā vai organizācijā, ir iespējams piesaistīt Eiropas savienības fondu līdzekļus pilnā apmērā un veiksmīgi attīstīt kā uzņēmumu, tā zvejniecības nozari pilsētā.

      Turpinājumā delegācijai tika izrādīta arī vien no Polijas modernākajām glābšanas stacijām, kas specializēta tieši glābšanai un palīdzības sniegšanai uz ūdens. Visā Polijā ir 14 šādas stacijas, bet tikai deviņām stacijām, tai skaitā Lebas glābšanas stacijai, ir moderns un mūsdienu prasībām atbilstošs aprīkojums, kas paredzēts dažādām glābšanas situācijām. Lebas glābšanas stacijas komanda Pāvilostas novada delegācijai arī nodemonstrēja, cik jaudīga tehnika ir viņu rīcībā.

     Pirmās viesošanās dienas izskaņā Lebas pārstāvji bija noorganizējuši tikšanos Pāvilostas novada delegācijai ar vietējiem zvejniekiem un citiem pašvaldības darbiniekiem, pieredzes un ideju apmaiņai.

      Nākamajā dienā Pāvilostas novada delegācija Lebas pārstāvju pavadībā devās uz vēl divām, netālu esošajām zvejniecības ostām - Vladislavovu un Helu.

    Ostas pilsētā Vladislavovā Pāvilostas novada delegācija tikās ar Jūras zvejnieku asociācijas vadītāju, kurš izrādīja Vladislavovas ostas zvejniekiem izbūvētās telpas un iegādāto aprīkojumu zivju uzglabāšanai un pārstrādei, kā arī pastāstīja par valsts noteiktajām atbalsta programmām zvejniekiem un sadarbību ar zvejniekiem gan zivju uzpirkšanas, gan realizācijas jautājumos. Klausoties Vladislavovas Jūras zvejnieku asociācijas vadītāja stāstītajā un redzot šo zvejnieku sadarbības modeli, jāsecina, ka arī šajā zvejniecības ostā tikai kooperējoties lielākā organizācijā ir bijis iespējams no Polijas valdības un Eiropas savienības panākt sev labvēlīgākus nosacījumus un vieglāk piesaistīt ES fondu līdzekļus.

     Turpinājumā delegācija apmeklēja ostas pilsētu Helu, kas ir gan zvejniecības, gan tūrisma pilsēta. Zvejnieki šajā pilsētā ir apvienojušies vienotā organizācijā un zivs produkcijas pārstrādei un uzglabāšanai piesaistījuši ES fondu līdzekļus, iekārtojot modernu zivs šķirošanas cehu un uzglabāšanas telpas.

       Polijas mazajā ostas pilsētā Helā ne tikai uzņem tūristus vasaras sezonā un veiksmīgi attīstās zvejniecība, bet šeit ir uzbūvēts moderns pētniecības institūts, kas veic dažādus pētījums, bet galvenokārt rūpējas par Baltijas jūras roņu izpēti, tiem piestiprinot īpašus raidītājus brīdī, kad tie tiek palaisti atpakaļ atklātā jūrā. Tas tiek darīts, lai izpētītu roņu migrācijas ceļus un uzturēšanās vietas, kā arī noteiktu to barošanās vietas jūrā. Pētnieki cer, ka ar laiku izdosies izprast roņu uzvedību un dzīvesveidu, kas, savukārt, sniegtu zvejniekiem plašāku informāciju par tiem un palīdzētu izvairīties no zvejošanas tajos apgabalos, kur roņi uzturas visbiežāk.

    Otrās dienas vizīte Polijā Pāvilostas novada delegācijai noslēdzās jau vēlā pēcpusdienā. Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons delegācijas vārdā pateicās Lebas pārstāvjiem par jauko uzņemšanu un aicināja atbildes vizītē ierasties Pāvilostas novadā.

     Tā kā lielākais uzsvars vizītei Lebā bija likts tieši uz Pāvilostas zvejnieku savstarpējo pieredzes apmaiņu ar Lebas, Vladislavovas un Helas zvejniekiem, lai iegūtu un realizētu dažādas inovatīvas idejas savos uzņēmumos Pāvilostā, tad svarīga bija  Pāvilostas zvejnieku atziņa, ka redzētais un dzirdētais Polijā ir bijis vērtīgs un ir gūtas gan zināšanas, gan idejas, kas varētu tikt ieviestas savā uzņēmējdarbībā.

      Zvejnieki arī atzina, ka Polijas zvejnieki ar savām zvejniecības iespējām un attīstības tempu ir daudz priekšā Latvijas un Pāvilostas zvejniekiem. Bet galvenā atziņa, kas radās viesošanās laikā gan Lebā, gan citās Polijas zvejas ostās, bija tā, ka jādomā par zvejnieku apvienošanos plašākā mērogā ne tikai Pāvilostas novada robežās, bet, iespējams, pat bijušā Liepājas rajona mērogā.

 

Marita Kurčanova,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

« Atpakaļ