Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Pēdējā mācību dienā pasniedz CERĪBU BALVAS

Pēdējā mācību dienā pasniedz CERĪBU BALVAS

31.05.2018

      Ir pienākusi pēdējā skolas diena pirms brīvlaika, un var redzēt, ka bērni jau priecājas. Uz kādu laiku skolā pieklusīs bērnu soļu skaņa, gaiteņos neskanēs skolēnu smiekli un čalas. Šodien visi skolēni dodas uz skolu pēc savas liecības, lai varētu atpūsties vasarā, bet devītajiem un divpadsmitajiem vēl daži eksāmeni priekšā, un izlaidums tos gaida.

     Kā katru gadu pēdējā skolas dienā atskan skolas himna un jaukus vārdus saka skolas direktore: “Šis ir brīdis, kad katrs var izvērtēt savus sasniegumus un iegūtās prasmes.  Tik vēl 9. un 12. klasēm eksāmenu laiks. Šogad svinam arī Latvijas valsts 100.gadi un skolas 55.jubileju. Laiks ir gājis un ieviesīs savas korekcijas skolas un mācību darbā, tagad mācāmies ar kompetenču pieeju un veidojam skolas uzņēmumus. Lai gan ir jau ļoti vasarīgs laiks aiz loga, tas nav mazinājis skolēnu vēlmi censties un mācīties labāk, tāpēc šodien pasniedzam Cerību balvas, kas ir īpašs apbalvojums skolēniem par augstiem sasniegumiem mācībās.” Viņa apsveic skolēnus ar labajiem panākumiem olimpiādēs, konkursos un, protams, ar mācību sasniegumiem. Prieks, ka ļoti daudz skolēnu šogad saņēma atzinības rakstu no direktores, cerams, ka tādu būs vairāk.

      Direktores vietniece mācību darbā Aina Jakovļeva sacīja: "Ierasts, ka cāļus skaitā rudenī, bet skolā tas notiek pavasarī. Šogad skolā bērnu, kas mācījušies labi un teicami, un pat izcili, ir paliels pulks, kā pierādījums tam bija svinīgā pieņemšana pie domes priekšsēdētāja, gan šobrīd garais skolēnu saraksts, kas šodien saņem Cerību balvu". Direktores vietniece mācību darbā pasniedza diplomus klasēm, kurām augsti mācību rezultāti un augsta vidējā atzīme, kā arī ar diplomu pasniegšanu un veicināšanas balviņām sumināja skolēnus par labiem sasniegumiem konkursos un olimpiādēs, kas notikušas pavasara mēnešos. Pasākuma ietvaros Aina Jakovļeva 1. un 2. klases skolēniem pasniedza arī apliecības par peldētprasmes apgūšanu, veltot pašvaldībai paldies vārdus par šo iespēju. Vēl noslēgumā skolas direktores vietniece vēlēja: “Lai jums droša, skaista un saulaina vasaru un gaidām atpakaļ atpūtušos un mācīties gribošus skolēnus!”

      Pēdējā skolas mācību dienā par tradīciju kļuvis, līdzās Cerību balvas pasniegšanai klašu grupai no 5. klases līdz 12. klasei, sveikt arī sākumskolas skolēnus, kam ir augsti sasniegumi mācībās, jo tie ar laiku būs arī pretendenti uz Cerību balvas iegūšanu lielākajās klasēs. Vidusskolas direktore Marita Rolmane pasniedza 1.-4. klases skolēniem pateicības rakstus un piemiņas balvas.

     Turpinājumā klātesošos ar pēdējo mācību dienu sveica domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: “Lielākā vērtība ir gūtās zināšanas. Cerību balva, tas ir stimuls, lai sasniegtu dzīvē ko vairāk.” Domes priekšsēdētājs mudināja arī citus skolēnus tiekties pēc tās, uzrādos labu un teicamus rezultātu mācībās. Vēl noslēguma runā domes vadība vēlēja drošu jauku vasaru.

      Domes priekšsēdētāja rokasspiedienu un veicināšanas balvu šogad saņēma:

Pāvilostas vidusskolā

5. klasē

Madars Bērznieks - vidējā gada atzīme 9,45

Gabriela Vagotiņa- Vagule - vidējā gada atzīme 9,45

Rainers Zamarītis - vidējā gada atzīme 9,27

Patrīsija Vanesa Rudzīte - vidējā gada atzīme 8,5

6. klasē

Kristiāns Roberts Gertsons - vidējā gada atzīme 8,86

Paula Niedoliņa - vidējā gada atzīme 8,57

7. klasē

Kiričenko Elizabete - vidējā gada atzīme 9,13

Freidenfelde Elīna - vidējā gada atzīme 9,13

Lazukins Markuss - vidējā gada atzīme 8,53

Uzare Elvita - vidējā gada atzīme 8,73

8. klasē

Rasa Lācīte - vidējā gada atzīme 8,69

Aleksandrs Protopovičs - vidējā gada atzīme 9,19

Marta Zamarīte - vidējā gada atzīme 10

9. klasē

Antra Niedoliņa - vidējā gada atzīme 8,5

Sanija Bērziņa - vidējā gada atzīme 8,81

10. klasē

Mihaēls Doroņins - vidējā gada atzīme 9,38

12. klasē

Diāna Šlangena - vidējā gada atzīme 8,83

Annija Ansone - vidējā gada atzīme 8,5

 

      Savukārt vidusskolas direktore un klases audzinātāji ar ziediem un pateicības rakstu sveica šo skolēnu vecākus. Pāvilostas vidusskolas 9. un 12. klases skolēni apbalvojumus saņems izlaiduma dienā.

      Skolā svarīgi ir ne tikai gūtās zināšanas un mācību vielas apguve, bet arī ārpus stundu darbi gan organizējot pasākumus, gan piedaloties kādā skolas aktivitātē. “Aiz katras lietas, stāv liels darbs.” sacīja direktores vietniece ārpus stundu darbā Daiga Jēkabsone un pasniedza pateicības rakstus skolēniem, kas iesaistījušies darbos ārpus mācībām un bijuši aktīvi skolā.

      Vēl svinīgā pasākuma noslēgumā skolas direktore sveica skolotājus, kuri mācību darbā ieguldījuši lielu darbu un paši guvuši dažādas atziņas un prasmes. Kā arī liels paldies tika teikts tehniskajam skolas kolektīvam par rūpēm, lai skolā ikviens justos mājīgi un būtu patīkami uzturēties.

     Pasākumā muzikālus priekšnesumus sniedza Laila Anna Horna un Valts Entonijs Drišļjuks.

    Vēl pasākuma izskaņā zālē izskanēja skolas himna un skolas direktore Marita Rolmane aicināja skolēnus un pedagogus uz svētku brokastīm.

     Turpinājumā skolēni pulcējās savās klasēs, lai no savas audzinātājus saņemtu svarīgo papīru – liecību.

      Atvadoties no skolas un dodoties brīvlaikā, bērni jūtās laimīgi un apmierināti ar savām sekmēm, svinīgais pasākums arī aizvadīts, tad jau skolā visi atkal tiksimies septembrī!

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

 

« Atpakaļ