Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Sveic Pāvilostas novada izglītības iestāžu labākos skolēnus, sportistus un viņu skolotājus

Sveic Pāvilostas novada izglītības iestāžu labākos skolēnus, sportistus un viņu skolotājus

18.05.2018

 

 

Vienmēr jābūt trijskanim.

Nepietiek ar puķi un mani, ir jābūt vēl saulei.

Nepietiek ar mani un bērzu, ir jābūt vēl vējam vai strazdam,

vai sarmai bērzos.

                                      /I. Ziedonis/

 

    Laiks rit nemanāmi ātri – te pirmā skolas diena septembrī, te pirmā mācību pusgada noslēgums un Ziemassvētku laiks decembrī, te tuvojas mācību gada noslēgums maijā. Šķiet, mācību gada deviņi mēneši viens mirklis vien bijis.

    17. maijā Pāvilostas vidusskolas aktu zālē uz svinīgo pieņemšanu pie Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja tika aicināti Pāvilostas novada izglītības iestāžu labākie skolēni, sportisti un viņu skolotāji.

     Ar vārdiem: “Mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi, sacensības - tā ir iespēja pārbaudīt savas spējas, iegūt jaunas zināšanas, lai veidotu stingrus pamatus savai nākotnei. Novēlu Jums arī turpmāk gūt pārliecību par savām spējām un gandarījumu par paveikto!” pasākumu atklāja Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja.

     Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons teica lielu paldies skolēniem, sportistiem un viņu skolotājiem. “Ik gadu, kad daba ir pašā plaukumā, mēs sakām paldies skolēniem un viņu skolotājiem par sasniegumiem mācību priekšmetos un sportā. Mēs lepojamies ar jums! Tas nav tikai talants, tas ir milzīgs gribas spēks un skolotāju ieguldītais darbs” atzīst novada domes priekšsēdētājs.

       Par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā arī sporta sacensībās uz svinīgo pasākumu tika aicināti šādi novada izglītības iestāžu skolēni:

 • Marta Akerfelde (Vērgales pamatskolas 1.klase) - starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē 2.vieta.
 • Arians Jaunzems (Pāvilostas vidusskolas 2. klase) - starpnovadu atklātajā kombinētajā olimpiādē 3.vieta.
 • Edvards Akerfelds (Vērgales pamatskolas 2.klase) - starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē atzinība.
 • Laila Anna Horna (Pāvilostas vidusskolas 2. klase) - starpnovadu  atklātajā kombinētajā olimpiādē atzinība.
 • Monta Tumpele (Pāvilostas vidusskolas 1. klase) - Kurzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkursā 1. pakāpes diploms.
 • Līva Zamarīte (Pāvilostas vidusskolas 2. klase) - starpnovadu 1.-4.kl. vizuālās mākslas olimpiādē   2.vieta un Kurzemes reģiona mākslas skolu keramikas radošo darbu konkursā ,,Pasaka, pasaciņa..." 2.vieta.
 • Jūlija Šeiko (Pāvilostas vidusskolas 3. klase) - starpnovadu matemātikas olimpiādē atzinība.
 • Marija Elizabete Muižniece (Pāvilostas vidusskolas 4. klase) - starpnovadu 1.-4.kl. vizuālās mākslas olimpiādē  ieguva atzinību. 
 • Katrīna Antonoviča       (Pāvilostas vidusskolas 4. klase) - starpnovadu 1.-4.kl. vizuālās mākslas olimpiādē ieguva atzinību. 
 • Roberts Vērnieks (Pāvilostas vidusskolas 2. klase) - 1.vieta dambretē.
 • Mārtiņš Lagzdiņš (Vērgales pamatskolas  5.klase) - starpnovadu matemātikas olimpiādē atzinība.
 • Antra Niedoliņa (Pāvilostas vidusskolas 9.klase) - starpnovadu  bioloģijas olimpiādē ieguva atzinību. 
 • Karīna Balode (Vērgales pamatskolas 7.klase) - starpnovadu angļu valodas olimpiādē 3.vieta.
 • Sanija Bērziņa (Pāvilostas vidusskolas 8.klase) - starpnovadu  latviešu valodas un literatūras olimpiādē  ieguva atzinību.
 • Miks Kalējs (Vērgales pamatskolas 7.klase) - starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē 2.vieta. Starpnovadu basketbola sacensībās 3.vieta un futbola sacensībās 2.vieta un 400 m skriešanā 1.vieta.
 • Madars Bērznieks (Pāvilostas vidusskolas 5.klase)     - starpnovadu 5.-8.kl. matemātikas olimpiādē ieguva atzinību. Starpnovadu sacensībās 1.vieta augstlēkšanā un 1.vieta tāllēkšanā.
 • Gundega Matisone (Vērgales pamatskolas 5.klase) - Valsts 21. stāstnieku konkursa finālā „Teci, teci, valodiņa 2017” iegūts 2.pakāpes diploms.
 • Rainers Zamarītis (Pāvilostas vidusskolas 5.klase) - starpnovadu 5.-8.kl. matemātikas olimpiādē ieguva 3.vietu. 
 • Ieva Jēce (Vērgales pamatskolas 9.klase) - starpnovadu latviešu valodas olimpiādē 3.vieta. I pakāpes diploms Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā.
 • Elīna Freidenfelde (Pāvilostas vidusskolas 7.klase)     - starpnovadu  atklātajā krievu valodas olimpiādē iegūta  atzinību.
 • Aleksandrs Protopovičs (Pāvilostas vidusskolas 8.klase) - starpnovadu  fizikas olimpiādē 8.klasēm  ieguva atzinību. Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba atklātajos konkursos: konkursā "Ceļā uz simtgadi" 1.vieta neklātienes un 1.vieta klātienes konkursā; konkursā "ES un Eiropa 2018"  1.vieta neklātienes, 2. vieta klātienes konkursā.
 • Gabriela Vagotiņa-Vagule        (Pāvilostas vidusskolas 5.klase) - Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā 1. pakāpes diploms. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas kopas "Stīgu instrumentu spēle" valsts konkursā 3.vieta.
 • Ieva Šlangena     (Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 8.klase) - Kurzemes reģiona mākslas skolu keramikas radošo darbu konkursā ,,Pasaka, pasaciņa..." 1.vieta.
 • Inga Šlangena (Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 8.klase) - Aizputes Mākslas skolas un Mārtiņa Freimaņa fonda organizētajā IV profesionālās ievirzes mākslas skolu glezniecības konkursā ,,Dzīve kā košums" iegūta atzinība.
 • Elizabete Kiričenko (Pāvilostas vidusskolas 7.klase) - starpnovadu sacensībās 3.vieta florbolā un 3. vieta novusā.
 • Jānis Ūdriņš (Pāvilostas vidusskolas 7.klase) - starpnovadu sacensībās 3.vieta galda tenisā.
 • Kristiāns Gertsons (Pāvilostas vidusskolas 6.klase) - starpnovadu sacensībās 2.vieta galda tenisā un 3.vieta augstlēkšanā.
 • Roberts Vaškus (Pāvilostas vidusskolas 5.klase) - starpnovadu sacensībās 2.vieta šķēpa mešanā.
 • Dāvids Muižnieks (Pāvilostas vidusskolas 7.klase) - starnovadu sacensībās 3.vieta gada tenisā.
 • Klāvs Pauls Vējkājs (Pāvilostas vidusskolas 8.klase) - Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba atklātajos konkursos: "Ceļā uz simtgadi" 1.vieta neklātienes un 1.vieta klātienes konkursā; "ES un Eiropa 2018" 1.vieta neklātienes, 2. vieta klātienes konkursā.
 • Alīna Viktorija Burmeistere (Pāvilostas vidusskolas 8.klase) - Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba atklātajos konkursos: "Ceļā uz simtgadi" 1.vieta neklātienes un 1.vieta klātienes konkursā; "ES un Eiropa 2018" 1.vieta neklātienes, 2. vieta klātienes konkursā.
 • Rasa Lācīte (Pāvilostas vidusskolas 8.klase) - Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba atklātajos konkursos: "Ceļā uz simtgadi" 1.vieta neklātienes un 1.vieta klātienes konkursā; "ES un Eiropa 2018" 1.vieta neklātienes, 2. vieta klātienes konkursā.
 • Henrijs Gēgersons (Vērgales pamatskolas 9.klase) - starpnovadu  basketbola sacensībās 3. vieta, futbola sacensībās 2.vieta.
 • Andris Jēcis (Vērgales pamatskolas 9.klase) – starpnovadu basketbola sacensībās 3. vieta, futbola sacensībās 2.vieta.
 • Haralds Mucenieks (Vērgales pamatskolas 9.klase) - starpnovadu  basketbola sacensībās 3. vieta; futbola sacensībās 2.vieta; 800 m skriešanā 1.vieta, 1500 m skriešanā 1.vieta.
 • Harijs Vītols (Vērgales pamatskolas 8.klase) - starpnovadu futbola sacensībās 2.vieta, augstlēkšanā 2.vieta.
 • Dāvis Helmšteins (Vērgales pamatskolas 8.klase) - starpnovadu basketbola sacensībās 3.vieta.
 • Jānis Blūms (Vērgales pamatskolas 8.klase) - starpnovadu basketbola sacensībās 3.vieta.
 •  Elīna Miltiņa (Vērgales pamatskolas 8.klase) - starpnovadu vieglatlētikas sacensībās 400 m skriešanā 3.vieta.
 • Aleksis Petrausks (Vērgales pamatskolas 7.klase) -starpnovadu basketbola sacensībās 3.vieta.
 • Sandis Strīķis (Vērgales pamatskolas 7.klase) - starpnovadu  basketbola sacensībās 3. vieta, futbola sacensībās 2.vieta.
 • Valters Dēvics (Vērgales pamatskolas 5.klase) - starpnovadu futbola sacensībās 2.vieta.
 • Jānis Bunka (Vērgales pamatskolas 6.klase) - starpnovadu futbola sacensībās 2.vieta.
 •  Diāna Šlangena (Pāvilostas vidusskolas 12.klase) - starpnovadu  bioloģijas olimpiādē  ieguva atzinību, starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 12.klasēm ieguva atzinību, starpnovadu vēstures olimpiādē ieguva 3.vietu.
 • Kārlis Rudzājs (Pāvilostas vidusskolas 12.klase) - starpnovada sacensībās 1.vieta lodes grūšanā un 1.vieta diska mešanā.
 • Made Jete Jance (Pāvilostas vidusskolas 12.klase) - starpnovadu sacensībās 3.vieta florbolā un 2.vieta dambretē.
 • Samanta Barsukova (Pāvilostas vidusskolas 11.klase) - starpnovadu sacensībās 3.vieta florbolā un 3.vieta dambretē.
 • Ilva Bunka (Pāvilostas vidusskolas 11.klase) - starpnovadu sacensībās 3.vieta florbolā un 2.vieta diska mešanā.
 • Una Stendze (Pāvilostas vidusskolas 11.klase) - starpnovadu sacensībās 3.vieta florbolā.
 • Kristiāna Šeiko (Pāvilostas vidusskolas 11.klase) - starpnovadu sacensībās 3.vieta florbolā.
 • Gerda Tomsone (Pāvilostas vidusskolas 11.klase) - starpnovadu sacensībās 3.vieta florbolā.
 • Liene Šķila (Pāvilostas vidusskolas 11.klse) - starpnovadu sacensībās       1.vieta- dambretē, 2.vieta- 200m skrējienā, 3.vieta –florbolā, 3.vieta-šķēpa mešanā un 3. vieta- novusā.
 • Annija Ansone (Pāvilostas vidusskolas 12.klase) - starpnovadu sacensībās 3.vieta florbolā.

 

      Pāvilostas novada pašvaldības noteikumu “Pāvilostas novada vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu labāko skolēnu un skolotāju izvirzīšanu un svinīgo pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja” 3.4. punkts paredz piešķirt tā saucamās “SPECBALVAS”  5. – 12. klašu skolēniem par iegūto 1. – 3. vietu divās vai vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs vai arī par skolēna izvirzīšanu un piedalīšanos VISC organizētajās mācību priekšmetu III posma valsts olimpiādēs, šogad šādas specbalvas saņēma:

 • Marta ZAMARĪTE (Pāvilostas vidusskolas 8. klase) – starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasēm ieguva 1.vietu un piedalījās 44. Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē Rīgā. Starpnovadu atklātajā krievu valodas olimpiādē 8.klasēm ieguva 2.vietu. Starpnovadu fizikas olimpiādē 8.klasēm ieguva 1.vietu. Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba atklātajos konkursos: "Ceļā uz simtgadi" 1.vieta neklātienes un 1.vieta klātienes konkursā; "ES un Eiropa 2018" 1.vieta neklātienes, 2. vieta klātienes konkursā.
 • Eva VĪTOLIŅA (Vērgales pamatskolas 8. klase) - starpnovadu latviešu valodas olimpiādē 2.vieta. Piedalījās  44. valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē.
 • Mihaēls DOROŅINS (Pāvilostas vidusskolas 10. klase) - starpnovadu fizikas olimpiādē ieguva 1.vietu. Starpnovadu krievu valodas olimpiādē  ieguva 2.vietu.
 • Emīls SĪPOLS (Vērgales pamatskolas 7. klase) - starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 1. vieta un piedalījās Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē. Starpnovadu krievu valodas olimpiāde 1.vieta.

 

       Pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja paldies sacīja Vērgales pamatskolas, Pāvilostas vidusskolas un Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas skolotājiem, kas sagatavojuši skolēnus mācību olimpiādēm un konkursiem, sporta sacensībām, atzīstot, ka nekas jau nenotiek bez labiem un profesionāliem pedagogiem. Paldies Annai Kažei, Ludmilai Vasilčikia, Sigitai Freimanei, Laurai Katkevičai, Vijai Jegoruškinai, Ārijai Paipai, Solveigai Ansonei, Ivitai Meļķei, Baibai Arājai, Inesei Razmai, Agritai Valkašai, Gunai Laumanei, Gaidai Benetei, Ivetai Arājai, Intai Priedoliņai, Maritai Kalējai, Inesei Krastai, Dacei Bērzniecei, Jeļenai Doroņinai, Zintim Vīgulim, Eināram Vārsbergam, Initai Zingnikai, Rutai Ozolai, Daigai Jēkabsonei, Ainai Jakovļevai, Anda Blūmane, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas direktorei Ingai Šnorei, Pāvilostas vidusskolas direktorei Maritai Rolmanei un Vērgales pamatskolas direktoram Gintam Jurikam.

        Ar muzikālajām pauzēm pasākumu kuplināja taustiņinstrumentāliste Sanita Kārkliņa un saksofonists Edgars Jānis Kārkliņš.

     Pasākuma izskaņā visi pulcējās vidusskolas ēdamzālē, kur viņus gaidīja svētku kūka. Paldies Pāvilostas vidusskolas kolektīvam par atsaucību un viesmīlību!

 

Paldies par paveikto skolēniem, paldies par ieguldīto darbu skolotājiem, paldies par atbalstu vecākiem!

Lai ikvienam saulains pavasaris un ticība saviem spēkiem!

 

Pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja  un

 sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

 

Foto: M. Kurčanova

specbalvu saņem EVA VĪTOLIŅA

specbalvu saņem MARTA ZAMARĪTE

specbalvu saņem EMĪLS SĪPOLS

specbalvu saņem MIHAĒLS DOROŅINS

 

« Atpakaļ