Svētdiena, 26.03.2023
Eiženija, Ženija

Pāvilostas vidusskolas 12. klases izlaidums

Pāvilostas vidusskolas 12. klases izlaidums

12.06.2018

      Sestdienas, 9. jūnija, vēlā pēcpusdienā Pāvilostas pilsētas kultūras namā pulcējās vecāki, skolotāji, draugi un citi interesenti, lai ar ziediem sveiktu absolventus. Pedagogi un skolas direktore ieņēma savu  goda vietu zālē, bet vecāki satraukti šaudīja skatienu apkārt, bija pienācis brīdis svinīgajam12.klases izlaidumam. Veroties skatuves aizkariem, skaisti un smaidīgi sēdēja seši 12.klases absolventi - Annija ANSONE, Made Jeta JANCE, Kristiāna KUDUMA, Annija MUIŽNIECE, Kārlis RUDZĀJS un Diāna ŠLANGENA, viņiem šos trīs gadus juta līdzi un atbalstīja klases audzinātāja Daiga JĒKABSONE.

     Vidusskolas direktore Marita Rolmane klātesošajiem sacīja: “Ar prieku raugos absolventos, kuri gatavi savam nākamajam piedzīvojumam. Vēl nesenā pagātnē, raugoties uz horizontu, jums likās, ka tur beidzās pasaule. Tik gadiem ejot sapratāt, ka tā nav! Jūs esat savas dzīves sākumā, piepildiet savus sapņus un izvirzītos mērķus! Un, ja jums pietrūkst spēka tālāk doties, atgriezieties mājās. Lai kur jūs arī nebūtu, jūsu spēks ir jūsu mājas un jūsu vecāki.”.

      Turpinājumā direktores vietniece mācību darbā Aina Jakovļeva svinīgi nolasīja Ministru prezidenta Māra Kučinska sveicienu vidusskolas kolektīvam un absolventēm Annijai Ansonei un Diānai Šlangenai, kuras  saņēma arī īpašos Ministru prezidenta pateicības rakstus par augstiem mācību sasniegumiem. Vēl noslēgumā direktores vietniece vēlēja: “Lai jums labi, lai jums ļoti labi. Lai jums brīnišķīgi iet. Lai jums visi labie putni katru rītu logā dzied. Lai jums skaistas debeszilas, košas, jaukas puķes zied. Un lai spožā, siltā saule nekad dzīvē nenoriet. Lai jūs savas dzīves grožus varat cieši turēt ciet. Lai jums labi, ļoti labi, lai jums brīnišķīgi iet!”.

       Savukārt Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja pateicās vecākiem, pedagogiem un klases audzinātājai par skolēnos ieguldīto darbu un laiku. Svinīgajā brīdī metodiķe pasniedza arī “Cerību balvu” nominācijas Diānai Šlangenai un Annijai Ansonei par augstiem mācību rezultātiem.

       Izlaidums vienmēr bijis brīdis, kur laimīgi brīži mijas ar skumīgiem, kad pār vaigiem norit ne viena vien asara. Īpaši emocionāls un mīļuma pilns mirklis bija absolventu sacītais “Paldies!” saviem vecākiem par rūpēm, mīlestību un atbalstu grūtā brīdī.

       Savukārt, pasniedzot ziedus un sakot paldies saviem skolotājiem par zināšanām un kopīgajām izaugsmes cīņām, 12. klases skolēni atgādināja pedagogu “spārnotos teicienus” vai pasacītās “pērles”. Dažbrīd sanāca pavisam amizanti un smieklīgi! Arī klases audzinātājai Daigai Jēkabsonei absolventi ar ciešu apskāvienu pateicās par šo neilgo kopā būšanas laiku. Bet kā atzina pati klases audzinātāja Daiga, viņas klasē nekad nav iederējušās garas un žēlabainas runas. Tāpēc viņa absolventiem vēlēja veiksmi un, jokojot vien noteica, lai jaunieši apgūst tādas profesijas kā psihologs, plastiskais ķirurgs, automehāniķis un citas, jo pavisam drīz viņai tās būs vajadzīgas.

       Vēl pasākuma izskaņā absolventu vecāki pateicās skolai par izglītotiem un zinātkāriem jauniešiem, par prasmēm, kas apgūtas skolā, un labajiem ceļa vārdiem.

       Svinīgo pasākumu vadīja un muzikālus priekšnesumus sniedza Krista un Elvis, melodisku ģitārspēli piespēlēja Artis Arājs.

       Izlaidumu laiks ikvienam skolas beidzējam ir īpašs brīdis - satraucošais eksāmenu laiks ir veiksmīgi noslēdzies un klāt viens no skaistākajiem notikumiem skolas dzīvē. Ar daudziem novēlējumiem un ziedu klēpjiem jaunieši tiks izvadīti plašajā dzīvē. 

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 

 

« Atpakaļ