Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Jūrtakas pārgājienu maršruts Pāvilostas novadā nomarķēts!

Jūrtakas pārgājienu maršruts Pāvilostas novadā nomarķēts!

25.07.2018

     Īsumā par Jūrtaku tiem, kuri šo vārdu dzird pirmo reizi. Jūrtaka ir pārgājiena maršruts vairāk kā 1200 km garumā gar jūru. Maršruts sākas Nidā (Lietuvas/Latvijas robežas) un beidzas Tallinā, Igaunijā. Jūrtaka ir arī daļa no Eiropas garas distances pārgājienu maršruta E9, kas sākas pie Sv. Vincenta raga (Portugāle), beidzas Narva-Jõesuu (Igaunija).  50 km no šī visa garā maršruta iestiepjas arī Pāvilostas novada piekrastes teritorijā.

      Marķēšana ir maršruta iezīmēšana dabā ar uzlīmju un krāsojuma palīdzību. Jūrtakas gadījumā ticis izvēlēts krāsojums “balts zils balts” un uz uzlīmēm attēlots Jūrtakas logo uz zila fona. Tas tiek darīts, lai pārgājiena dalībnieks, kurš nav vietējais iedzīvotājs un nezina katru taciņu, neapmaldītos.

     3 veida uzlīmes – ar bultām pa labi un pa kreisi, kuras norāda virzienu pagrieziena gadījumā.  Uzlīme bez bultas apliecina, ka atrodaties uz pareizā ceļa un maršruts turpināms dodoties taisni. Uzlīmes tiek līmētas ciemu un pilsētu teritorijās, bet krāsojums dabas teritorijās.

 

    Marķēšana Latvijas gadījumā tika izmantota tādos Jūrtakas posmos, kuros pārgājiena dalībnieka ceļu aizšķērsoja upe, osta, aizaugušas, necaurbrienamas, aizaugušas pludmales, kā arī īpaši aizsargājami dabas lieguma teritorijas.

     Lielu paldies sakām visiem marķēšanas dalībniekiem – Pāvilostas tūrisma informācijas centram, Jūrtakas patriotiem un ārvalstu brīvprātīgajām.

      Plašāku informāciju par šo maršrutu varat skatīt www.jurtaka.lv vai arī sociālajā vietnē www.facebook.com/jurtaka/

 

Aicinām noiet Jūrtakas posmu Pāvilostas novadā, lai apjaustu, cik skaista ir tā piekraste!

 

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona
Jūrtakas projekta koordinatore Aija Neilande

Tālrunis: 26147139, 

aija.neilande@kurzemesregions.lv

 

    Projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” tiek īstenots Igaunijas - Latvijas Programmas ietvaros.

     Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

« Atpakaļ