Sestdiena, 02.03.2024
Luīze, Laila, Lavīze

"Dzintariņā" notiek pasaku rīti

"Dzintariņā" notiek pasaku rīti

30.01.2018

Mazā, sirmā kumeliņā,

Jāj pa ceļu pasaciņa.

Jāj un jāj un neapstājas,

Zemes virsū nav tai mājas.

 

    Valoda nāk mums līdzi no bērnības ar mātes un tēva mīļumu, ar vecmāmiņas stāstīto pasaku un tautas dziesmu burvību. Bērna runas attīstības pēctecības nodrošināšanā svarīga loma ir vecāku un pirmsskolas izglītības iestādes saskaņotai sadarbībai.

   25. un 26. janvārī Pāvilostas PII „Dzintariņš” 3-4 gadīgo bērnu grupiņā „Vāverēni” notika pasaku rīti. Pie mums ciemojās piecas māmiņas un viena vecmāmiņa.

      Markusa vecmāmiņa Daina Arāja, stāstīja bērniem pasaku par „Runci zābakos”. Mārtiņa mamma Eva Blaubārde lasīja pasaku „Kurmītis un mašīna”. Henrija mamma Sanita Krēsliņa lasīja pasaku par Vinniju Pūku un sivēnu.

    26. janvārī pasaku rītu atklāja Jēkaba mamma Elīna Tetere ar pasaku „Vecīša cimdiņš”, kuru izspēlēja ar pašas gatavotiem pasaku tēliem. Santas māmiņa Mairita Tumpele stāstīja pasaku kopā ar meitiņu par „Sarkangalvīti”. Augusta mamma Anna Vezjuka lasīja pasaciņu par „Runci zābakos” Šreka versijā.

    Pārtraukumos starp pasakām bērni gāja rotaļās un papildināja pasaku rītu ar skaitāmpantiem un pirkstiņu rotaļām.

   Paldies māmiņām un vecmāmiņai, kas mūs atbalstīja un piedalījās „Vāverēnu”  grupiņas pasaku rītos.

  Pieaugušajiem ir tik daudz iespēju palīdzēt bagātināt bērnu valodu, mācot vērot apkārtni, sarunājoties ar viņu, lasot skaļi un stāstot. Pasaku rīta mērķis bija veicināt sadarbību starp bērnu, vecāku un pedagogu, lai nodrošinātu bērna valodas veiksmīgu attīstību. No tautasdziesmām, pasakām un citas bērniem domātās literatūras viņi iemācās ar prātu un jūtām apgūt visu dzimtās valodas bagātību.       

 

                                   Skolotājas Dace un Rita

 

Foto: D. Vīgante

 

« Atpakaļ