Piektdiena, 31.03.2023
Gvido, Atvars

Suns no sākta gala bijis cilvēkam uzticams draugs un sargs. Lai nu Suņa gads mūs visus sargā!

Suns no sākta gala bijis cilvēkam uzticams draugs un sargs. Lai nu Suņa gads mūs visus sargā!

30.01.2018

      Pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” jaunais gads iesācies ar pārrunām par drošību uz ceļa. Janvārī pirmskolas iestādē bija ieradušies policisti ar atbalsta komandu  - runci Rūdi un bebru Bruno. Policijas pārstāvji rādīja bērniem filmiņu, izskaidroja situācijas un pārrunāja visu par drošības pasākumiem, kas jāievēro pārvietojoties pa ceļu gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā. Īpaši svarīga šī informācija bija bērniem, kas nokļūšanai uz pirmsskolas iestādi un mājās izmanto pašvaldības transportu. Šogad bērni, kas brauc uz pirmsskolas iestādi no attālākām vietām ir vairāk par 20 – gandrīz puse no iestādes audzēkņu skaita. Nu jau pamazām rīti un vakari kļūst gaišāki, tomēr arī krēslā redzamība ir apgrūtināta, tāpēc vecākiem jāatceras, ka mazie draiskuļi uz ceļa būs daudz pamanāmāki, ja ietērpsiet tos atstarojošās vestēs, vai vismaz apģērbam piestiprināsiet atstarotāju. Vēl vecākiem jāatceras, ka bērns jāsagaida tajā ceļa pusē, kurā piestāj autobuss, lai bērnam vienam nebūtu jāšķērso ceļš. Tiem bērniem un viņu vecākiem, kas dzīvo šeit, mūsu mazajā pilsētiņā jāatceras, ka pirmsskolas vecumā bērns viens var atrasties māju pagalmos, bet uz ceļa drīkst doties tikai vecāku pavadībā. Ņemsim vērā, ka ātrumu mīloši šoferīši Pāvilostā netrūkst un īsti vietā būs teiciens – “Sargi sevi pats, tad Dievs tevi sargās!”

    Lai paplašinātu bērnu izpratni par drošības ievērošanas nepieciešamību dažādās situācijās, skolotāja Aija Gertsone arī šajā mācību gadā piedāvā sešgadīgajiem bērniem apgūt Džimbas drošības programmu, kas kļuvusi par pirmsskolas programmas svarīgu sastāvdaļu jau vairāku gadu garumā. Džimbas drošības programma ir deviņu soļu cikls, kas ilgs līdz mācību gada baigām, un kura laikā skolotāja ar bērniem runās ne tikai par drošību uz ceļa, bet arī par to kā atpazīt vardarbību un izvairīties no saskarsmes ar bīstamām personām.

Pāvilostas PII “Dzinatriņš” vadītāja M. Pētermane

 

Foto: M. Pētermane

 

« Atpakaļ