Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Pāvilostas deju kolektīvs “Mārsils” projekta ietvaros darina Alsungas tautastērpus

Pāvilostas deju kolektīvs “Mārsils” projekta ietvaros darina Alsungas tautastērpus

23.01.2018

   

  Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs pastāv jau no 1999. gada, bet kopš 2015.gada 17.oktobra aktīvi 20 dejotāji jeb 10 pāri ar lepnumu dejo zem Pāvilostas VPDK "Mārsils" nosaukuma. Turpat 20 gadu laikā vidējās paaudzes deju kolektīvā dejojuši daudzi pāvilostnieki - kāds vienu sezonu, bet cits jau no kolektīva pastāvēšanas pirmsākumiem.

    Pēdējos piecus gadus kolektīvā nostabilizējies dalībnieku sastāvs, kas ļāvis pamazām izaugt ne vien kā vienotam kolektīvam, bet arī tautisko deju pasniegšanas mākslā, Liepājas apriņķa tautu deju skatēs parādot ar vien labākus rezultātus.

   2016. gada rudenī deju kolektīva “Mārsils” dalībnieki un vadītāji nolēma dibināt biedrību ar tādu pašu nosaukumu, par biedrības mērķiem izvirzot nemateriālā kultūras mantojuma veicināšanu un latvisko vērtību popularizēšanu plašākā sabiedrībā, šīs vērtības nododot no paaudzes paaudzei.

    Kolektīva ilgās pastāvēšanas laikā, dejotāji skatēs un koncertos uzstājās ar vismaz 11 gadus veciem Sakas novada tautastērpiem, kuri ir ne tikai fiziski, bet arī morāli novecojuši. Pašreizējie Sakas tautastērpi ir izgatavoti 2006. gadā. Pāvilostas deju kolektīvs no Liepājas deju apriņķa skates žūrijas ir vairākkārt saņēmis pamatotus aizrādījumus par Sakas tautastērpa nepilnībām un no žūrijas izskanēja ieteikums par vēl viena tautastērpa nepieciešamību kolektīvam. Paši “Mārsils” dejotāji uzskatīja un vienojās, ka Alsungas novada tautastērps ir viens no skaistākajiem un krāšņākajiem tautastērpiem visā Latvijā un tā izcelsmes vieta atrodas nepilnu 35km attālumā no Pāvilostas. Tādējādi tika nolemts ar projektu par Alsungas tautastērpa izgatavošanu deju kolektīvam “Mārsils” startēt vietējās rīcības grupas “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā “Leader” projektu konkursa 1. kārtā.

     2017. gada vasarā biedrība “VPDK Mārsils” uzsākusi projekta “Alsungas tautastērpa izgatavošana Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvam “Mārsils”” īstenošanu, kam finansējums tika rasts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē  "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 19 868.20, kur ELFLA finansējums sastāda EUR 17 881.38 jeb 90% apmērā no kopējām attiecināmām izmaksām, bet Pāvilostas novada domes līdzfinansējums - EUR 1 986.82 jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmām izmaksām.

      Pašlaik notiek projekta “Alsungas tautastērpa izgatavošana Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvam “Mārsils”” realizācija, kurā tiek šūti 20 jauni Alsungas tautastērpi, tai skaitā 10 sieviešu tērpi un 10 vīriešu tērpi. Projekta ietvaros tiek šūti gan autentiskie tautastērpi, gan ir jau izgatavotas autentiskās tērpa detaļas  – greznas saktas un metāla sleņģenes.  Tautastērpu gatavošanu veic SIA “Muduri”, ar kuriem pirmo reizi Pāvilostas deju kolektīva “Mārsils” dejotāji un vadītāja tikās 2017. gada jūnija mēnesī, lai noņemtu pirmos dejotāju auguma mērus.

     Savukārt 2018. gada 20. janvārī Pāvilostas pilsētas kultūras namā notika otrā tikšanās ar SIA “Muduri” meistariem. Šoreiz Pāvilostas vidējās paaudzes dejotāji pielaikoja jau gatavos Alsungas tautastērpa kreklus un bikses, kā arī vēlreiz precizēja izmērus vēl gatavojamiem apģērba gabaliem – vīru garajam mētelim jeb bruslakam, sievu brunčiem jeb lindrukiem, sievu jakām jeb vamzim u.c.

     Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārsils” jaunos Alsungas tautastērpus Pāvilostas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem prezentēs 2018. gada 1. maijā Pāvilostas pilsētas kultūras nama 70. jubilejas pasākumā.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

Biedrības “VPDK Mārsils”  valdes locekle

Marita Kurčanova

 

BDR Liepājas rajona partnerība

Foto: M. Kurčanova

 

« Atpakaļ