Sestdiena, 13.04.2024
Egils, Egīls, Nauris

PA SKOLAS VĒSTURES TAKĀM

PA SKOLAS VĒSTURES TAKĀM

31.10.2017

    Pāvilostas vidusskolai šis mācību gads ir jubilejas gads. Pirms 55 gadiem 1962.gada 1.septembrī skolēni un skolotāji no vecās skoliņas E.Šneidera laukumā 2 svinīgā gājienā pārcēlās uz jaunuzcelto skolas ēku Dzintaru ielā 52. Skolas pastāvēšanas gados daudz kas tajā noticis - mainoties politiskajām iekārtām, mainījusies arī skolas iekšējā dzīve.

   Lai labāk iepazītu skolas vēsturi, Pāvilostas kultūras nama Kultūrvēstures izpētes pulciņš Maritas Hornas vadībā Pāvilostas pašvaldības finansiāli atbalstītā projekta “Manai skolai – 55” ietvaros pakāpeniski īsteno tajā nospraustos mērķus un uzdevumus. Projektā bijām iecerējuši tikties un intervēt bijušos un esošos skolas direktorus, skolotājus un absolventus. Šā gada maijā viesojāmies pie skolas ilggadējās direktores Veras Vasiļčikas, kur uzzinājām daudz interesanta par mūsu skolas būvniecību, apkārtnes labiekārtošanu un īstenotajām aktivitātēm skolā. Bijusī direktore, neskatoties uz bagātīgo gadu nastu un veselības problēmām, šajā rudenī arī iesaistījusies skolotāju dzīves stāstu vākšanā un apkopošanā, tā palīdzot arī mūsu ieceru īstenošanā. Skolotāju dienas priekšvakarā apciemojām pensionēto skolotāju Ausmu Niedru Sakā un bijām patīkami pārsteigtas par skolotājas gaišo skatu uz dzīvi un paveikto Sakas skolu vēstures apkopošanā.

    Skola var patiesi lepoties ar saviem absolventiem. Pie dažiem no viņiem ciemojāmies Ventspilī brīvlaika nedēļā. Patīkami mūs pārsteidza un vārda tiešā nozīmē uzlādēja viesošanās pie SIA Ventamonjaks Serviss valdes priekšsēdētāja Arņa Janvara, Pāvilostas skolas 1973.gada absolventa, kurš mums pastāstīja par savām skolas gaitām, mīļākajiem skolotājiem un to, kā veidojusies viņa karjera. Viņš pastāstīja par savu ikdienu, kā apvieno darbu ar atpūtu. Pēc tikšanās ar A. Janvaru  radās iespaids, ka cilvēks var visu, ja grib. Gan iegūt 7 diplomus, gan vadīt vairākus uzņēmumus.

     Ciemojāmies arī pie Artura Lieģa  (arī 1973.gada absolvents), kurš ir pašvaldības SIA “Ventspils reiss” valdes priekšsēdētājs, bijušais Kuldīgas mērs un uzņēmējs. Arī ar viņu kavējāmies atmiņās par skolas gadiem, internāta dzīvi un interesantiem ārpusskolas atgadījumiem. Viņš mums pastāstīja par savu darba dienu, par “Ventspils reisu” kā uzņēmumu, par savu dzīves pieredzi. Šajā vieglajā, jautrajā gaisotnē aprunājāmies par pagātni un nākotni, kā arī ieguvām atziņu „Ja palaidīsim garām piedāvāto iespēju, neko nesasniegsim’’.

     Dienu noslēdzām mājīgā gaisotnē pie sirsnīgās skolotājas Aijas Bumbieres, kura mūs sagaidīja ar siltu kafiju un našķiem. Viņa mums pastāstīja par savu bērnību, par savu tēvu  aktieri Ģirtu Bumbieri, kura biežo darba vietu maiņas dēļ ģimene bijusi spiesta pārcelties no vietas uz citu vietu Latvijā. Kad nonākuši Liepājā, A. Bumbiere tur izmācījusies par skolotāju un pēc sadales komisijas norīkojumu nosūtīta uz Pāvilostu. Sirsnīgas un jaukas ir viņas atmiņas par Pāvilostas skolā pavadītajiem gadiem un satiktajiem cilvēkiem. Ilgus gadus skolotāja strādājusi Ventspils mūzikas vidusskolā, aizrāvusies ar literatūru, iesaistot radošajos procesos savus skolēnus, jau pensijā būdama reizi nedēļā ilgu gadu garumā organizējusi tikšanās vakarus ar Latvijā populāriem cilvēkiem, arī Kurzemes dzejas dienas un organizējusi  sava drauga Rūdolfa Liedaga dzejoļu krājumu izdošanu. Šajā sirsnīgajā un literārajā gaisotnē mēs skolotājai Aijai teicām uz drīzu redzēšanos un pateicāmies par mums dāvāto R.Liedaga dzejas krājumu. Mājās atgriezāmies bagātinājušās no Ventspilī redzētā un dzirdētā.

 

Kultūrvēstures izpētes pulciņa un projekta “Manai skolai- 55” dalībnieces Kristiāna Šeiko, Samanta Barsukova, Gerda Tomsone

 

Foto: M. Horna

 

 

Ciemos pie A. Janvara

Meitenes labprāt uzņēma arī Arturs Lieģis

Kopā ar Aiju Bumbieri

 

« Atpakaļ