Svētdiena, 23.01.2022
Strauta, Grieta

Skanīgā tautasdziesma „Dzintariņā”

Skanīgā tautasdziesma „Dzintariņā”

30.03.2017
     28. martā Pāvilostas PII „Dzintariņš” zālē norisinājās folkloras pasākums „Skanīgā tautasdziesma”.
    Jau simtiem gadu mūsu tauta iet kopā ar dziesmu. Cik dažādas ir mūsu tautasdziesmas! Kāda noskaņu, domu un izjūtu bagātība ir tajās! Katrā grupiņā bērni jau iepriekš ar lielu centību un rūpību bija samācījušies latviešu tautasdziesmas. Paši mazākie „Saulītes” grupiņas bērni skaitīja tautasdziesmu par miegu un dziedāja šūpuļdziesmu ”Velc pelīte saldu miegu”. Māsiņa ar brālīti Kristena un Roberts Kokmaņi dziedāja tautasdziesmu „Es meitiņa kā rozīte”. Savukārt „Vāverēnu” grupas bērni dialogā runāja tautasdziesmas un arī izpildīja tautasdziesmas par dabu - mežu un kokiem. Bet grupas „Taurenīši” bērni runāja tautasdziesmas par Latvijas ūdenskrātuvēm, dziedot tautasdziesmas, apjūsmoja arī jūru. Noslēgumā visi kopā ”ar savu cisu maisu dancot gājām” un minējām mīklas.
     Kā senatnē, tā mūsdienās latvietes daudzinātas kā lielas rokdarbnieces. Vērpjot, aužot, izšujot un adot tika pavadīti gari ziemas vakari, lai godos ejot varētu lepoties ar skaistiem pašu darinātiem tērpiem. Pateicoties aušanas pulciņam „Lumstiņš” tikām pie stellēm, bērniem bija iespēja tās aplūkot un iemēģināt roku aužot pīnīti, kā arī apskatīt un iemēģināt vērpjamo ratiņu.
     Paldies visiem, kuri palīdzēja ar eksponātiem – kolēģēm Aigai Rudzājai par austajām segām, rakstainajiem cimdiem, zeķēm, Sandrai Gruntmanei par pašdarinātajiem spilveniem, Rudītei Jancei par pašaustajām Lielvārdes jostām un maučiem (pulsa sildītājiem), Vikai Pētersonei par aizlienēto bērnu gultiņu – šūpulīti.
Paldies saku Dieviņam,
Ka darbiņi padarīti
Nesacīju piekususi,
Priecājos padarot.
Lai latviešu tautasdziesma mums visiem palīdz!
 
Pasākumu vadīja „Saulītes” grupas audzinātāja,
pirmsskolas skolotāja Inese Ermsone
 
Foto: M. Pētermane
 
 
 
 

 

« Atpakaļ