Ceturtdiena, 25.07.2024
Jēkabs, Žaklīna

Pāvilostas novadā atzīmē Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu

Pāvilostas novadā atzīmē Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu

24.11.2016
     Jau visu pirmssvētku nedēļu novada izglītības un kultūras iestādēs tika atzīmēta Latvijas valsts dzimšanas diena.
    Ierasti Vērgales kultūras namā Valsts svētku svinības notika pirmssvētku dienas, 17. novembra vakarpusē. Pasākums iesākās ar Vērgales pamatskolas skolēnu skolotājas Maritas Kalējas vadībā dziesmām un dzejoļiem, ko ar patriotiskiem vārdiem un sveicienu turpināja kultūras nama vadītāja Velga Freimane. Turpinājumā, izskanot Latvijas valsts himnai, vārds tika dots Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam, kurš ar svētku uzrunu lika aizdomāties par augstāko vērtību, kas rakstīta ar latviešu karavīru asinīm, - par brīvību savās domās, savā runā, savā dzīves veidā. Svinīgais pasākums turpinājās ar Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanu un nominantu godināšanu.
     Šogad augstāko Pāvilostas novada apašvaldības apbalvojumu "GODA NOVADNIEKS 2016" līdzcilvēki vēlējās pasniegt Vērgales pagasta zemnieku saimniecības "Gausēni" īpašniekam JĀNIM CIELAVAM. Novadnieki par Jāni teikuši: "Jānis Cielava saistīts ar Vērgales pagastu visu savu mūžu. Te dzimis, audzis, mācījies, te uzsācis savas darba gaitas. Ar savu darbu veicinājis Vērgales pagasta izaugsmi un atpazīstamību, jo ir viens no Kurzemes reģiona labākajiem kvalitatīvas graudaugu sēklas ražotājiem. Četras reizes iegūts Zemkopības ministrijas rīkotā lauksaimnieku konkursa “Sējējs” laureāta tituls (“Sējējs -94”, “Sējējs-95” ,”Sējējs-99”, “Sējējs-2003”). Trīs reizes iegūti konkursa “Latvijas sakoptākais pagasts” Atzinības raksti par uzņēmējdarbības attīstību. Pagājušā gadsimta 80.gados kā kopsaimniecības “Kopdarbs” valdes priekšsēdētājs ieguldījis lielu darbu Saraiķu ciema centra izveidē. 2015.gadā Pāvilostas novada uzņēmēju vidū Jāņa Cielava ģimene ieguvusi titulu “Stipra ģimene uzņēmējdarbībā”. 2015. gada novembrī saimniecību apmeklēja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš atzinīgi novērtēja saimniecībā paveikto. Jānis Cielava nekad neatsaka sponsorēt dažādus Pāvilostas novada kultūras un sporta pasākumus. Praktisku atbalstu sniedzis Liepājas Neredzīgo biedrības projektam "Dvēseles veldzes dārzs" Ziemupē. Jānis Cielava ir arī labs, atsaucīgs un izpalīdzīgs kaimiņš. Nekad neliedz savus padomus arī mazajiem piemājas saimniecību īpašniekiem, palīdz apstrādāt zemi, palīdz ražas novākšanas darbos. Ziemā palīdz ar tehniku izstumt piesnigušos ceļus. Par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību Jānis Cielava ir godam nopelnījis šo titulu."
     Savukārt otru nozīmīgāko Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumu "GADA NOVADNIEKS 2016"  novada ļaudis šogad vēlējās pasniegt Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam JĀNIM VITRUPAM. Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups  jau 25 gadus strādā pašvaldībā. Ieņēmis dažādus amatus, bet visvairāk viņš zināms kā zemes ierīkotājs, Vērgales pagasta padomes vadītājs un Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks. Savas darbības laikā  Jānis sekmīgi turpina rūpēties par Vērgales pagasta izaugsmi un sakoptību, jo ne velti  Vērgales pagasts vairakkārt saņēmis “Sakoptākā pagasta” titulu. Jānis ir aktīvs sabiedrisks darbinieks, iedzīvotāju vidū tiek vērtēts kā darbīgs, izpalīdzīgs, saticīgs, ar vieglu humora izjūtu apveltīts cilvēks.
   Dēļ nepietiekamu balsu skaita šogad Pāvilostas novadā izpalika nominācija „Labais darbs novadam 2016” gan Vērgales pagastā, gan Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā.
   Pāvilostas novada domes PATEICĪBAS RAKSTUS svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai Vērgalē pasniedza:
Skaidrītei ŠTOKMANIE - par godprātīgu darbu 10 gadu garumā un nozīmīgu dzīves jubileju.
Benitai GRAVAI - par godprātīgu darbu 10 gadu garumā.
Benitai BALTRUNEI - par augsti profesionāli veikto darbu un radošumu, organizējot Novadu 15. Grāmatu svētkus.
Katrīnai POMERANCEI - par radošumu un atsaucību, veidojot svētku mākslinieciskos noformējumus.
Mārim ALIŠAUSKIM - par nesavtīgu un aktīvu darbošanos biedrībā “Vērgalīte” un atsaucību muzikālās apskaņošanas nodrošināšanai.
Mārai ŠVĪTIŅAI - par godprātīgu darbu 25 gadu garumā.
Jāni ZELGALVIM - par skolēnu iesaistīšanu kopīga darba veikšanā un darba mīlestības rosināšanā.
Ainaram VIGULIM - par ieguldīto darbu Saraiķu baznīcas un ciema garīgās dzīves uzturēšanā un nozīmīgu dzīves jubileju.
Ainai ŠTEINBERGAI - par Saraiķu ciema iedzīvotāju pirmā saieta organizēšanu un ieguldīto darbu pasākuma norisē.
 
    Nominācijā „Cilvēks Cilvēkam 2016” šogad novadnieki vēlējās teikt paldies:
Dacei GRIČELEI - par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
Guntai KLEINŠMITEI - par labestību, sapratni un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
Dainai VANAGAI - par labdarības akcijas  “Piepildi lielo dāvana maisu” organizēšanu.
Daigai KADEĢEI - par labdarības akcijas  “Piepildi lielo dāvana maisu” organizēšanu.
Skaidrītei BLŪMAI - par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
Ingūnai KOPŠTĀLEI - par atsaucību, laipnību un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
Edītei LĀCEI - par atsaucību, laipnību un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
Vizmai ALSEIKAI - par akurātu darba veikumu un sirsnīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem.
Arturam Voldemāram VĪTOLAM - par godīgu un cilvēcīgu attieksmi, nesavtīgi palīdzot līdzcilvēkiem.
Ainaram VIGULIM  - par atsaucību un palīdzību līdzcilvēkiem.
 
   Valsts svētku svinīgajā pasākumā Vērgales kultūras namā reizē ar pašvaldības apbalvojumu saņēmējiem sveikti tika arī tie pašvaldības darbinieki, kuriem šajā gadā aprit apaļa darba jubileja. Šogad Vērgales pagastā skaistas darba jubilejas svinēja:
IVITA MEĻĶE – 40 gadu darba jubileju. Angļu valodas skolotāja Ivita Meļķe ieguldījusi lielu darbu angļu valodas mācīšanā un skolas arodbiedrības vadīšanā. Radoša pieeja, mūsdienīgas mācību formas, atbildība par ikkatra skolēna mācību sasniegumiem ir skolotājas darba pamatā 40 gadu, kas pavadīti vienā darba vietā – Vērgales pamatskolā.
GUNA LAUMANE – 30 gadu darba jubileju. Matemātikas, informātikas un ķīmijas skolotāja Guna Laumane Vērgales pamatskolā nostrādājusi nu jau 30 gadus. Skolotāja ir ļoti enerģiska un aktīva. Skolotāju Gunu Laumani ļoti labi raksturo Einšteina citāts: “Vienādojumi man ir daudz svarīgāki, jo politika ir tikai tagadnē, vienādojumi ir uz mūžu.”
VIZMA ALSEIKA - 20 gadu darba jubileju. Vizma sociālajā jomā strādā kopš 1996. gada 1. aprīļa. Pa nostrādātajiem 20 gadiem ieguldīts liels darbs sociālajā jomā. Pirms astoņiem gadiem iegūta profesionālā izglītība. Vizma, darot savu darbu, gūst piepildījumu un prieku. Uz Vizmu var paļauties, jo uzticētie darba pienākumi vienmēr tiek izpildīti profesionāli. Tāpat jāatzīmē, ka Vizma ilgstoši ar lielu atbildības sajūtu vadījusi vēlēšanu komisijas darbu kā priekšsēdētāja.
INESE  POMERANCE - 20 gadu darba jubileju. PII “Kastanītis” pavārīte  Inese ir  nostrādājusi 20 gadus šajā  bērnudārzā. Sākotnēji pieņemta 1996. gadā par apkopēju, tad pašmācības ceļā apguvusi pavāra profesiju, nokārtojusi sertifikātu un tagad jau 10 gadus  ir  bērnudārza pavāre. Gatavo  ļoti  garšīgi, domā  par  veselīgu  uzturu bērniem.  Ir  laipna,  izpalīdzīga, iejūtīga. Savu  darbu  dara  kārtīgi  un  pēc  labākās  sirdsapziņas. Radoši  ierosinājumi  bērnudārza  darba  uzlabošanai. Vienmēr  smaidīga  un  atsaucīga.
DAIGA LAPIŅA - 20 gadu darba jubileju. Daiga pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis” rūpējas par jaunākās  un  vidējās grupiņas bērniem.  Savu darbu dara ar atbildības sajūtu un ieinteresētību. Pret bērniem  ir  mīļa  un  gādīga. Darbā ir  radoša  un  atsaucīga.
    Pasākuma turpinājumā kultūras nama vadītāja Velga aicināja visus klātesošos uzkavēties un izbaudīt Dzintara Čīča un pianista Anatolija Livča koncertu “LIKTEŅLĪNIJAS”. Bet vēlāk kultūras namā visi varēja izdejoties svētku ballē, ko piedāvāja grupa "Ceļojums" no Smiltenes.
 
    Savukārt Pāvilostā Latvijas valsts dzimšanas dienas svinīgais pasākums notika 18. novembra pēcpusdienā Pāvilostas pilsētas kultūras namā. Pasākums iesākās ar ievaddzeju par mūsu Latviju un himnas atskaņošanu. Valsts svētku svinīgo uzrunu teica domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.  Turpinājumā Pāvilostas pilsētas kultūras namā tika godināti un sveikti Pāvilostas un Sakas pagasta iedzīvotāji.
     PATEICĪBAS RAKSTUS svinīgajā pasākumā par godu Latvijas dzimšanas dienai Pāvilostā saņēma:
Liene BREČA par mērķtiecīgu, godprātīgu, augsti profesionālu darbu un labiem rezultātiem koru skatēs.
Mairita VĪTOLA par augsti profesionāli veiktu darbu un radošumu, organizējot Novadu 15. Grāmatu svētkus.
Guna VAGULE-VAGOTIŅA par māksliniecisko ieguldījumu un atsaucību, veidojot muzikālo noformējumu laulību ceremonijās.
Sandra TETERE par radošumu un atsaucību, veidojot oriģinālus telpu noformējumus laulību ceremonijās.
Rinalds STIRNA par atbildīgu darbu Pāvilostas pilsētas labiekārtošanā.
Arnis GRUNTMANIS par aktīvu, radošu un oriģinālu pieeju Pāvilostas pilsētas vizuālā tēla veidošanā.
 
    Bet nominācijā „Cilvēks Cilvēkam 2016” šogad paldies teicām:
Maritai KURČANOVAI - par radošu pieeju un akurātu attieksmi, atbildīgi veicot savus darba pienākumus.
Uldim KRISTAPSONAM - par atbildīgu attieksmi, veicot amata pienākumus.
Annai BRŪKLEI - par atsaucību un laipnību, palīdzot līdzcilvēkiem.
Rasmai NORVEŽAI - par līdzcilvēku iedvesmošanu veselīgam dzīvesveidam.
 
    Muzikāli pasākumu kuplināja arī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēknes skolotāju Daces Bērznieces un Jeļenas Doroņinas vadībā.
    Pēc svinīgās nominantu apbalvošanas, pasākumu turpināja Pāvilostas novada TIC, sveicot foto konkursa "Pāvilostas novads 2016" atzinības rakstu un godalgoto vietu saņēmējus. No fotokonkursa iesūtītajām bildēm ir izgatavots jaunais 2017. gada kalendārs "Pāvilostas novads".
    Valsts svētku reizē Pāvilostas pilsētas kultūras namā ar dziesmu un dzeju koncertporgrammu “Kā rūgtenais raudeņu stāds” uzstājās dziedātājs Andris Daņiļenko, dzejnieks Normunda Beļskis, pianists un mūzikas autors Māris Lasmanis. Svētku dienas izskaņā kultūras namā visi tika aicināti uz balli.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto: M.Kurčanova, V. Braže, I.Kurčanova
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 
Nominanti Vērgalē
 
Nominanti Pāvilostā
 
« Atpakaļ