Piektdiena, 19.04.2024
Vēsma, Fanija

Ar skaistu koncertu “Vērgalīte” atzīmē 30. jubileju!

Ar skaistu koncertu “Vērgalīte” atzīmē 30. jubileju!

02.08.2016
   Pāvilostas novada Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs 30. jūlijā atzīmēja savu 30. jubileju! Vērgales Muižas laukumā notika koncerts “Dzīvot dzīvi dancojot”, kurā kopā ar gaviļniekiem uzstājās arī kolektīva draugi no tuvākām un tālākām Latvijas vietām. Kopumā koncertā piedalījās vairāk nekā 120 dejotāji.  
   Deju kolektīvs “Vērgalīte” dibināts 1986. gadā kā jauniešu deju kolektīvs, bet no 1998. gada XXII Vispārējiem Dziesmu un XII Deju svētkiem kolektīvs startē kā vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vērgalīte". Kopš 1997. gada rudens kolektīvu vada Kristīne Jaunbrūna un šobrīd sastāvā ir 25 dejotāji. No kolektīva pirmsākumiem tajā dejo vērgalnieces Anita Sprudzāne un Guna Laumane. 29 gadus dejotāju vidū ir Daiga un Ivars Lapiņi. Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups un kultūras nama vadītāja Velga Freiberga ilggadējiem dejotājiem un kolektīva vadītājai jubilejas reizē pasniedza pateicības rakstus par nerimstošu dejas mīlestību un pagasta popularizēšanu ne vien Latvijā, bet arī pasaulē.
    Gadu laikā “Vērgalītē” ir dejojuši daudzi un daļu no viņiem bija iespēja redzēt atkal dejojam jubilejas koncertā. Horeogrāfa Ulda Žagatas dejā “Es mācēju danci vest” “Vērgalītes” tagadējam sastāvam pievienojās dejotāji, kuri kādreiz dejojuši deju kolektīva sastāvā. Kā viņi paši atzina, tas bijis neaizmirstami atkal atgriezties kolektīvā un viņi bijuši ļoti priecīgi par mīļo uzņemšanu un palīdzēšanu atkal atcerēties deju soļus. 
    Jubilejas koncertā kopā ar “Vērgalīti” piedalījās Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārsils”, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vidējās paudzes deju kolektīvi “Kvēle” un “Vaduguns”, Aizputes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kurzemnieks” un Babītes novada vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dārta”. Dejotāji pirms mēģinājumiem un koncerta devās iepazīt arī Vērgali, paciemojās muzejā un rakstīja novēlējumus “Vērgalītei”.
    Kā ierasts jubilejas reizē, bija arī ballīte, kurā dejotāji un viesi lustējās līdz rīta gaismai. Ap pusnakti “Vērgalītei” bija arī negaidīts pārsteigums, kad kolektīvu sveikt ieradās draugi no Bikstiem – vidējās paaudzes deju koletīva “Bikstenieki” pārstāvji. Kolektīvs bija aicināts piedalīties arī koncertā, bet sava pagasta svētku dēļ nevarēja ierasties. Lai gan jau pusnaktī, taču dejotāji tomēr sagādāja pārsteigumu un ieradās.
     “Vērgalīte” jau koncerta laikā teica daudzus paldies un vēlas to teikt arī rakstiski. Paldies Pāvilostas novada domei, Vērgales pagasta pārvaldei, mūsu mammai - Vērgales kultūtras nama vadītājai Velgai Freimanei! Paldies ikvienam , kurš atnāca un bija ar mums kopā jubilejas reizē, mēs jutāmies ļoti īpaši un mīlēti! Tiekamies atkal koncertos un arī tālākos gadus nesīsim novada un pagasta vārdu lepni un raiti!  

Kolektīva “Vērgalīte” vārdā,
Ieva Skābarde  
 
 Foto: M. Kurčanova un no dalībnieku personīgā arhīva 
 
Video: M. Kurčanova
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ (foto: Gundars Čiževskis)

 

« Atpakaļ