Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

Mūzikas skolas audzēkņi sniedz koncertu

Mūzikas skolas audzēkņi sniedz koncertu

02.02.2016
    Nedēļu pēc  Zvaigznes dienas, 15. janvārī, Vērgales bērnudārza “Kastanītis” mazie audzēkņi pulcējās bērnudārza zālē uz koncertu, lai mācītos mūzikas klausīšanos un apgūtu pirmās iemaņas ansambļa muzicēšanā. Koncertu sniedza jaunie talanti no Vērgales pamatskolas, kuri mācās mūziku  Pāvilostas Mūzikas skolā. 
   Audzēkņi uzstājās ar daudzveidīgu programmu- skaņdarbi vijolei solo, klavierēm un skaņdarbi klavierēm četrrocīgi.  Bet stāsts, kas vienoja mazo mākslinieku sniegumu, bija visiem zināmā pasaka par alvas zaldātiņu un pārdzīvotie notikumi mazā kareivja dzīvē. Mazie klausītāji, sekojot alvas zaldātiņa neticamajiem piedzīvojumiem,  klausījās nopietnu koncerta programmu, kurā izskanēja  J.S.Baha, V.A.Mocarta, G. Tjurka, V. Kalniņas, J. Lipšāna mūzika un latviešu tautas dziesmu apdares. Koncerta izskaņā, ar rūpīgo audzinātāju un auklīšu palīdzību, muzicēšanā  iesaistījās  arī mazie klausītāji -  tika izmēģināti  mūzikas instrumenti un iepazīti mūzikas pamatžanri- dziesma, deja un maršs.
   Koncertam beidzoties, jauno mākslinieku rokās iegūla izplaukušas pavasara puķes- virtuozi, audzinātāju veidoti,  papīra meistardarbi. Tā bija jauka pateicība par uzstāšanos un sniegumu,  un dzirksts , un iedvesma nākamajiem  koncertiem.
Anita Cera, Pāvilostas mūzikas skolas skolotāja
 
Foto: I. Šnore
Māsas Madara (vijole) un Sanija (klavieres)  Brēdiķes.
Paula Brēdiķe  izpilda “Rūķīšu valsi”.
Arnita Aploka izpilda latviešu tautas dziesmu J.Lipšāna  apdarē  “Seši mazi bundzenieki”

Koncertā uzstājas 2.klases audzēkne Viktorija Vihmane

Jaunie talanti muzicē Vērgales bērnudārza audzēkņiem: (no kreisās) Paula Brēdiķe, Madara Brēdiķe, skolotāja Anita Cera, Rūta Klāsone, Sanija Brēdiķe, Viktorija Vihmane un Elīna Miltiņa.
 
 
 
 
 

 

« Atpakaļ