Ceturtdiena, 07.07.2022
Maruta, Alda

Pāvilostas vidusskolēni piedalās Ēnu dienā

Pāvilostas vidusskolēni piedalās Ēnu dienā

11.02.2016
   Šogad jau 15.reizi Latvijā tika rīkota "Ēnu diena", kas ir izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, kurā skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par darbinieku "ēnām". Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šogad Ēnu diena visā Latvijā notika trešdienā, 10.februārī.
   Jau vairākus gadus arī Pāvilostas vidusskolas skolēni aktīvi iesaistās šajā akcijā, kļūstot par ēnām gan Pāvilostas pašvaldības iestāžu darbiniekiem, gan dodoties uz Liepāju, Ventspili un Rīgu, lai tur iepazītu kādas izvēlētas profesijas darba nianses.
   Pašas darba dienas sākumā Ēnu dienas ietvaros Pāvilostas novada domē ieradās Pāvilostas vidusskolas 5.klases skolēni un audzinātāja Ludmila Vasiļčika. Vispirms notika tikšanās ar domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu, kur viņš iepazīstināja skolēnus ar šī brīža novada aktualitātēm, darba iespējām un nākotnes vīzijām novadā. Priekšsēdētājs arī mudināja skolēniem izdarīt pareizo izvēli, gan turpmākās izglītības iestādes gan pareizas profesijas izvēlē. Turpinājumā 5.klases skolēni un audzinātāja devās nelielā ekskursijā pa domes ēku, lai iepazītos arī ar citu profesiju pārstāvjiem, kuri strādā šajā ēkā. Skolēni iepazina grāmatvežu, kancelejas vadītājas un lietvedes, projektu koordinatores, sociālā dienesta vadītājas, pašvaldības policijas inspektora, metodiķes izglītības un kultūras jomā, sabiedrisko attiecību speciālistes profesijas un darba pienākumus.
   Vēl Ēnu dienas ietvaros skolēni no Pāvilostas vidusskolas 2.klases viesojās Jūras rotu darbnīcā Pāvilostā, kur katram bija iespēja izgatavot savu rotiņu un uzzināt par šī darbiņa specifiku. Savukārt vidusskolas 4.klase apmeklēja Pāvilostas pilsētas kultūras namu, kur vadītāja Silva Vārsberga un amatierteātra režisore Marita Horna skolēniem pastāstīja par kultūras namu un tā vēsturi, kā arī ļāva iejusties režisoru un aktieru lomās, uzvedot nelielus lugu fragmentus, un pacienājot ar gardām, pašceptām pankūkām un tēju. 
   Daudzi vidusskolas skolēni bija izvēlējušies individuāli "ēnot" kādu no valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem - Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā, Pāvilostas novadpētniecības muzejā un arī Dienvidkurzemes mežniecības Pāvilostas novada klientu pieņemšanas centrā Pāvilostā divi skolēni vēlējās izzināt mežziņa profesiju. Šogad pirmo reizi mani - sabiedrisko attiecību speciālisti - pieteicās "ēnot" divas Pāvilostas vidusskolas 12.klases skolnieces - Andra un Evita. Meitenēm tika pastāstīts par sabiedrisko attiecība speciālista galvenajiem darba aspektiem -  Pāvilostas novada mājas lapas un informatīvā izdevuma "Pāvilostas Novada Ziņas" veidošanā, kā arī par sadarbību un relīžu gatavošanu citiem mēdijiem, pašvaldību pasākumu organizēšanu un delegāciju pieņemšanu. Kā arī skolniecēm bija iespēja doties līdzi izbraukumā pa novadu, lai pašvaldības iestādēm nogādātu pašvaldības informatīvo izdevumu "Pāvilostas Novada Ziņas".
  Pāvilostas vidusskolas 11.klases skolniece Agnese Ģēģere šogad bija izvēlējusies ēnot 12.Saeimas deputātu Aināru Mežuli. No rīta Agnesei bija noorganizēta ekskursija pa Saeimas ēkām, bet pēc tam skolniece iepazina parlamenta darbu un piedalījās Valsts Pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē, kur tika lemts par pašvaldību vēlēšanas likuma izmaiņām. Pati Agnese atzina, ka diena bijusi ļoti vērtīga, jo sēņēmusi ne tikai vērtīgu informāciju un jaunas zināšanas, bet arī rekomendācijas vēstuli no Saeimas deputāta.
  Savukārt Pāvilostas novada tūrisma informācijas centru apmeklēja divas Pāvilostas vidusskolas 7.klases skolnieces. Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra vadītāja Mairita Tumpele iepazīstināja meitenes ar darbu, pienākumiem un ikdienu, strādājot Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā. Ēnojot”  tūrisma informācijas centrā, meitenes iejutās TIC darbinieku lomā, izstrādājot un izklāstot savu piedāvājumu, kāds varētu būt jaunais www.pavilosta.lv tūrisma sadaļu izkārtojums, apkopojot ierosinājumus jaunajiem Pāvilostas novada suvenīriem. Pāvilostas novada TIC darbinieces saka meitenēm paldies par darbu un ieinteresētību! Ēnu dienas noslēgumā skolnieces piekrita, ka, iespējams, kādreiz varētu vēlēties tūrisma informācijas centrā strādāt prakses laikā, taču reizē arī atzina, ka tas, visticamāk, nebūtu tas vieglākais darbiņš.
   Pāvilostas vidusskolas 6. klases skolnieki Klāvs, Raimonds, Toms un Edijs ēnoja Pāvilostas novadpētniecības muzejā. Sākumā kopīgi apskatījām fotogrāfijas no starptautiskās tūrisma gadatirgus „Balttuor 2016”, kur tika reklamēts Pāvilostas novada tūrisma piedāvājums, tai skaitā arī Pāvilostas novadpētniecības muzeja apmeklējums un ekskursijas pa Pāvilostas pilsētu un novadu. Kā arī jaunieši kopīgi ar muzeja darbiniecēm pētīja senās fotogrāfijas, apskatīja muzeja sadzīves priekšmetu kolekciju un iepazinās ar muzeja darbinieku ikdienas darbu. Nobeigumā katram ēnotājām bija pastāvīgais darbs - Pāvilostas pilsētas kartē atzīmēt apskates objektus, pierakstīt nosaukumu un nedaudz pastāstīt par to. Muzeja vadītāja uzskata, ka tas jauniešiem noderēs turpmāk gan pašiem, gan arī ieteikt  pilsētas ciemiņiem,  ko viņi var apskatīt Pāvilostā.
      Pāvilostas vidusskolā 10. februārī notika projektu diena, kuras ietvaros skolēni varēja doties “ēnot” kādu sev izvēlētu profesijas pārstāvi, vai arī izmantot skolas piedāvājumu un iepazīt Pāvilostas novadā esošo iestāžu darbinieku profesijas. No rīta visi pulcējāmies zālē uz tikšanos ar Pāvilostas vidusskolas absolventu Aleksandru Jeršovu, kurš prezentēja uzņēmuma “skatskat.lv” darbu, kura dibinātājs arī ir mūsu skolas bijušais skolnieks Mikus Opelts. Pēc tam skolēni devās  uz izvēlētajām iestādēm “ēnot”.
     Šoreiz skolēni paguva iejusties arī nozares darbinieku lomā, kas deva iespēju labāk iepazīt pienākumus un darba specifiku. Pāvilostā  skolēnus uzņēma 13 ‘’ēnu” devēji - kultūras nams, TIC, mākslas skola, Pāvilostas novada dome, muzejs, mežniecība, robežsardze, pašvaldības policija, sabiedrisko attiecību speciālists, sākumskola "Dzintariņš", audējas,  jūras rotu darbnīca un  Tamāra Kurzemniece.
    Pēc darbošanās skolēni atgriezās skolā un aizpildīja anketas, kurās bija vislabākās atsauksmes par šo dienu, kā arī ieteikums šādā veidā turpināt iepazīt apkārt esošo iestāžu darbu. Skolas administrācijas vārdā direktores vietniece Aina Jakovļeva saka lielu paldies visiem, kuri atsaucās lūgumam un piekrita uzņemt skolēnus pie sevis, kā arī par ieguldīto darbu, padarot šo dienu skolēniem interesantu un aizraujošu.
     Uz Liepāju devās  8. un 9.klase, kur iepazinās ar profesijām  militārajā jomā – ūdenslīdēju centrā un  karakuģiem, četras 7. klases trīs meitenes un viens zēns apmeklēja Liepājas bērnu namu,  trīs skolnieces  līdzi darbā  devās Rudītei Jancei, pa vienam skolēnam ēnoja Liepājas ostas kapteini, Ventspils basketbola kluba treneri, Saeimas deputātu.
      Izlasot skolēnu anketas, direktores vietniece secina, ka  diena nebija organizēta veltīgi, un iesāktā tradīcija jāturpina arī citu gadu, tikai ļoti vēlētos vairāk uzņēmības un ieinteresētības no pašiem skolēniem, iesaistoties “ēnu” dienās.
                                                                          
 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova,
TIC vadītāja Mairita Tumpele, muzeja vadītāja Irina Kurčanova
un vidusskolas direktores vietniece Aina Jakovļeva
 
Foto: M. Kurčanova, M. Tumpele, I. Kurčanova, A. Mežulis, M. Rolmane, A.Paipa
 
 
Pāvilostas vidusskolas 5.klase viesojas pie domes priekšsēdētāja
vidusskolas 6. klases skolnieki Klāvs, Raimonds, Toms un Edijs ēnoja Pāvilostas novadpētniecības muzejā
Tūrisma informācijas centru apmeklēja divas Pāvilostas vidusskolas 7.klases skolnieces
Pāvilostas vidusskolas 11.klases skolniece Agnese Ģēģere Ēnu dienas ietvaros apmeklēja Saeimu
tikšanās ar Pāvilostas vidusskolas absolventu Aleksandru Jeršovu
8. un 9.klase iepazina profesijas militārajā jomā – ūdenslīdēju centrā un  karakuģiem.
Pēc tam pabija Liepājas Ledus Hallē.
 
 
 
 
« Atpakaļ