Svētdiena, 14.04.2024
Strauja, Gudrīte

Senās uguns nakts 2016

Senās uguns nakts 2016

30.08.2016
     Augusta pēdējā sestdienā, 27. augustā, Pāvilostā un daudzviet citur Latvijā ar simbolisku ugunskuru kuršanu Baltijas jūras krastā tika atzīmēta Senās uguns nakts. Pāvilostā šāds pasākums notika nu jau 18. reizi.
    Reizē ar ugunskuru aizdegšanu par Baltijas jūras ekoloģiskās vides saglabāšanu un aizsardzību, Pāvilostā tūrisma centrs rīkoja arī tūrisma sezonas noslēgumu.
    Pēc lielās atsaucības dalībai pirmajā Sakas upes regatē pērnā gada augustā, arī šogad Pāvilostas novada TIC organizēja Sakas upes regati – jautro laivu braucienu “Pāvilostas asaka”. Šogad dalībnieku skaits pieaudzis dubultā, kopā uz pasākumu pulcējot 14 komandas un vairāk kā simt laivotāju. Viņu vidū arī laivotāji no kaimiņu valstīm – Lietuvas un Igaunijas.
     Laivotājiem bija jāveic aptuveni 8 km garš posms uz Pāvilostas pusi, pirms tam iesildoties un veicot dažādas sportiskas aktivitātes Tebras un Durbes satekas vietā. Laivošana Sakas upē dalībniekiem pagāja visnotaļ jautri, jo tūrisma centra noorganizētajos pieturpunktos komandām bija jāveic dažnedažādi uzdevumi.
    Sakas upes regates “Pāvilostas asaka” galapunkts bija pašā Pāvilostas centrā pie Tūrisma informācijas centra. Izkāpjot krastā, mazliet nogurušie un jautrie regates dalībnieki tika aicināti uz spēcinošu lašu zupu. Pēc tam ikviens varēja radoši izpausties radošajās darbnīcās, sev pagatavojot jautras uzlīmes, gleznojot ar “pirkstiņkrāsām”, piedalīties atrakcijās – lidojošo šķīvīšu mešanā, veiklības labirintā, Šautriņu - balonu atrakcijā un makšķerēšanas sacensībās. Laukumā pie TIC  pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iegādāties studijas “Bluķis” gatavotas lāpas un dažādus mājražotāju gardumus.
    Turpinājumā pirmo reizi tika organizēta netradicionālo peldlīdzekļu parāde.  Apbalvots tika katrs  parādes dalībnieks. Apbalvojot jautrā laivu brauciena dalībniekus ikviena komanda tika pie savas nominācijas un, izvērtējot komandu sniegumu, 3.vietā ierindojās komanda ar nosaukumu “Straujie gliemeži”, 2. vietā komanda “Santa Claus – jautri rūķīši” un pirmajā vietā komanda ar nosaukumu “Melnā pērle”.
Pēc apbalvošanas eksperimentālu šovu “Zili brīnumi” klātesošajiem sniedza zinātkāres centrs “ZINOO”, kuri ne no kā uzbūra dūmu mākoņus un ļāva rokās turēt dzīvu uguni.
    Visas dienas garumā jau tradicionāli Pāvilostas tenisa kortā norisinājās Pāvilostas tenisa čempionāta noslēguma posms. Par posma rezultātiem un čempionu apbalvošanu vairāk lasiet šeit.
     Augusta pēdējā sestdiena tika izvēlēta arī kā Pāvilostas novadpētniecības muzeja īpašā diena, jo sestdienas vakarpusē tika atklāta jaunā muzeja ekspozīcija „Padomju laiki Pāvilostā”, kurā muzeja darbinieces sadarbībā ar mākslinieku Kristianu Brekti ieguldījušas lielu darbu un daudzas stundas, izstrādājot izstādes māksliniecisko koncepciju un to realizējot dabā. Izstāde stāsta par pāvilostnieku sadzīvi laika periodā no 1940. gada līdz pat 1990. gadam. Jaunajā ekspozīcijā apvienotas tā laika liecības un mūsdienu tehnoloģiskās iespējas.
     Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova izstādes atklāšanas pasākumā uzsvēra, ka viens cilvēks bez labas komandas un atbalstītājiem nevar tik daudz laba izdarīt, tāpēc liels paldies tika teikts visiem tiem, kuri atbalstīja un palīdzēja, lai muzejam taptu jaunā ekspozīcija. Īpašs paldies Larisai Ķipstei, Sandrai Teterei, projekta koordinatorei Vizmai Ģēģerei, sabiedrisko attiecību speciālistei Maritai Kurčanovai, Jurim Raķim, Uldim Bērzniekam, Gatim Zingnikam, Elvim Vīgantam, Agnesei Ģēģerei, Dmitrijam Sloskānam, Rinvaldam Stirnam, Tumes kultūras nama sieviešu ansambļa kolektīvam, Aleksandram Jeršovam, māksliniekiem Kristianam Brektem, Modrim Svilānam, Agnesei Liping, vēsturniecei Stellai Lindenbergai, operatoram Aigaram Brečim, pavilostniekiem Kārlim Āboliņam, Valijai Vīgantei, Lūcijai Tamilovai, Birutai Jembergai, Ingunai Blaubardei, Anitrai Zinčenko, Antrai un Ainaram Gāliņiem, saceniekam Alfrēdam Draugam, Ralfam Jenertam, skolotājām Vijai Gabaliņai un Ainai Jakovļevai, kā arī domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam un izpilddirektoram Alfredam Magonem. Kā pastāstīja muzeja vadītāja, finansiāli šo projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds un Pāvilostas novada pašvaldība. Muzeja jaunās ekspozīcijas atklāšanai par godu blakus muzejam esošajā laukumā ikviens interesents brīvdabā uz lielā ekrāna varēja noskatīties filmu “’Pāvilosta 50-80 gadi”, kurā iemūžināti dažādi pāvilostnieku stāsti, atmiņas un daudzas fotogrāfijas no muzeja fonda. Savukārt citi interesenti, kuri vēlas noskatīties filmu par padomju laikiem Pāvilostā, var to izdarīt muzeja jaunajā ekspozīcijā.
      Īsu brīdi pirms brīvdabas kino muzeja laukumiņā ar ugunīgu priekšnesumu klātesošos iepriecināja “Fire Spirit”, dāvājot šovu, kurā apvienota mūzika un uguns.
      Bet tūrisma sezonas noslēguma pasākums turpinājās Upesmuižas parka estrādē, kur tika aizdegts lielais ugunskurs par tīru un aizsargātu Baltijas jūru. Uguns dzirkstelēm traucoties augsti naksnīgajās debesīs, ikviens turpat estrādē no sirds varēja izballēties muzikantu saietā – zaļumballē, kurā spēlēja  grupa „Kas” no Aizputes, grupa „Ļoti labs iemesls” no Durbes, grupa „Temperaments” no Vērgales, grupa „VIA Sienāži” no Ugāles, grupa „Liedags” no Alsungas un pašmāju grupa “Piemare”.
     Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs saka lielu paldies visiem, kuri pielika savu spēku, enerģiju, izdomu un līdzekļus, lai pasākums izdotos tieši tāds, kā tas bija! Paldies visiem dalībniekiem un apmeklētājiem, kuri kuplināja pasākumu! Uz tikšanos nākamajā gadā!
 
     Rakstu veidoja Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele,
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova
un sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
 
Foto: D. Ķipsts, M. Kurčanova, S. Bieriņš, A. Lībiete
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 
 
 
 
 

 

« Atpakaļ