Ceturtdiena, 23.05.2024
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Talko visā novadā

Talko visā novadā

28.04.2016
Lielās talkas iesildīšana Pāvilostā
 
    Lai gan Lielās Talkas pasākumi un darbi visā Latvijā šogad notika 23.aprīlī, Pāvilostā apkārtējo vidi sakopt sāka jau 21.aprīlī. Pāvilostas vidusskolas skolēni un skolotāji ceturtdienu bija noorganizējuši gan kā talkas dienu, gan kā Vides dienu, uz kuru rīta pusē bija uzaicinājuši reģionālās atkritumu saimniecības "Liepājas RAS" komandu.
    Skolēniem iepriekš bija jāsagatavo mājas darbs - prezentācijas par otrreiz pārstrādājamiem atkritumiem. "Liepājas RAS" komanda atzinīgi novērtēja Pāvilostas vidusskolas skolēnu entuziasmu un zināšanas, kas izpaudās kā labi sagatavotas prezentācijas par dažādiem atkritumu veidiem, un to ietekmi uz apkārtējo vidi un  cilvēku veselību, tāpat uzpostās skolas telpas, kurās bija izvietoti informatīvi vides tematikai veltīti, pašdarināti plakāti.
      Tikšanās laikā “Liepājs RAS” komanda atbildēja uz skolēnu jautājumiem saistībā ar vidi un  atkritumiem, kam sekoja neliela izkustēšanās pirms visi ar grābekļiem, slotām un talkas maisiem devās sapost tuvāko apkārtni.
     Šogad vidusskolas 1. un 2. klase sakopa teritoriju aiz skolas Sakas upes krastā pie vecā peldbaseina, savukārt 3. un 4. klase devās sakopt jūrmalu no Ziemeļu mola līdz Lielajam jūrakmenim, daži 4. klases skolēni talkoja pie muzeja, kur ar muzeja darbiniecēm Irinu un Sandru 4. klases pieci puikas satīrīja upes krastā sanesumus un pēc tam arī jūrmalu, bet kāpās no Ziemeļu mola līdz skata tornim salasīja 2 maisus gružus.
 
    Bet vidusskolas 5. klase un vecākās klases (9.-12.kl.) arī šogad ieguldīja lielu darbu Pāvilostas Upesmuižas parka sakopšanā, savukārt 6. un 7. klases bērni sakopa pilsētas stadionu sporta organizatora Alda Barsukova vadībā. Kā katru gadu arī šogad kāda no vidusskolas klasēm iesaistījās Valsts meža dienesta rīkotajā aktivitātē “Meža dienas”. Pāvilostas vidusskolas 8. klases audzēkņi un viņu skolotāja sadarbībā ar mežzini Rutu Jaunzemi devās Valsts mežu teritorijā Sakas pagastā, lai tur izvietotu pašu iepriekš gatavotos putnu būrīšus.
    Tradicionāli arī šogad Pāvilostas novada pašvaldība rīkoja novada sakopšanas talku dienu iepriekš Lielajai talkai, uz kuru tika aicināts ikviens novada iedzīvotājs, iestādes vadītājs un darbinieks. Pāvilostas novada pašvaldība un mežniecības pārstāvji šogad atsaucās Ziemupes tautas nama vadītājas Dainas Vītolas aicinājumam, sakopt Ziemupes veco parku. Savukārt citi pašvaldības iestāžu darbinieki šajā piektdienā sakopa teritorijas savu iestāžu tuvumā.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Talka Ziemupē
 
   Talkas dienā rīts miglains un nemīlīgs, palaikam līst arī lietus, taču neskatoties uz to Ziemupes centrā ierodas lieli un mazi talkotāji. Šogad bijām daudz – 51! Uz Ziemupi talkot atbraukuši arī Pāvilostas novada pašvaldības darbinieki. Kā jau katru gadu daļa talcinieku apkopj Ziemupes kapus un to apkārtni, citi izstaigā ceļmalas, bet lielākie darbi šogad notika vecajā Ziemupes parkā, kur tika izzāģēts pamežs un sazāģēti vecie, nokaltušie koki, bet daļa no jaunajiem kociņiem tika izrakti un iestādīti citur.
     Agrākos laikos Ziemupes muižas parks bija iecienīta atpūtas vieta. Tā vecums nav zināms. Visvecākās parka iemītnieces ir divas liepas. No vienas nekas dižs vairs nav palicis pāri, bet otras liepas apkārtmērs 7,76 m. Tā ierindojas piektajā  vietā Latvijas dižliepu sarakstā, ja  tiek uzskatīta par vienu koku, kā pētnieki līdz šim arī uzskatījuši. Liepas cienīgais apkārtmērs liecina, ka tai  varētu būt vairāk kā 300 gadu.
Ziemupes skolas laikā, parka taciņu kopšana bija skolnieku pienākums. Kolhozu laikos parks kalpoja kā sporta spēļu vieta. Tajā tika svinēti Līgo svētki, kolhozu jubilejām tika celtas speciālas teltis. Parka vidū  nelielā pļaviņā atradās maza estrādīte. Uz tās balles spēlēja mūsu pašu Ziemupes muzikanti.
    Beidzamos gadu desmitus parkā nekas netika darīts. Tas palēnām aizauga. Tajā vairs neiespīdēja saule un neskraidīja vējš. Skaistās vizbuļu un maijpuķīšu audzes aizstāja viens vienīgs augs – ziemzaļā kosa. Pārlieku lielais mitrums atstājis nelabvēlīgu iespaidu arī uz kokiem. Ceram, ka šī pavasara talka būs jauns pavērsiens Ziemupes parka dzīvē.
     Sīkākos izzāģētos, sazāģētos kokus izmantosim malkai, bet dižākos  - lietderīgāk. Pašu lielāko osi domājam pārvērst  jaukā koka skulptūrā, veltītai Latvijas simtgadei un 595 gadiem no brīža, kad Ziemupe pirmo reizi minēta vēstures rakstos (1422g.).
     Senos laikos talkai par godu saimnieces cepa maizi. Šoreiz Ziemupē  kā senos laikos - talcinieki tika cienāti ar Dainas Balandes cepto, ļoti, ļoti garšīgo maizīti. Un tepat jāpiebilst, ka jau kuro gadu pēc kārtas Daina mums vāra arī talkas zupu. Šogad vārīt zupu nebija nekāda joka lieta, jo ēdāju bija gana daudz! Paldies, kā vienmēr - tiešām gardi!
      Mīļš paldies visiem, kuri piedalījās! Paldies par tīrajām ceļmalām, darbiem parkā un sakoptajiem Ziemupes kapiem.
 
Vita Braže un Daina Vītola
 
Ziemupes lielā talcinieku grupa
 
Talko arī Saraiķos
 
   22.aprīļa rīts Saraiķos bija lietains un nemīlīgs, bet talcinieki - spara pilni. Saraiķnieku uzdevums ir savākt ceļmalas Saraiķu ciema centrā un ceļmalas no Saraiķu centra līdz Ventspils šosejai. Pēc salasīto gružu daudzuma var novērot, ka gružotāju ar katru gadu kļūst mazāk. Tas, protams, priecē!
    Saraiķu bibliotēkas vadītāja saka lielu paldies Ilmai par gardo talkas zupu, paldies Ainai par tēju, paldies arī  Ingai, Edītei un Zigrīdai! Un vislielākais paldies mazajiem talciniekiem, kuri lai arī slapji un nedaudz nosaluši, varonīgi paveica sev uzdotos uzdevumus.
 
Inguna Kopštāle
 
Mazākais, jaunākais talcinieks – Gustavs Drīliņš.
 
Sakopj Vērgali un Ploci
 
    Arī Vērgalē un Plocē talkas dienā norisinājās dažādas, ar apkārtnes sakopšanu saistītas aktivitātes. Šajās apdzīvotajās vietās talkoja Vērgales pagasta pārvaldes darbinieki un Vērgales pamatskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki. Tika sakopts  Vērgales centrs, Ploces centrs un šo ciemu  tuvējā apkārtne, grābtas lapas un stādītas puķes. Bet visvērienīgākā izvērtās gružu lasīšana gar ceļa malām un grāvjos. Skolēni lasot atkritumus nostaigāja ievērojamus ceļa posmus – no Vērgales līdz Plocei, no Vērgales uz Bebes pusi, gar Liepājas – Ventspils šoseju un ceļa loku, kas aptver Vērgales centru. Pēc kārtīgi padarīta darba visi baudīja gardo talkas zupu.
 
Vita Braže
 
Ploces talcinieki.
 
Vērgales pamatskolas skolēni lasa gružus ceļa malās. 
 
Pāvilostas pašvaldības vārdā sakām lielu paldies visiem, kuris ieguldīja savu darbu un laiku, lai mūsu novadu padarītu vēl zaļāku un sakoptāku! Paldies talciniekiem, kuri talkoja gan ceturtdienā, gan piektdienā, kā arī sestdienā - Lielajā Talkā!
Kopumā visā novadā savākti ap 600 gružu maisu.
 
PLAŠĀKU FOTOREPORTĀŽU NO PASĀKUMA SKATIETIES
(foto: V. Braže, D. Vītola, I. Kopštāle, J. Vitrups)
 
 
« Atpakaļ