Svētdiena, 26.03.2023
Eiženija, Ženija

Talsu jauniešu diena „Bez robežām”

Talsu jauniešu diena „Bez robežām”

02.04.2015

 

     Jau vairākus gadus Talsos norisinās Jauniešu dienas, kuras organizē Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadu Skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība „TAS.ES”, sadarbībā ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru un Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi.
    Jauniešu dienai „Kopā esam, darām, varam” šogad apritēja 12 gadu. Šogad ar nosaukumu „Bez robežām”, kas sniedza iespēju iepazīt dažādas valstis, to kultūru un veicināja jauniešos izpratni pret atšķirīgo, dodot iespēju jauniešiem iedziļināties kādas valsts kultūrā daudz dziļāk par tās nosaukumu un atrašanās vietu, šī gada mērķis bija jauniešos veicināt vienlīdzību, jo izprotot dažādo, mēs iemācāmies to saprast un pieņemt. Tā kā šogad jauniešu diena tika saistīta ar pasaules „apceļošanu” un visas aktivitātes tika saistītas ar vienu, dienas garu lidojumu, tad šī gada simbols bija lidmašīna.
     Pāvilostas novada jaunieši šajā pasākumā piedalās jau otro gadu. Arī šogad no Pāvilostas novada devās 2 komandas, kuras izlozes kārtā bija ieguvušas iespēju iejusties Uzbekistānas un Alžīrijas iedzīvotāju lomā. Katrai komandai bija jāsagatavo karogs, komandas moto, jāiekārto prezentācijas laukums, kā arī jāsagatavo viena atrakcija, ar kuru varētu nodarbināt un izklaidēt citus jauniešus savā komandas laukumā. Uzbekistānas moto bija: „Neesi gailis, esi uzbeks”, bet Alžīrijas: „Šauras acis tuksnesī.”.
    Visas dienas garumā Talsu sporta hallē rosījās vairāki simti jauniešu, kas gan izklaidēja cits citu, gan sevi pašu, piemēram, ar irbulīšiem cenšoties izlasīt zirņus no pupām, atbildot uz jautājumiem par Ēģipti vai Vāciju vai cepot picu Itālijā. Katra komanda bija izdomājusi orģinālu nodarbi, lai ikvienam no mums būtu jautri. Pēc šīm atrakcijām sadalījāmies jaunās grupās, kur tikām salikti kopā ar citas pilsētas komandas pārstāvjiem un kopā mums bija jāizveido priekšnesums- katrai komandai tika izsniegta sava dziesma, kurā mēs varējām mainīt vārdus, lai būtu interesantāk un pēc tam prezentējām priekšnesumus citiem. Komandā, kurā bija divas Pāvilostas meitenes-Anna un Evita- ieguva pirmo vietu. Vakarā, pēc apbalvošanas, notika jauno dziedātāju konkurss „Nots”, tomēr pēc tam izkustējāmies mūzikas ritmos kopā ar dīdžeju Tomu Grēviņu.
     Paldies Pāvilostas novada pašvaldībai par transporta nodrošināšanu, protams, Pāvilostas biedrībai „No idejas līdz attīstībai”, par sagādāto pārtiku un paldies, Pāvilostas novada Jauniešu lietu speciālistei Sintijai Spriņģei  par iespēju piedalīties šajās Jauniešu dienās.
Tiekamies arī nākamajā jauniešu dienā!
 
Rakstu sagatavoja Terēze Cābele
Fotogrāfijas no Jauniešu dienas dalībnieku arhīviem

 

   EEZ, SIF, NVO” No idejas līdz attīstībai”, līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/161/1/K/033. 
Šis raksts ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība “ No idejas līdz attīstībai”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 

 

« Atpakaļ