Svētdiena, 26.03.2023
Eiženija, Ženija

Kurzemes pašvaldību pārstāvji iepazīst kaimiņvalstu pieredzi

Kurzemes pašvaldību pārstāvji iepazīst kaimiņvalstu pieredzi

23.03.2015
    Kurzemes plānošanas reģions, laika posmā no 2015.gada 16. līdz 18.martam, organizēja labās prakse apgūšanas braucienu uz Lietuvu, lai iepazītos ar Ukmerģes rajona pašvaldības pieredzi par darba organizāciju pašvaldībā un tikko notikušo tiešo pašvaldību vadītāju vēlēšanu norisi un rezultātiem. Ukmerģes reģiona teritorijā ietilpst 10 pilsētas, un iedzīvotāju skaits ir nedaudz virs 22 tūkstošiem.
   Braucienā piedalījās pārstāvji no 13 Kurzemes reģiona pašvaldībām, pašvaldību vadītāji, vietnieki, kā arī attīstības un projektu nodaļas vadītāji. Brauciena mērķis bija iepazīties ar pašvaldības pieredzi ikdienas darbu organizēšanā, atbildībā, pārvaldes modeli pašvaldību un reģionālā griezumā, kā arī investīciju piesaisti pašvaldības sakārtošanā un problēmjautājumu risināšanā.
    Delegācija tikās ar Ukmerģes rajona pašvaldības mēru Vydas Paknys, vicemēru Rolandu Janickas, pašvaldības administratīvo direktoru Stasys Jackūnas. Tikšanās piedalījās arī rajona pašvaldību padomes pārstāve Klavdija Stepanova, Finanšu nodaļas vadītāja Vida Butkevičienė, stratēģiskās attīstības un investīciju nodaļas vadītāja Rima Boškevičienė, Izglītības un sporta departamenta vadītāja Dale Steponavičienė, kā arī kultūras un sabiedrisko attiecību departamenta speciāliste Violeta Širmenio.
   Vizītes laikā delegācija tika iepazīstināta ar tikko notikušajām tiešajām pašvaldību vēlēšanām, kas šādā veidā notiek pirmo reizi Lietuvā. Kā atzina pašvaldību pārstāvji no Lietuvas, tiešās vēlēšanas vairākās Lietuvas pilsētās ir ieviesušas būtiskas izmaiņas un par pašvaldību vadītājiem ir izvirzītas arī personas, kuras iepriekš nav darbojušās politikā. Delegācija iepazinās ar rajona pašvaldību atbildību un veicamajām funkcijām. Diskutējot par izglītības jautājumiem, Ukmerges rajona pašvaldības kolēģi informēja, izglītības sistēma tiek finansēta pēc principa „nauda seko skolēnam” un nekādi savstarpējie norēķini starp rajonu pašvaldībām, kā tas šobrīd notiek Latvijā, nav. Līdzīgi kā Latvijā, arī Lietuvā, tostarp arī Ukmerģes rajona pašvaldībā, skolēnu skaits nemitīgi samazinās. Pēdējo 5 gadu laikā Ukmerges rajonā skolēnu skaits ir sarucis aptuveni par 1200 skolēniem, līdz ar to arī notiek skolu optimizēšana, atsevišķas mazākās skolas pārveidojot par filiālēm. Ukmerges rajona pašvaldībā mazākā skolā mācās ap 60 skolēniem.
    Sabiedriskā transporta un skolēnu pārvadājumus rajona teritorijā organizē rajona pašvaldība, un tas tiek dotēts no valsts budžeta, turpretī starppilsētu pārvadājumi Lietuvā ir pilnībā nodoti privāto uzņēmēju pārziņā un no valsts netiek dotēti.
    Līdztekus delegācijas pārstāvji tiks iepazīstināti ar paveikto pilsētas sakārtošanā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanā ES struktūrfondu 2007.-2013.g. plānošanas perioda ietvaros, kur pašvaldība kopumā ir īstenojusi/īsteno 112 projektus, piesaistot aptuveni 40 milj. EUR lielu finansējumu.
    Delegācija kopā ar pašvaldības pārstāvjiem apmeklēja vecpilsētu, Ukmerģes ģimnāziju, tehnoloģiju un biznesa skolu, klātienē iepazīstoties ar fondu ietvaros paveikto, kā arī pārrunājot nākotnes plānus un ieceres.
     Vizītes laikā tika iegūta vērtīga pieredze pašvaldību jautājumu kārtošanā, kā arī iegūti kontakti jaunas sadarbības veidošanai.  
 
"Kurzemes plānošanas reģions"
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ginta Ivanovska
 
Foto: G.Ivanovska
 

 

 

 

 
 
 

 

« Atpakaļ