Sestdiena, 13.04.2024
Egils, Egīls, Nauris

Erasmus+ projekta trešais mītiņš Latvijā

Erasmus+ projekta trešais mītiņš Latvijā

26.06.2015


 
   Aizvadītas  piecas  piesātinātas,  iespaidiem  bagātas  Erasmus+  programmas  projekta „Act  together - be  creative!”   dalībnieku  tikšanās  dienas. Ceram, ka tās ilgi  paliks  atmiņā mums un  mūsu  ciemiņiem! Bet  labāk  visu  pēc  kārtas.
   14.  jūnijs  bija  delegāciju  ierašanās  diena. Pēcpusdienā Rīgas  lidostā  sagaidījām  Turcijas  delegāciju. Izmantojām  atlikušo  pēcpusdienu  un  iespēju  robežās  iepzīstinājām turku  meitenes  ar  mūsu  galvaspilsētu  Rīgu. Paldies  mūsu  mūzikas  skolotājai  Simonai,  kura  bija izplānojusi interesantu  maršrutu  pa  Vecrīgu  un  atradusi  iespēju  no  Zinātņu  akadēmijas  skatu  laukuma  parādīt  Rīgas  panorāmu. Pusnaktī  sagaidījām  pārējās  trīs  delegācijas-  pārstāvjus  no  Rumānijas,  Bulgārijas  un  Ungārijas.  Tā  nu  sagadījies,  ka  šoreiz  starp  14  ciemiņiem  nebija  neviena  vīrieša.  Rīta  agrumā  mūsu  viesi  devās  pie  miera  Liepājas  viesnīcā  „ Līva” .
    15. jūnijs  bija  mūsu  3.  mītiņa  oficiālā  atklāšanas  diena.  Ciemiņi  tika  sagaidīti  un  sveikti Vērgales  bērnudārzā  „ Kastanītis”.  Pasākumu  iesāka  bērnudārza  vadītāja Gaida  Akerfelde , uzaicinot  viesus  radoši  strādāt  un  labi  atpūsties.  Pasniedzot  suvenīrus ,  siltus  apsveikuma  vārdus  viesiem  teica   mūsu  novada  domes  priekšsēdētājs  Uldis  Kristapsons. Un  tad  viesus  priecēja  mūsu  bērnu  sagatvotie  priekšnesumi. Koncerta  noslēgumā  īstu  jautrību  izraisīja  bērnu  un  viesu  kopīgi  dejotā  plaukstiņpolka.  Pēc  tam  mūsu ciemiņi muzeja  vadītājas  Mirdzas  Sīpolas  pavadībā varēja iepazīties  ar  Vērgales  muzeju  un  Vērgales  muižas  kompleksu. Pēc  pusdienām  izrādījām  ciemiņiem  Pāvilostas  novadu- Akmensraga  bāku, Pāvilostas  bērnudārzu  „ Dzintariņš” un  Pāvilostas  Mākslas  skolu , kur  vērojām, kā  tiek  apstrādāts  dzintars. Iepazīšanās  ar  Pāvilostas  novadu  noslēdzās  ar  svaigi  kūpinātu  zivju  baudīšanu  pie  Dzintara  Zamarīša -  kā  nekā  dzīvojam  taču  pie  jūras!
    Bet  diena  ar  to  vēl  nebeidzās. Tā kā  šī  tikšanās  notiek pirms  mūsu  tautas  lielākajiem  svētkiem- Līgo  svētkiem, tad  gribējām  viesiem   kaut  drusku  parādīt,  ko  latvietim  nozīmē  līgot,  pīt  vainadziņus, dziedāt  un  iet  rotaļās.  Un  visu  to  kopā  lieliski  parādīja  mūsu  labi  pazīstamais  folkloras  ansamblis „ Atštaukas”.Arī  ciemiņiem  izdevās  nopīt  brīnišķīgus  ziedu  vainadziņus, piedalīties  rotaļās  un  dzirdēt  mūsu  dziesmas.
     16. jūnijs  bija  spraiga  darba  diena. Delegācijas  pulcējās  vērgales pirmsskolas  izglītības  iestādes „ Kastanītis”  zālē, lai  viena  otrai  pastāstītu  un  parādītu,  kādas  vizuālās  mākslas  tehnikas  ieviesuši  savos  bērnudārzos  no  citām  valstīm. Mēs  demonstrējām  vizuālās  mākslas  nodarbību  6- gadīgiem  bērniem,  kur  praksē  ieviesām  tehniku,  ko  aizguvām  no  Turcijas  kolēģiem.  Nodarbībā  uzaicinājām piedalīties  arī  viesus,  kā  rezultātā  iznāca  skaista  radošu  darbu  izstāde  no  bērnu  un  viesu  darbiem. Pārējās  delegācijas  prezentāciju  veidā  parādīja, kādas vizuālās  mākslas  tehnikas  ieviesušas  savās  iestādēs.  Pēcpusdienā iepazīstinājām savus  ciemiņus  ar  Liepāju. Paldies atraktīvajam  gidam Uldim  Strēlim  par  interesanto  stāstījumu. Arī  mēs-  vietējie , uzzinājām  daudz ko  jaunu. Ekskursiju  noslēdzām  Amatnieku  namā, kur  varējām  iepazīties  ar  gandrīz  visiem latviešu  lietišķās  mākslas  veidiem un  noslēgumā  ādas  apstrādes  meistares  Sanitas  Zanderes vadībā  radošajā  darbnīcā  katrs  sev  izgatavojām  pītu  ādas  rokas siksniņu.
      17.jūnija  priekšpusdiena  tika  veltīta vizuālās  mākslas  mācīšanas  metodoloģiskā  materiāla  apspriešanai. Runājām par  materiāla  struktūru, saturu un  to,  ka pēc  materiāla  izdošanas  Rumānijā, šo  materiālu  katra  valsts  iztulkos  savā  valodā, bet  pēc  tam  iepazīstinās  ar  šiem  materiāliem  arī  kolēģus  savās  valstīs. Pēcpusdienā  devāmies  uz  gleznaino  Kuldīgu , kur  pateicoties  biedrības „ Kūrava” dvēselei  Inai  Celitānei  mēs  un  mūsu  ciemiņi  uzzinājām  daudz  interesanta  par  Kuldīgu un  piedalījāmies radošajā  darbnīcā, darinot  saktiņas.  Vēlāk  mūsu  ceļš  veda  uz  Alsungu, kur  iepazīstinājām  mūsu  viesus  ar  Suitiem. Šis  novads  iekļauts  UNESCO  kultūras  mantojumu  sarakstā.  Alsungas  rijā  visi  varēja  izgatavot  smaržīgas  ziepītes, pievienojot  Latvijas  pļavu  zālītes, bet  „ Spēlmaņu krogā”  viņi  paši  varēja  iemācīties  cept  sklandaraušus  un, protams, varēja  tos  arī  nobaudīt. Atceļā  uz  Liepāju  parādījām  ciemiņiem  Jūrkalnes  stāvkrastu, kur  viņi  pēc  sirds  patikas  varēja  izbradāties  pa sāļo  ūdeni  un  pārliecināties, cik  skaista  un  varena  ir  Baltijas  jūra.
    Arī  18.  jūnijs  bija  spraigs  un  darbīgs. Darba  procesā  precizējām  turpmākos  uzdevumus un mājas darbus, kas jāsagatavo  uz  ceturto  tikšanās  reizi  Turcijā. Vietējais  bitenieks  Nauris  Novads  radošajā  darbnīcā  iemācīja  klātesošajiem  no vaska  plātnītēm  izgatavot  sveces.  Bet  vakarā  Liepājā  restorānā  „Medus”  noslēdzām  mūsu  projekta  3.  mītiņu.
    Kad projektam atvēlētais laiks tuvojās noslēgumam, valstu pārstāves, atvadoties izteica savas domas par Latvijā pavadīto laiku un iegūto pieredzi. Apkopojot izteiktos viedokļus var secināt, ka Latvijā – Vērgalē pavadītā nedēļa viņu skatījumā bijusi patīkamiem iespaidiem bagāta.
 
RUMĀNIJA.
Šīs valsts pārstāvji uzskata, ka Latvija ir brīnišķīga zeme. Viena no dalībniecēm – Tita šeit jau ir otro reizi, jo šis ir otrais projekts, kurā viņa iesaistās. Pirmā projekta ietvaros viņa viesojusies Daugavpilī. Šoreiz visvairāk Titai patikusi viesmīlīgā uzņemšana, cilvēki un tradīcijas, kuras Latvijā ir koptas un ļoti bagātas. Rumānijas delegācijai ļoti patikusi Baltijas jūra un tās pludmale. Ļoti saistošas un interesantas ir likušās radošās darbnīcas un ekskursijas. Latvijā, viņas skatījumā, ir auksts laiks, tā kā Rumānijā pavasarī, bet, ja būtu tāda iespēja Tita un pārējās pārstāves noteikti uz Latviju brauktu vēlreiz! Un sarunas noslēgumā visas ir vienisprātis, ka jāiekļūst projektā un tad jau ceļš uz Latviju viņas atvedīs vēlreiz.
 
UNGĀRIJA.
Ungārijas pārstāves stāsta, ka Latvija ir brīnišķīga, mierīga zeme, kurā dzīvo gudri, draudzīgi un mierīgi ļaudis. Mūsu zeme, pēc viņu domām ir zaļa, ar bagātu dabu – skaistiem kokiem, puķēm, upēm un ezeriem. Pārsteigums esot bijis tas, ka Latvijā ir daudz mazāk cilvēku, nekā Ungārijā. Interesanti bijis vērot darbu Vērgales bērnudārzā, jo katrā valstī ir atšķirīgas metodes un pieeja darbam ar bērniem. Ungārijas pārstāves uzskata, ka Latvijā ir vieglāk strādāt ar bērniem, nekā Ungārijā, jo šeit vienā grupiņā ir mazāks bērnu skaits un bērni ir sadalīti pa vecumu grupām. Delegācijas vadītāja plāno tuvākajā nākotnē kopā ar savu ģimeni apmeklēt Latviju vēlreiz. 
 
BULGĀRIJA.
Pārstāvēm no Bulgārijas Latvijā ļoti patīk, jo te ir skaisti un mierīgi. Viņām šķiet, ka cilvēki šeit vienmēr smaida, ir liela auguma, kulturāli un patīkami. Viena no delegācijas pārstāvēm stāsta, ka Latvijā pirmo reizi bijusi pirms 28 gadiem un šodien viņai ir ar ko salīdzināt. Patīkamas izjūtas viņās raisījis Liepājas apmeklējums, Baltijas jūra un rokmūzika. Ar bulgārietēm vairāk sarunājamies krievu valodā, kuru daudzi prot gan Latvijā, gan Bulgārijā. Visas četras sievietes ir vienisprātis – ja būs iespēja, noteikti brauks uz Latviju vēlreiz, jo šeit piesaista viss vienkāršais un cilvēciskais.
 
TURCIJA.
Lai arī Latviju grūti salīdzināt ar Turciju, tomēr šīs valsts pārstāves vērtē Latviju tikai pozitīvi. Vislabāk viņām šeit patīk Baltijas jūra un zaļā daba. Turcietes ir sajūsmā par draudzīgo un silto uzņemšanu Vērgales bērnudārzā, patīk visi darbinieki, kas šeit strādā. Viņas atzīst, ka jūtās Latvijā droši. Kādēļ? To raksturo gadījums, kad vienai no viņām bijušas veselības problēmas, bet viss ticis ātri un veiksmīgi atrisināts. Visas pārstāves atzīst, ka šajās dienās daudz ko redzējušas, viss ieplānotais notiek precīzi pēc programmas. Viņuprāt interesanti ir tas, ka, šeit Latvijā, pēc plkst.18.00 viss jau ir klusu un mierīgi, turpretī dienvidu zemēs visas aktivitātes šajā laikā tikai sākas. Ieguvums no viesošanās Latvijā ir - atšķirīgās metodes un uzdevumi bērnu izglītošanā, ko viņas varētu izmantot savā valstī. Turcijas pārstāves priecājas par Latvijas ēdieniem un bez garas domāšanas saka – noteikti brauksim uz Latviju vēlreiz!
 
    Pēc  svinīgām  vakariņām  kopā  ar  Solveigu  Pētersoni un  viņas  atbalsta  grupu  mācījām  viesiem  latviešu  tautas  rotaļas  un  dejas. Noslēgumā  visi  vakara  dalībnieki  saņēma  sertifikātus  par  dalību  projekta  3.  mītiņā  Latvijā. Atvadoties  no  mums  viesi  teica  paldies  par  daudzām  jaunām  idejām,  ko  varēs ieviest  arī  savos  bērnudārzos, par  to,  ka  iepazinuši  Latviju  no  tās  krāšnākās  puses- skaista, zaļa  daba, brīnišķīga  jūra, jauki cilvēki.  Visiem  esot  kļuvis  skaidrs, ka latvieši  patiešām  ir  lieli dziedātāji  un  dancotāji  ar  bagātām kultūras  tradīcijām.
    Un 19. jūnija  rītā  mēs  mājām  ardievas  autobusam,  kurš  mūsu  projekta  partnerus  aizvizināja  uz  Rīgas  lidostu.  Uz  tikšanos  atkal  nākošajā  mītiņā  oktobrī  Turcijā!
     Liels  paldies  visiem,  visiem,  visiem,  kas  mūs  atbalstīja  un  palīdzēja  uzņemt  viesus!
 
 

Iestādes un  projekta  vadītāja Gaida  Akerfelde un Vita Braže

 
Foto: G.Akerfelde un V.Braže
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 
« Atpakaļ