Otrdiena, 16.04.2024
Mintauts, Alfs, Bernadeta

Vidusskolas 12.klases izlaidums

Vidusskolas 12.klases izlaidums

08.06.2015
   Sestdien, 6. jūnijā, Pāvilostas kultūras namā notika Pāvilostas vidusskolas 12. klases izlaidums. Šogad vidējo izglītību ieguva 12  jaunieši.
   Neierasti kā citus gadus, veltot īpašus vardus katram absolventam, zālē tika aicināti - Linda ANSONE, Agija BUNKA, Terēze CĀBELE, Ģirts JAKOVĻEVS, Ivo JAUNZEMS, Diāna OZOLA, Arvis PĒTERMANIS, Kristīne Anna RAĢELE, Alīna ROGA, Sintija ROLMANE, Sabīne SĻESARENKO, Maiga UZARE un klases audzinātāja Baiba ARĀJA!
   Svinīgu uzrunu klātesošajiem teica skolas direktore Ingūna Griškēviča, vēlot absolventiem sekot piecām ceļa zīmēm, kas būs kā norādes dzīves ceļa meklējumos. Savukārt pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja trīs absolventēm Terēzei Cābelei, Lindai Ansonei un Maigai Uzarei pasniedza pašvaldības apbalvojumu "Cerību balva", bet pārējiem absolventiem metodiķe dāvāja nelielas piemiņas dāvanu no pašvaldības, kā arī bijušās skolas direktores Ainas Ansones vārdā vēlēja absolventiem izdošanos un veiksmi. Šogad īpaši skola lepojās ar Lindu Ansoni, kura saņēma Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas atzinības rakstu par augstiem sasniegumiem mācībās. Bet Guna Grimsta pasniedza Terēzei Cābelei un Ivo Jaunzemam "Dzidras Grimstas" balvu.
   Izlaidums ir laiks, kad izskan daudzi paldies. Arī klases audzinātāja Baiba Arāja pateicās absolventiem un viņu vecākiem, savukārt paši absolventi sirsnīgi sveica savu audzinātāju, arī pašu pirmo klases audzinātāju Ivetu Arāju, citus skolotājus un vecākus, bet vecāku vārdā lielu paldies skolai teica Daiga Cābele, par piemiņu no šīs 12.klases dāvājot skolai rododenru, kas jau skaisti zied skolas priekšā, priecējot apkārtējos.
   Šī gada 12.klases izlaidums bija sasaistīts ar putna lidojumu. Putni bija visur - gan ielūgumos, gan zāles noformējumā, uzrunās un vēlējumos.  Absolventiem tika dāvāti bati baloži, kurus vēlāk pēc svinīgā brīža zālē, absolventi ar labām domām un vēlējumiem palaida zilajās debesīs.
  Izskanot Pāvilostas vidusskolas himnai, absolventi devās uz fotografēšanos.
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
 
Foto: I.Kurčanova
 
 
 

« Atpakaļ