Svētdiena, 14.04.2024
Strauja, Gudrīte

Iedzīvotāju sapulce Vērgalē

Iedzīvotāju sapulce Vērgalē

06.03.2015
    24.februārī Vērgales kultūras namā notika ikgadējā iedzīvotāju sapulce. 
   Sapulcē piedalījās 35 iedzīvotāji, deputāti – Uldis Kristapsons, Ēriks Erleckis, Gints Juriks un izpilddirektors Alfrēds Magone.
  Pārskatu par paveikto un turpmāk plānoto sniedza Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Aizvadītajā laika periodā mūsu novadā tiek novērota ievērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās – 92 cilvēki, lielākā daļa no tiem mainījuši savu dzīves vietu. Vienīgā vieta ir Ploces ciems, kurā iedzīvotāju skaits ir pat palielinājies. Lai šajā jautājumā rastu risinājumu, jādomā par jaunu darba vietu izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību mūsu novadā. 2015.gadā pašvaldība plāno sakārtot vairākus objektus – bruģītis pie Ziemupes tautas nama, Vērgales pamatskolas fasāde. Savukārt 25.martā Ziemupes centrā tiks atklāta piemiņas zīme represētajiem ziemupniekiem. Iedzīvotāji tika informēti, ka 17.februārī pašvaldības delegācija viesojās Kretingā (Lietuvā). Viesošanās mērķis bija sadarboties starptautiskā projekta LIT/LAT ietvaros sociālās vides, kultūras un sporta aktivitāšu, apkārtējās vides sakārtošanā un tūrisma jomā.
   Nacionālie Bruņotie spēki Šķēdes poligonā 3 km rādiusā vēlas izveidot aizsargjoslu, kas paredz, ka šajā teritorijā būs ierobežota būvniecība un būvju augstums nedrīkstēs pārsniegt 75 metrus. Teritoriju plānojumā nebija paredzēti šādi ierobežojumi un tāpēc ir izstrādāti daudzi detaļplānojumi par vēja ģeneratoru būvniecību, kuri būs jāsaskaņo Aizsardzības Ministrijā. Līdz šim teritorija bija noteikta 25 m rādiusā. Tas domāts, lai varētu notikt mācības šaušanai pa lidojošu mērķi Pašvaldība ir pret šādiem ierobežojumiem, tādēļ J.Vitrups ir deleģēts aizstāvēt pašvaldības un iedzīvotāju intereses šī jautājuma risināšanā.
     Šobrīd ļoti aktuāls ir jautājums par Veselības centra izveidi Vērgalē. Kā jau zināms ar 2015.gada janvāri Vērgalē darbu uzsāka ģimenes ārsts Juris Kraģis no Pāvilostas. Taču viņš savu ārsta prakses vietu Vērgalē nevar sertificēt, jo nav invalīdu pieeja. Šobrīd jau ir izstrādāts tehniskais projekts jaunajam Veselības centram vecajā Lattelekom ēkā un pašlaik tiek meklēti līdzekļi projekta īstenošanai. Arī Vērgales aptiekas sertifikāts darbojas tikai līdz 2015.gada 15.oktobrim. Arī citviet Latvijā nav sakārtots jautājums par invalīdu piekļuvi medicīnas iestādēs. Jautājums būtu jārisina valsts līmenī. 

 

 

 

 

IEDZĪVOTĀJI UZDEVA JAUTĀJUMUS:
 
  1. Kas notiks ar trīs mājām Vērgales centrā?
 

 

Tās ir SIA „Muižkalniņi” īpašums. 

 

 

 

 

 
  1. Kāpēc Pāvilostā ir lētāki komunālie maksājumi nekā Vērgalē?
 Tādēļ, ka Pāvilostā apdzīvotā kvadratūra ir divas reizes lielāka nekā Vērgalē. Vērgalē visās ēkās ir uzstādīti siltuma uzskaites mezgli, tādēļ iedzīvotāji maksā par reāli patērēto. Savukārt Pāvilostā tā nav, tur iedzīvotāji maksā par 1 kv.metra izmaksām.
 
  1. Kad tiks sakārtota daudzdzīvokļu mājas „Sudrabi” fasāde?
      Par to jāvienojas dzīvokļu īpašniekiem, jo vairums dzīvokļu ir privatizēti.
 
  1. Kad notiks Vērgales parka sakārtošana?
10.martā plkst.15.00 Vērgales kultūras namā notiks Vērgales parka labiekārtošanas projekta izstrādes sabiedriskā apspriešana.
 
  1. Visasākās diskusijas sapulces gaitā izvērtās par Ploces zvēraudzētavu jeb ūdeļu fermu. Ploces ciema iedzīvotāji uzdeva jautājumus. Kad tiks sakārtota notekūdeņu novadīšana fermas teritorijā? Cik ilgi vēl būs jāpacieš smaka apkārtnes iedzīvotājiem? Kad tiks ierobežota ūdeļu izbēgšana no fermas teritorijas?
     Pašvaldības pārstāvji atbildēja, ka pašvaldībai nav tiesību pārtraukt šīs fermas darbību. Apkārtnes iedzīvotājiem, kuriem ir sūdzības par fermas darbību, rakstveidā jāinformē attiecīgi dienesti un jāfotografē fakti. Runu līmenī nekas netiks panākts. Vērgales komunālās saimniecības direktors Ivars Lapiņš informēja klātesošos, ka Ploces zvēraudzētava katru nedēļu uz Vērgales komunālās saimniecības attīrīšanas iekārtām atved apmēram 50 kub.metrus notekūdeņu, taču zvērsaimniecība nav pilnībā atrisinājusi ar attīrīšanu saistītos jautājumus.
 
Informāciju sagatavoja Vita Braže
Foto: M.Kurčanova
 
 
 
 
 
« Atpakaļ