Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Pāvilostas pašvaldība viesojas Kretingā

Pāvilostas pašvaldība viesojas Kretingā

19.02.2015
      Pāvilostas novada pašvaldības delegācija otrdien, 17.februārī, viesojās  Lietuvas pilsētā Kretingā. Pāvilostas novada pašvaldības delegāciju pārstāvēja - Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone, pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra vadītājas pienākumu izpildītāja Arita Brūkle un pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova.
    Viesošanās mērķis bija sadarboties starptautiskā projekta LIT/LAT ietvaros gan sociālās vides, gan kultūras un sporta aktivitāšu, gan apkārtējās vides sakārtošanā, kā arī tūrisma jomā. Lai piedalītos šādā starptautiskā projektā, abām iesaistītājām pusēm ir jāparedz projekti, kas ir saistoši abām pusēm. Tā, piemēram, Kretingas pašvaldība vēlas īstenot projektu par atpūtas, sporta aktivitāšu un bērnu rotaļu laukumu pilsētas centrā. Šāds projekts būtu arī saistošs Pāvilostas novadam, proti, šādu atpūtas un sporta laukumu varētu izbūvēt gan Vērgales centrā, gan pabeigt iesākto projektu Saraiķu centrā. Sanāksmes laikā izskanēja doma arī par sociālo māju izveidi vai renovāciju, kā arī par parku labiekārtošanu, celiņu izveidi un parka sakārtošanu un pieejamību tūristiem. Izskanēja arī daudzas citas idejas, tostarp par ugunsdzēsības aprīkojuma iegādi, veloceliņu izveidi, tūrisma zīmju izgatavošanu utt.
   Viesošanās laikā Kretingas pašvaldības pārstāvji nedaudz izrādīja pilsētas centru un tās vietas, kurās plānots projektus īstenot. Ciemojāmies arī Kretingas muzejā, kurā atrodas slavenais Ziemas darzs, un pie muzeja esošajā parkā, kurā aplūkojams Saules pulkstenis un citas ievērojamas tūrisma vietas.
   Vizīties noslēgumā Pāvilostas novada pašvaldība kolēģus no Kretingas pašvaldības uzzaicināja uz atbildes vizīti Pāvilostā maija mēnesī, kad plānots Kretingas viesiem izrādīt Pāvilostu un novadu, kā arī parādīt un pastāstīt par projektu mērķiem un vietām mūsu novadā.
   Noslēgumā abas puses vienojās uzturēt ciešākus kontaktus, lai sadarbība nenoslēgtos vien pie projektu īstenošanas, bet gan turpinātos kā pilsētu sadraudzība gan kultūras, gan sporta, gan tūrisma jomā.
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto: M.Kurčanova
 
 
 
« Atpakaļ