Ceturtdiena, 25.07.2024
Jēkabs, Žaklīna

Jauniešu aktivitātes

Jauniešu aktivitātes

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

     20.decembrī norisinājās biedrības „ No idejas līdz attīstībai” īstenotais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” (DAP), projekta: „Jauniešu istabas” regulāras un ilglaicīgas darbības nodrošināšana, stiprinot tās darbību un veicinot Pāvilostas novada jauniešu pilsonisko līdzdalību” noslēguma seminārs.
    Pasākuma laikā apmeklētāji tika informēti par projekta mērķiem un paveiktajiem rezultātiem.
Projekta uzstādītie mērķi:
1) Nodrošināt biedrības darbības regulāru un ilglaicīgu darbību;
2) Stiprināt jauniešu pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā Pāvilostas novadā un reģionā; 3) Stiprināt biedrības biedru, dalībnieku un brīvprātīgo darbības kapacitāti,
 4) Veidot vides un vietas apziņu, nākotnes vīziju un iespējas.
Galvenie pasākumi, kuri tika organizēti projekta ietvaros:
    Biedrības darbības modeļa izveide, biedrības kapacitātes stiprināšana, iesaistīšanās brīvprātīgā darba aktivitātēs, administratīvās kapacitātes stiprināšana, informatīvā bloka izveide jauniešiem.
     Sasniegtie rezultāti: projekta laikā tika pastiprināta regulāra un ilgspējīga biedrības darbība, tika izveidots un paplašināts biedrības personāls, tika piesaistīti jaunie biedri un brīvprātīgie,  jauniešos tika motivēta un vairota pilsoniskā līdzdalība lēmumpieņemšanā, notika regulāra un strukturēta, regulāra sadarbība ar citām NVO un lēmumpieņēmēju iestādēm.
 
    Projekta noslēguma seminārs tika veidots aktīvs un pieejams ikvienam interesentam, īpaši jauniešiem un ģimenēm ar maziem bērniem! Kamēr mazie bērni darbojās jauniešu izveidotajās radošajās Ziemassvētku darbnīcās, vecākiem bija iespēja apmeklēt Pāvilostas kultūras nama noorganizēto svētku tirdziņu!
     Iespēja apvienot Ziemassvētku laiku ar projekta noslēguma semināru, palielināja apmeklētāju skaitu, noslēguma seminārā piedalījās 92 dalībnieki!
Paldies visiem jauniešiem, kas piedalījās projekta aktivitātes un lektoriem par izturību!
     Paldies sadarbības partneriem, Pāvilostas novada pašvaldībai un ikvienam, kurš iesaistījās projekta realizēšanas procesā un projekta ietvaros organizētajās aktivitātēs!
 
Sintija Spriņģe
Biedrība „No idejas līdz attīstībai”
 
 

EEZ, SIF, NVO” No idejas līdz attīstībai”, līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/161/1/K/033.

Šis raksts ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība “ No idejas līdz attīstībai”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 
 
 

 

« Atpakaļ