Ceturtdiena, 25.07.2024
Jēkabs, Žaklīna

Ziemassvētku koncerts vidusskolā

Ziemassvētku koncerts vidusskolā

18.12.2015
    Laiks pagājis nemanot, un decembris klāt. Pāvilostas vidusskolā noslēdzies pirmais mācību pusgads. Kā ierasts šajā laikā, pirms došanās garajās ziemas brīvdienās, skolā tiek atzīmēti arī Ziemassvētki. Un tā, 17.decembrī Pāvilostas vidusskolas aktu zālē notika pasākums "Tā notiek Ziemassvētkos".
     Katrai klasei bija jāsagatavo savs priekšnesums. Vidusskolas skolēni no 1.-4.klasei bija kopīgi gatavojušies Ziemassvētku pasākumam, un koncerta apmeklētājus priecēja ar jautrām dejām. Viņiem līdzēja gan audzinātājas, gan Pāvilostas pilsētas kultūras nama tautisko deju vadītāji Daiga Cābele un Einārs Vārsbergs. Savukārt 5.klase visiem rādīja, kā viņi plāno pavadīt savas garās ziemassvētku brīvdienas. Proti, viņi visi ar audzinātāju devās uz Tobago. Vidusskolas sestā un septītā klase pārsteidza ar saviem rūķiem, kuri nevis cītīgi gatavojās Ziemassvētkiem, bet jestri locīja kājeles. Bet 8.kalses skolēni koncertā sanākušajiem atrādīja nelielu etīdi ar savu redzējumu no slavenās filmas "Viens pats mājās". Skatoties 9.klases priekšnesumu, varēja šķist, ka klasē mācās tikai meitenes, un ļoti glītas meitenes! Pāvilostas vidusskolas desmitā klase ar vēlējumu par gaišiem, mierpilniem un svētīgiem Ziemassvētkiem visiem dāvāja dziesmu. Savukārt vidusskolas vecāko klašu skolēni vēlējās pasākumu turpināt un doties uz kolhoza balli Cīravā. Tad nu viņi demonstrēja, kā viņi līdz turienei nokļūs un kādā atmosfērā atpūtīsies.
     Ziemassvētku koncertam cauri vijās gan jautrība, gan prieks, gan smiekli. Noslēgumā visi vidusskolas skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki un citi klātesošie vienojās skaistā Ziemassvētku dziesmā.
     Par skolēnu priekšnesumu muzikālo pavadījumu un svētku balli pēc koncerta parūpējās grupas "Piemare" puiši. Koncerta vadītāju lomās iejutās Jānis Štokmanis un Liene Šķila.
      Tradicionāli pēc Ziemassvētku koncerta un balles ceturtdienā, piektdienā vidusskolā skolēni un skolotājas visus aicina uz "Klusos koncertu".
   Šogad koncertā piedalījās skolas meiteņu popgrupa un skolotāju ansamblis. Muzikālo pavadījumu sniedza mūzikas skolotāja Dace Bunka un grupas "Piemare" dalībnieks Dainis Vinkleris.
  Pēc koncerta skolēni un skolotājas devās uz svētku brokastīm. Bet turpinājumā notika pulcēšanās klasēs, kur tika izsniegtas liecības un Ziemassvētku vecīša sagādātās salduma paciņas.
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto un video: M.Kurčanova
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 
Video
vidusskolas 1.-4.klases skolēnu priekšnesums
5.klases priekšnesums
6.klases priekšnesums
"Klusā koncerta" noslēguma dziesma
 
 

 

« Atpakaļ