Otrdiena, 04.10.2022
Modra, Francis

Ziemupnieku saiets

Ziemupnieku saiets

14.08.2015
    8.augustā Ziemupē norisinājās gadskārtējais ziemupnieku saiets, pulcējot vienkopus visus tos, kuri patreiz dzīvo Ziemupē, gan tos, kuriem saknes ir Ziemupē.
   Diena iesākās ar Kapu svētku dievkalpojumu Ziemupes kapos, bet svētku turpinājumā visi tika aicināti uz Ziemupes centru, lai atzīmētu Ziemupes tautas nama un bibliotēkas 85. gadskārtu. Vispirms mācītājs Andris Brikšķis iesvētīja šī gada pavasarī uzstādīto piemiņas zīmi represijās cietušajiem ziemupniekiem, aicinot pieminēt cietušos, bet pēc tam visiem bija iespēja tautas namā apskatīt Jāņa Bērziņa foto izstādi „Ar putna spārna pieskārienu...”. Nozīmīgajā tautas nama un bibliotēkas jubilejā Dainu, Skaidrīti un Birutu sveica Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola, projektu koordinatore Vizma Ģēģere un metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja. Ar īpašu dāvanu jubilejā ieradās arī Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. Savukārt Daina klātesošajiem sniedza īsu ieskatu Ziemupes tautas nama un bibliotēkas vēsturē. Patiesu prieku skatītājos raisīja populāro dziedātāju Viktora Zemgala un Roberta Gobziņa koncerts. Jau pēc pirmajiem akordiem skatītāji atpazina sirdij tuvās, savulaik Latvijas šļāgeraptaujā izpildītās dziesmas „Dāliju liesmās” un „Magnolijas zieds”. Savukārt atraktīvais mūziķis Roberts Gobziņš ar vieglu humora dzirksti aicināja dziedāt un dejot līdzi. Jāpiebilst, ka mūziķim bija līdzi arī jaunā maiņa, jo dažas dziesmas izpildīja viņa trīsgadīgā meita Maruta.  
    Bet vakarā Ziemupes tautas namā visus uz dančiem aicināja grupa „Piemare” no Pāvilostas.
 
Vita Braže
 
    Mīļš paldies svētku apmeklētājiem un sveicējiem par kopā būšanu. Īpašs paldies Ziemupes draudzes mācītājam Andrim Brikšķim par Ziemupes piemiņas akmens iesvētīšanu. No Ziemupes ciema izsūtīto saraksts vēl joprojām tiek papildināts, patreiz ir zināmi 29. Paldies mācītājam par šo aizlūgumu un par ziemupniekiem veltītajiem sirds vārdiem. Paldies fotogrāfiem par bildēm.  Paldies Pāvilostas mūziķiem par pasākuma apskaņošanu, par lustīgo balli. Paldies Andrim par lielceļa laistīšanu. Bet vislielākais paldies brāļiem Brēdiķiem un viņu komandai, kuri uzbūra mums tādu  skatuvi, kāda svētkos pienākas – ar meijām, siena ruloniem un savu mīlestību.
 
Daina, Skaidrīte, Biruta Ziemupē
 
Foto: V. Braže
 
 

 

« Atpakaļ