Otrdiena, 30.11.2021
Andrejs, Andrievs, Andris

Teātra spēlēšanas tradīcija Pāvilostā

Teātra spēlēšanas tradīcija Pāvilostā

30.04.2014
     Pāvilostniekiem vienmēr saistoša bijusi teātra spēlēšana. Pirmās fiksētās liecības ir jau no pagājušā gadsimta 20 – 30 gadiem, kad izrādes notikušas Spirta dedzinātavas teritorijā. Izrādes uzvestas un izrādītas arī uz mazās skatuvītes Zeltenēs. Kultūras namā drāmas ansamblis nodibināts 1950- to gadu sākumā. Stiprās iedibinātās tradīcijas vainagojušās ar ievērojamiem panākumiem sešdesmitajos gados, kad izrādes M.Birze „Pie Melnā medņa” un V.Lācis „ Kristaps Kaugurs” spēlētas uz Liepājas teātra skatuves. „Kristapa Kaugurs” dažādās vietās Latvijā  izrādīts 48 reizes.
   Lai vairāk uzzinātu par teātra spēlēšanas tradīcijām, īsu brīdi pirms Lieldienām Pāvilostas kultūras nama kultūrvēstures izpētes pulciņa dalībnieces uz sarunu bija aicinājušas  kādreizējos Pāvilostas k/n drāmas kolektīva aktierus. Pārlapojot kultūras nama albumus,raisījās atmiņas un uzklausījām izrāžu tapšanas laikā, izbraukumos un pašās izrādēs piedzīvoto. Arī komisko. To visu fiksējām video, kas  labi papildinās kultūrvēsturisko notikumu arhīvu un būs noderīgs tālākai apjomīgākai izpētei par teātra spēlēšanas tradīciju attīstību Pāvilostā.
    Paldies kādreizējiem drāmas ansambļa dalībniekiem – Edītei Biģelei, Vijai Gabaliņai, Zigrīdai Lallei, Gaidai Cubahai, Ligitai Diebelei, Jānim Losānam un Laimonim Peterlēvičam par atsaucību un piedalīšanos sarunā, paldies Emīlijai Losānei par savulaik ieguldīto darbu kā kultūras nama metodiķei,  apkopojot teātra darbības aktivitātes albumos, kas tagad glabājas Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājumā. Paldies pulciņa dalībniecei Terēzei Cābelei par video fimēšanu un kultūras nama vadītājai S.Vārsbergai par atbalstu.
 
Kultūrvēstures izpētes pulciņa vadītāja
Marita Horna
 
Foto: M.Horna
1.rindā pirmā no kreisās E.Biģele, otrā V.Gabaliņa.
2.rindā pirmā no kreisās Agnese Ģēģere, L.Diebele, G.Cubaha, Z.Lalle, J.Losāns, L.Peterlevičs, T.Cābele. 

 

« Atpakaļ