Otrdiena, 30.11.2021
Andrejs, Andrievs, Andris

Izzinām dabu, kas mums apkārt

Izzinām dabu, kas mums apkārt

30.04.2014
 
    Latvijas vides aizsardzības fonds  finansiāli atbalstījis  biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” iesniegto projektu „Dabas lieguma ”Pāvilostas pelēkā kāpa” apsaimniekošanas pasākumu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai”. 20% no kopīgajām prokjekta izmaksām sedz biedrība ar savu līdzfinansējumu.
     Projekta ietvaros ieplānots Pāvilostas pelēkajā kāpā rudenī rīkot talku, atbrīvojot to no lapu kokiem, krūmiem un priedēm, saskaņā ar Dabas aizsardzības plānu, izgatavot un uzstādīt  3 informatīvos stendus,  kā arī rīkot informatīvus un izglītojošus seminārus.
    14.maijā vidusskolas skolēnus un citus interesentus ar pelēkās kāpas kukaiņu dažādību un tauriņu skaitīšanas nodarbībām  ieinteresēs Latvijas universitātes Bioloģijas fakultātes Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras asociētais profesors, entomologs  Voldemārs Spuņģis, bet 29.maijā skolēniem būs tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktoru Andri Širovu, kurš pastāstīs par pēdējā laikā ieviesto jauninājumu - ekoloģisko, ainavisko un kultūrvēsturisko  vērtību  novērtēšanu un to ietekmi uz cilvēku dzīves kvalitāti.
    25.aprīlī sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes  Kurzemes reģiona administrācijas vecāko valsts vides inspektoru Andri Maisiņu  Pāvilostas vidusskolas jaunsargi un viņu instruktors Kaspars Rudītis piedalījās izzinošā pārgājienā Raķešu jeb otrās puses, (kā sarunvalodā to sauc pāvilostnieki), mežā, lai uzmērītu un kartē iezīmētu dižākās un ainaviskākās piejūras kāpās augošās priedes. Triju stundu laikā pārgājiena dalībnieki uzzināja līdz šim nezināmo par kokiem, to nozīmi kukaiņu un putnu dzīvē, ainavisko vērtību un daudzas citas lietas par meža augiem un iemītniekiem, ko pusaudžiem saistošā veidā pastāstīja A.Maisiņš. Mums izdevās atrast un uzmērīt, noteikt koordinātes 7 dižpriedēm, lai vēlāk to atrašanās vietu  varētu iezīmēt  kartē. MK noteikumu Nr.264 „ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”pielikumā norādīts, ka par dižkoku uzskatāma priede, kuras apkārtmērs ir sākot no 2,5 m.
   Pēc pārgājiena visi tā dalībnieki atzina, ka smēlušies jaunas zināšanas, pieredzi un citādākām acīm skatīsies mežā, kurā jaunsargi pavada tik daudz no savu nodarbību laika. Vienojāmies, ka viņi mums arī  palīdzēs uzstādīt informatīvos stendus pelēkajā kāpā.
Biedrības vārdā Paldies par atsaucību un sadarbību jaunsargu instruktoram K.Rudītim, vides inspektoram A.Maisiņam un pārgājiena organizatorei Gunai Grimstai.
Marita Horna
Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”vadītāja
 
 Foto: M.Horna
 
« Atpakaļ