Svētdiena, 25.09.2022
Rauls, Rodrigo

Septembris

14.09.2013
Kultūras nama vadītāju tikšanās
Rucavas novadā
 
   11.septembrī Pāvilostas kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga un Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane piedalījās kārtējā tikšanās pasākumā, kad kopā pulcējās bijušie Liepājas rajona un tagadējie novadu kultūras namu darbinieki.
    Prieks, ka kopā ar mums bija arī bijusī kultūras nodaļas vadītāja Ilga Skābarde un mums bija patīkami, ka Pāvilostas novadu pārstāvēja arī Ziemupes stāvlaukuma atbildīgā Daiga Kadeģe.
   Rucavas novads ir neliels, bet bija ko redzēt! Viesojāmies etnogrāfiskajā mājā ,,Zvanītāji’’, kur mūs ar savu stāstījumu aizrāva Sandra Aigare. Spēku deva īstā rupjmaize, baltais sviests, medus un zāļu tēja, katrs dalībnieks ieguva nelielu dāvaniņu no novada domes. Redzējām un dzirdējām Pūķa Jāņa mūzikas instrumentu ekspozīciju. Fantastiski- spēlēt uz zāģa! Jaukas un ļoti zinošas gides- Lienītes Ozoliņas vadībā, veicām vairāku stundu izzinošu pārgājienu pa 5km garo pastaigas taku pāri Tīrspurvam. Redzējām Luknes skābaržu audzi. Sikšņos bijām senlietu glabātuvē,,Lauksargi’’, bet pasākums noslēdzās Dunikas atjaunotajā Saieta- Tautas namā.
    Lai mums būtu jauka, darbīga diena bija parūpējušās Rucavas novada kultūras kūrējas Staņislava un Dace. Paldies viņām! Nākošā tikšanās 7.maijā Pāvilostas novadā, kad par sevi stāstīsim un rādīsim mēs.
Velga Freimane
« Atpakaļ