Pirmdiena, 03.10.2022
Ilizana, Elza

Septembris

02.10.2013
Inspektore Inese Šteinberga skolā

     Valsts policijas organizētās akcijas „Drošības dienas skolā 2013” ietvaros, trešdien, 25.septembrī, ar skolēniem tikās Liepājas iecirkņa inspektore Inese Šteinberga.
Tēmas par kurām tika runāt:
  • Bērnu personīgā drošība un aizsardzība;
  • Bērns kā ceļu satiksmes dalībnieks;
  • Nepilngadīgo tiesiskā audzināšana un personīgā atbildība;
  • Bērnu savstarpējā saskarsme, sociālās prasmes un attiecību problēmas (destruktīva uzvedība).

 

        Uzsvēra, ka administratīvā un kriminālā atbildība iestājas no 14 gadu vecuma!
      
Likums nosaka, ka nav atļauts nepilngadīgām personām lietot apreibinošās vielas un smēķēt!
      Ja policijā nogādāts bērns, kurš ir alkoholisko dzērienu, narkotisko vai toksisko vielu vai citu apreibinošu vielu iespaidā, policija noskaidro apreibinošo vielu iegūšanas un lietošanas apstākļus, kā arī personas, kuras pamudinājušas bērnu uz viņam kaitīgām darbībām vai veikušas pret viņu prettiesisku darbību.
       Atgādināja, ka balstoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 59.pantu, policijas iestādē nogādā bērnu, kurš:
1) izdarījis darbības, par kurām paredzēta kriminālatbildība;
2) izdarījis administratīvu pārkāpumu, ja citādi nav iespējams noskaidrot bērna identitāti un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu;
3) atrodas sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī;
4) ubago;
5) nav sasniedzis 15 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku vai viņu aizstājēju uzraudzības nakts laikā. Konkrēto laiku nosaka pašvaldības.
       Ja policijā nogādāts bērns, kurš ir alkoholisko dzērienu, narkotisko vai toksisko vielu vai citu apreibinošu vielu iespaidā, policija noskaidro apreibinošo vielu iegūšanas un lietošanas apstākļus, kā arī personas, kuras pamudinājušas bērnu uz viņam kaitīgām darbībām vai veikušas pret viņu prettiesisku darbību.
 
Marita Rolmane
« Atpakaļ