Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

Septembris

23.09.2013
Vērgales pamatskolai 185!
 
    21.septembrī Vērgalē tika atzīmēta Vērgales pamatskolas 185 gadu jubileja. Mīļas un jaukas atkalredzēšanās, jaukas atmiņas un tikšanās ar draugiem – tādas un vēl citādas pozitīvas emocijas virmoja visapkārt šajā dienā.
    Svinīgais pasākums tika atklāts ar dziesmu „Skaista, skaista tēvu zeme” un direktora vietnieces Andas Blūmanes uzrunu, bet pasākumu vadīja Vērgales pamatskolas skolēni – Maiga Meļķe un Reinis Trofimovs.
    Pirmā skola Vērgalē tika atvērta 1828.gadā, bet Vērgales muižas pilī tā darbojas kopš 1922.gada 26.oktobra. Šajā laika periodā notikuši 89 izlaidumi, skolu absolvējuši 1379 skolēni, strādājuši 16 direktori. No 1945./46. mācību gada līdz 1960. gadam Vērgales pamatskolā ir sekojoši direktori: Jānis Alberiņš, Līne Mača, Doroteja Kambala, Vladislavs Capāns, Tālivaldis Dermanis, Rasma Rača.
    Pasākuma gaitā tika stāstīts par skolas vēsturi, par pedagogiem, kuri strādājuši Vērgalē. Ar dažādiem priekšnesumiem uzstājās Vērgales pamatskolas dažādu gadu absolventi. Inga Vītoliņa runāja Vitas Vīksnas dzejoli „Atceries”, Alfrēds Magone Imanta Ziedoņa dzejoli „Veltījums skolotājam”, bet skolēnu dzejoļus no dzejoļu krājumiem „Dvēseles dziesma” un „Sirdsdomas” runāja 9.klases skolēni. 1982.gada absolvente Nora Kurme veltīja dziesmu par godu skolas jubilejai, bet Elīza Jegoruškina un Arvis Kurmis izpildīja savulaik populāro dziesmu „Zemenes”.
     Svinīgo pasākumu kuplināja bijušās Vērgales pamatskolas skolotājas – Ārija Šneidere, Ārija Poriņa, Rozālija Rimkus un Mirdza Sīpola.
    Ar ziediem tika sveikti un godināti bijušie un tagadējie Vērgales pamatskolas skolotāji un tehniskie darbinieki.
    Uz skolas jubilejas pasākumu bija ieradušies arī tuvāki un tālāki ciemiņi – Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvji, Pāvilostas Mūzikas un Mākslas skolas pārstāvji, Tārgales pamatskolas skolotāji un skolas krusttēvs Māris Gulbis.
    Svētku dienā Vērgales pamatskolas vestibilā bija izveidots krāsains lentīšu koks, kur katrs absolvents, bijušais un esošais skolotājs un tehniskais darbinieks tika aicināts piedalīties tā tapšanā, iesienot tā zaros pa lentītei ar savu vārdu un uzvārdu.
     Savukārt skolas aktu zālē bija apskatāma mākslinieka Valda Gūtmaņa gleznu izstāde. Visas dienas garumā Vērgales muzejā bija apskatāma izstāde „Caur atmiņu ziedu smaržu”.
Vita Braže
« Atpakaļ