Sestdiena, 19.06.2021
Nils, Viktors

Maijs

27.05.2013
Apbalvo skolēnus un skolotājus

    Pāvilostas novada izglītības iestāžu mācību olimpiāžu un individuālo konkursu uzvarētājiem un viņu skolotājiem 23.maijā notika svinīgā pieņemšana novada pašvaldībā.
     Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons ar grāmatām apbalvoja:
Elizabeti Kiričenko, Markusu Lazukinu, Alisi Aleksandru Griškēviču, Elīnu Miltiņu, Martu Zamarīti, Saniju Bērziņu, Henriju Adrianu Gēgersonu, Kristeru Aploku, Paulu Pelnēnu, Aiviju Dimu, Ralfu Emīlu Klāsēnu, Anniju Katrīnu Zikmani, Martu Kalēju, Saivu Zaueri, Mihaēlu Doroņinu, Lauru Stirnu, Kitiju Valdmani, Itiju Ozoliņu, Annu Elīzu Šēnu, Kristapu Klaku, Aletu Betiju Aniņu, Gundu Drulli, Sindiju Dunaisku Elizabeti Priedoliņu, Ilzi Ievu Vilni, Unu Sekaču, Kārli Vītolu, Andu Uzari, Kristapu Ansonu, Antu Podziņu.
     Domes priekšēdētājs paldies sacīja pedagogiem , kuri gatavoja skolēnus mācību olimpiādēm un konkursiem:
Dacei Bērzniecei, Ingunai Venenai, Sigitai Freimanei, Ivitai Meļķei, Vijai Jegoruškinai, Inesei Reņķei, Ivetai Vanagai, Inesei Krastai, Ārijai Paipai, Ludmilai Vasiļčikai, Solveigai Ansonei, Andrim Paipam, Ivetai Arājai, Intai Priedoliņai, Agritai Valkašai, Andai Blūmanei, Ainai Jakovļevai, Gunai Laumanei, Ilzei Ozoliņai, Rutai Ozolai.
    Lai pēc labi padarīta darba atpūstos, visiem olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem un viņu skolotājiem domes priekšsēdētājs uzdāvināja vienas dienas ekskursiju.
     Ar muzikālu sveicienu pasākuma dalībniekus iepriecināja Pāvilostas PII „ Dzintariņš” audzēkņi. Paldies skolotājai Aijai Gertsonei.
    Pāvilostas novada pašvaldība saka paldies Vērgales pamatskolas un Pāvilostas vidusskolas 44 sportistiem un viņu pedagogiem Zintim Vīgulim, Solveigai Ansonei, Gintam Jurikam par labiem sasniegumiem volejbola, basketbola, vieglatlētikas, galda tenisa starpnovadu sacensībās. Kā balvu par labiem sasniegumiem sportā pašvaldība dāvina SPA kompleksa apmeklējumu Liepājas Olimpiskā sporta centrā.
     Lai mums visiem jauka vasara! Vēlu gan skolotājiem gan skolēniem labi atpūsties un sakrāt spēkus 2013./2014. mācību gadam!

Silvija Leja – metodiķe izglītības un kultūras jomā
 
 
 
 
 
« Atpakaļ