Piektdiena, 19.04.2024
Vēsma, Fanija

Janvāris

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS POPIELA

       Piektdien, 25.janvārī, Pāvilsotas kultūras namā norisinājās "Popiela" .Konkurss tapis sadarbojoties Pāvilostas vidusskolai ar Pāvilostas k/n.
      Janvārī skolēni, kas izrādīja vēlmi radoši izpausties un demonstrēt savas prasmes un talantus, vienojās pulciņos un daļu sava brīvā laika veltīja gatavošanās Popielai. Tā kā Popiela ir konkurss, tad vecāku iesaistīšanās priekšnesuma sagatavošanās procesā būtu bijusi lietderīga īpaši 1. – 4. klašu dalībniekiem. Nedēļu pirms Popielas mēģinājumi aktīvi notika Pāvilostas kultūras namā, kur jaunos māksliniekus laipni uzņēma k/n vadītāja Silva Vārsberga, neliedzot padomus priekšnesuma izveidē un atribūtikas izvēlē. Arī dramatiskā kolektīva vadītājas Maritas Hornas ieteikumi tika uzklausīti. Piedalījās 9 grupas - 6 grupas 1.-5. klašu grupā, 3 grupas 6.-12.klašu grupā.
     Lielu darbu pasākuma norisē ieguldīja skolēnu līdzpārvaldes meitenes. Sabīne Sļesarenko apkopoja informāciju par dalībniekiem, izveidojot sarakstu ar grupu nosaukumiem un dziesmām žūrijai. Terēze Cābele un Annija Krista Bērziņa veidoja afišu, sagatavoja scenāriju, veiksmīgi novadīja konkursu. Atribūtiku uz skatuves mainīja Evita Jakovļeva, Andra Lanka, kas iejutās arī operatora lomā. Biļešu pārdevējas Egija Zundmane un Evita Jakovļeva. Dainis Vinklers apmācīja 11.klašu zēnus Kārli Vītolu un Tinro Ķeiri rīkoties ar apskaņošanas aparatūru, kas iegūtās zināšanas un prasmes veiksmīgi demonstrēja pasākumā un diskotēkā. Dziesmas diskotēkai apkopoja Tinro Ķeiris, Miķelis Emīls Horna.
    Žūriju pārstāvēja metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja, mūzikas skolas vijoles klases skolotāja Dace Bērzniece, vecāku Padomes priekšsēdētāja Marita Kurčanova, 12.klases skolēnu pārstāve Ieva Ilze Vilne, pasākumu apskaņotājs Dainis Vinklers. Dziesmu video tika izsūtīti uz žūriju e-pastiem, ļaujot ar tiem vērtētājiem iepazīties. Katrs priekšnesums tika vērtēts no 1-5 punktiem šādās pozīcijās: atbilstība tēlam, atbrīvotība, telpas izjūta, kontakts ar publiku, emocionālā izpausme. Rezultātā atzinību saņēma grupa „Jātnieki” ar dziesmu „Balle Baložos”, „Haddawai” ar dziesmu „What is love”.

grupa „Jātnieki” ar dziesmu „Balle Baložos”, Foto Alla Lācīte

1.– 5.klašu grupā:

 

1.vieta grupai „Eldorado” ar dziemu „Es brunete, es brunete”;
Foto Alla Lācīte
2. vieta grupai „Aqua” ar dziesmu „Barbie girl”;
3.vieta grupai „Transleiteris” ar dziesmu „Gangnam stils”, saņēma k/n simpātijas balvu.
 

6.-12.klašu grupā:

 

1.vieta un skatītāju simpātijas balva, kā arī no k/n Grand Prix balva grupai „Karls Duglas” ar dziemu „Dziesmu remix”;

Foto Alla Lācīte

2. vieta grupai „Bermudu divstūris” ar dziesmu „Disko”;
3.vieta grupai „Lauris Reiniks” ar dziesmu „Es skienu”.

Kā pārsteigums visiem bija vecāku Padomes priekšnesums, kas sevi pieteica kā grupa „Ašās mammas”, iesaistot publiku savos dejas soļos.
Foto no video. Marita Rolmane
Foto Sanita Ansone

Visi Popielas dalībnieki saņēma saldumu balvas.
Paldies visiem par atbalstu, padomiem, darbu un ieteikumiem.
 
Marita Rolmane
« Atpakaļ