Svētdiena, 14.04.2024
Strauja, Gudrīte

Janvāris

30.01.2013

 

Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē
„Dzintariņš” atzīmē Džimbas personīgās drošības programmas noslēgumu

     Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” noslēdzies centra „Dardedze” izveidotais nodarbību cikls pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par personīgo drošību. Centra darbība vērsta uz to, lai bērni un arī pieaugušie iemācītos pasargāt sevi no dažāda veida vardarbības. Pagājušajā vasarā centrs aicināja pie sevis pārstāvjus no dažādiem Latvijas novadiem, lai tie pēc apmācības kursa apgūšanas kļūtu par drošības aģentiem savos novados.
     Šajā mācību gadā no oktobra līdz janvārim 5 – 6 gadīgie pirmsskolnieki ar drošības aģenta un viņa palīga - lelles drošuļa Džimbas palīdzību centās apgūt personīgās drošības noteikumus.
    Džimbas drošības programmas noslēguma nodarbībā, „Vāverēnu” grupiņas bērni droši var teikt - „Mani nevar piemuļķot, jo es esmu gudrs!”
   Deviņu nodarbību ciklā 5 - 6 gadīgie pirmsskolēni, izmantojot lomu spēles, stāstus un diskusijas, mūziku, ritmiskas frāzes un video apguva personīgai drošībai nepieciešamas prasmes:
  • atpazīt bīstamas un vardarbīgas situācijas,
  • atpazīt labu un sliktu pieskārienu,
  • atteikt nevēlamu uzvedību, rīcību,
  • sevi aizstāvēt un izvairīties no bīstamām (nedrošām) situācijām,
  • pastāstīt pieaugušajam par piedzīvoto situāciju (meklēt un saņemt palīdzību),
  • gūt pārliecību, ka pieaugušā (vai lielāka bērna) pāridarījums nekad nav paša bērna vaina.
    Piektdien, 25. janvārī, Džimba kopā ar „Vāverēnu” grupiņas bērniem atkārtoja drošības noteikumus, kas apgūti nodarbību laikā, vēl reizi nodziedāja „Drošības dziesmu” un katram bērnam pasniedza uzlīmi un grāmatzīmi ar savu tēlu, kā arī Džimbas Drošības programmas APLIECĪBU ar devīzi – „ESI VĒRĪGS – ESI DROŠS!”
   Centrs „Dardedze” katru drošības aģentu nodrošina ar bagātīgu metodisko materiālu, taču nepieciešams arī tehniskais nodrošinājums. Tāpēc drošības programmas darbības laikā sadarbojāmies ar biedrības „No idejas līdz attīstībai” vadītāju Intu Vīganti. Viņa radīja iespēju izmantot gan biedrības telpas, gan tehnisko nodrošinājumu, lai bērni varētu noskatīties mācību videofilmas. Darba lapas, anketas u.c. izdales materiālus, kas bija nepieciešami drošības programmas darbības laikā nodrošināja pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš”. Paldies par atbalstu!

Drošības aģents Aija Gertsone
« Atpakaļ