Pirmdiena, 15.04.2024
Gastons, Aelita

Janvāris

17.01.2013

PĀVILOSTAS NOVADA TŪRISMA UZŅĒMĒJU SANĀKSME


    Š.g. 3. janvārī brīvdienu mājā “Līdumnieki” pulcējās novada tūrisma uzņēmēji un tūrismā iesaistītās personas, lai kopīgi izrunātu jautājumus, kas sakrājušies no pagājušā gada.
    Pēc uzņēmēju ierosinājuma uz sanāksmi tika pieaicināts Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieks Roberts Bērziņš, kas klātesošajiem pastāstīja, ko drīkst un nedrīkst darīt piejūras kāpu aizsargjoslā un pludmalē. Tā kā šie jautājumi ir aktuāli daudziem no mūsu tūrisma uzņēmējiem, kam īpašumi pieguļ vai atrodas kāpu aizsargjoslā, Robertam Bērziņam tika uzdoti daudzi jautājumi. Diskusijā piedalījās arī Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns un pašvaldības policijas kārtībnieks Arnis Vītoliņš. Secinājumi un atziņas no dzirdētā bija daudz. Valsts vides dienesta LRVP direktora vietnieka R.Bērziņa teikto papildināja Dabas aizsardzības pārvaldes, Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora Andra Maisiņa stāstītais.
Par jaunumiem novadā, kā arī par jau paveikto pastāstīja novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Priekšsēdētājs arī atzina, ka ir vēl daudz pie kā strādāt un kur augt. Tā pat saimniecības pārzine Gunita Vērniece aicināja klātesošos domāt un aicināt savus viesus rūpēties par atkritumiem un atkritumu šķirošanu.
    Savukārt Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele klātesošos informēja par jaunā novada tūrisma bukleta izstrādes procesu, jaunumiem no Liepājas reģionālā TIB, starptautisko tūrisma izstādi “Balttour”, kurā šogad Pāvilostas novads piedalīsies ar savu atsevišķu stendu, un veicamajiem darbiem pirms tūrisma sezonas sākšanās. TIC vadītājas vietniece Marita Kurčanova pastāstīja par 2012. gada apkopoto statistiku un mājas lapas jaunumiem.
No sapulces dalībnieku puses izskanēja daudz ierosinājumu un ideju tālākai, kopīgai darbībai, kā arī jautājumu, uz kuriem centāmies kopīgi rast atbildes.
    Ar sīkāku sapulces izklāstu (protokolu) būs iespējams iepazīties Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā Tūrisms. Ar 2012.gada tūrisma statistikas datiem būs iespēja iepazīties nākamajā informatīvajā izdevumā.
     Lielu paldies vēlamies teikt brīvdienu mājas “Līdumnieki” jaukajai saimniecei par sirsnīgo uzņemšanu, Dainai Vītolai par lieliski noorganizēto sanāksmi, šoferītim Dainim Vinkleram par drošu braukšanu, kā arī visiem, kas atrada laiku un iespēju piedalīties sapulcē!

Pāvilostas novada TIC kolektīva vārdā
Marita Kurčanova
« Atpakaļ