Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Februāris

28.02.2013
Skolēni piedalās konkursos
 
     Vērgales kultūras namā 26.februārī notika Pāvilostas novada skolēniem skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” un vokālais mūzikas konkurss „Balsis 2013”.
     Konkursu mērķis bija izvērtēt skolēnu sniegumu un labākos izvirzīt uz Kurzemes reģiona konkursiem. Skatuves runas konkursā piedalījās 14 skolēni no Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas: S.Bērziņa, S.Sļesarenko, K.Šakina, A.Gūtmane, J.Stirna, K.Ziemele, A.Trofimova, E.Vītoliņa, P.Pelnēna,S.Zauere, M.Meļķe, R.Trofimovs, A.Savarina, R.Rožmans. Paldies pedagogiem, kas gatavoja skolēnus skatuves runas konkursam: Agritai Valkašai, Andai Blūmanei,Inesei Reņķei, Sigitai Freimanei,Inesei Razmai, Ivetai Vanagai.
    Ar literāro uzvedumu „Mana Latvija” piedalījās Vērgales pamatskolas 7.-9.klašu skolēni (pedagogs Anda Blūmane), bet vokālās mūzikas konkursā - Vērgales pamatskolas 7.-8.klašu ansamblis (pedagogs Marita Kalēja). Skolēnu sniegumu vērtēja Inese Jurjāne – Liepājas teātra aktrise, Marita Horna – Pāvilostas pilsētas k/n amatierteātra režisore, Velga Freimane – Vērgales kultūras nama vadītāja un Jeļena Doroņina – Pāvilostas Mūzikas skolas skolotāja.
     Vēlam veiksmi Kurzemes reģiona konkursos: Kristai Ziemelei skatuves runas konkursā Saldū 22.martā un Vērgales pamatskolas 7.-8.klašu vokālajam ansamblim Ventspilī 16.martā.
 
Silvija Leja
metodiķe izglītības un kultūras jomā
 
« Atpakaļ