Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

Publicētas atmiņas par dzīvi padomju laikā

Publicētas atmiņas par dzīvi padomju laikā

06.12.2013

2013.gada 4.decembrī  Pāvilostas novada Domes zālē  tika atvērta tradīciju burtnīca “Slēgtās zonas stāsti”. Uz pasākumu bija sanākuši daudzi Pāvilostas novada iedzīvotāji, kā arī atbraukuši kaimiņi no Jūrkalnes.

 

Ar nelielu ieskatu izdevuma tapšanā iepazīstināja starpnozaru mākslas grupas „Serde” pārstāves un burtnīcas sagatavotājas Signe Pucena un Ieva Vītola, pateicoties ikvienam, kurš 2012. gada vasarā atsaucās un dalījās atmiņās par dzīvi padomju laikā Kurzemes jūrmalā.

 

Izdevumā publicēti 2012.gada ekspedīcijā iegūtie materiāli, kad tika apsekotas un fotografētas bijušo militāro bāzu vietas Saraiķos, Ziemupē, Akmensragā, Pāvilostā un Jūrkalnē un pierakstīti gan  aculiecinieku stāsti par ikdienu nesenajā pagātnē (par uzecētu liedagu, trušu barošanu un kartupeļu mizošanu zastāvā, deficītu,  ziņotājiem un viltus spiegiem, dokumentu pārbaudi un fotoaparātu konfiscēšanu, robežsargu kaitināšanu u. c.),   gan arī bijušo militāristu atmiņas par darbu Padomju Armijā.

 

Tradīciju burtnīcā apkopotie stāsti savā ziņā mēģina kaut nedaudz atšķetināt „pamestos noslēpumus” Kurzemes kāpās -  militāro ēku drupas kopā ar vietējo iedzīvotāju atmiņām  atklāj unikālas sava laika un pagātnes liecības.

 

Izdevums „Slēgtās zonas stāsti” ir jau trīspadsmitā tradīciju burtnīca. Šajā sērijā starpnozaru mākslas grupa „Serde” publicē ekspedīcijās iegūtus materiālus (gan par cūku bērēm, gan kandžas un alus gatavošanu, gan tautas medicīnu, gan arī  atmiņas par Aizputes ebrejiem u.c.). Visos pierakstītajos stāstījumos  tiek saglabātas satikto cilvēku valodas īpatnības, uzskatot, ka tā ir liela vērtība mūsdienās – zināt literāro valodu, taču ikdienā runāt sava novada izloksnē, šādi saglabājot Latvijas kultūras mantojumu.

 

Starpnozaru mākslas grupa pateicas par atsaucību – Aivaram Gravam no Vērgales, Lūcijai un Nikolajam Taraniem no Saraiķiem, Viktoram Zverevam no Akmensraga, Inesei un Aleksandram Zaharoviem, Aleksandram Priļepskim, Vasilijam Zinčenko, Ārijai Rokpelnei, Valijai Vīgantei, Vērai Vasilčikai, Inārijai Belikai, Mārim Plūdumam, Jāzepam Kautiņam, Egonam Vītolam, Tālim  Ozolam, Aldim Ansonam,  Alfonam Dreimanim, Ritai, Haraldam un Agnim Lukševiciem, Veronikai un Dzintaram Zamarišiem,  Rasmai un Rūdolfam Norvežiem, Laumai Megnei, Valijai Zaicevai, Jānim Štokmanim, Nellijai Hofmanei, Arnoldam Apinim no Pāvilostas un šogad aizsaulē aizgājušajiem - Leokādijai Zareckai un Ludvigam Mednim.

 

Sirsnīgs paldies Maritai Hornai un Ingūnai Kopštālei par sadarbību gan ekspedīcijas īstenošanā, gan pasākuma rīkošanā! Īpašs paldies Jūrkalnes suitu sievām - Marijai Rudzājai, Valijai Klaivai, Annai Bubļauskai, Nellijai Dadzei, Valijai Jansonei - par skanīgajām dziesmām un Aivaram Gravam par aizraujošo dzejas priekšlasījumu pasākumā! Paldies jūrkalnietim Ludim Jancim par saglabāto padomju laika pasi, kura nu rotā tradīciju burtnīcas vāku! Pateicība arīdzan par sadarbību Jūrkalnes Tautas nama vadītājai Kristīnei Skrullei un Pāvilostas novada pašvaldības darbiniekiem!

 

Tradīciju burtnīcu iespējams iegādāties Pāvilostas Tūrisma informācijas centrā un Saraiķu bibliotēkā, kā arī Aizputē, starpnozaru mākslas grupā „Serde”, Atmodas ielā 9.

 

Ieva Vītola

 

Foto: Līga Laurenoviča

 

« Atpakaļ